FIĽAKOVO: Samospráva zbiera informácie o sociálnom podnikaní aj v zahraničí

filakovoFIĽAKOVO – Netradičný spôsob zbierania informácií zameraných na sociálne podnikanie sa rozhodla využiť samospráva Fiľakova. Pomocou programu Európskej únie (EÚ) s názvom „Európa pre občanov“ oslovila prostredníctvom internetu mestá európskych krajín s výzvou na výmenu skúseností z oblasti sociálneho podnikania. Zozbierané informácie by mali slúžiť ako návod na vytváranie sociálnych podnikov v rámci akčných plánov.

Ako v tejto súvislosti skonštatoval primátor Fiľakova Attila Agócs, niektoré obce a mestá doteraz hľadali jednoduchšie cesty na podobnú spoluprácu, napríklad cez existujúce partnerstvá alebo jazykovú blízkosť. „My sme sa rozhodli ísť inou cestou. Cez internetovú stránku, ktorú zastrešuje EÚ, sme podali celoeurópsku výzvu. Napísali sme, že v blízkej budúcnosti budeme riešiť sociálne podniky, uviedli sme naše skúsenosti a vyzvali ostatné mestá, aby sa podelili o svoje skúsenosti z tejto oblasti,“ vysvetlil primátor.

Ozvalo sa im 20 miest

Fiľakovo podalo výzvu ešte v júni tohto roku a počas dvoch mesiacov prebiehala vzájomná komunikácia. Podľa primátora zareagovalo 20 miest z 11 štátov vrátane Maďarska, Chorvátska, Portugalska, Lotyšska, Talianska či Srbska. „Na výzvu dokonca reagovala aj rumunská europoslankyňa, ktorá by vytvorený materiál chcela poskytnúť jednotlivým rumunským župám,“ dodal.

V rámci komunikácie fiľakovská samospráva zisťovala, čo má s konkrétnymi mestami spoločné a  čo naopak rozdielne. „Zaujímal nás ich pohľad na oblasť sociálneho podnikania. Zistili sme, že každý túto tému vidí inak. Jedni sa cez sociálne podnikanie snažia začleniť do spoločnosti bývalých väzňov, iní zase utečencov a ďalší napríklad hendikepovaných ľudí,“ priblížil Agócs.

Dotácia by sa použila na cestovné náklady a vytvorenie materiálov, zameraných na sociálne podnikanie

Spomedzi 20 miest Fiľakovo nakoniec vybralo 11, s ktorými má podľa primátora rovnaké ciele. Dvanásť samospráv potom spoločne podalo projekt na dotáciu z EÚ s hornou hranicou 150 000 eur. V prípade schválenia sa dotácia použije na cestovné náklady zástupcov miest a následné vytvorenie materiálov o sociálnom podnikaní.

„Hoci sa to zdá byť veľa peňazí, už teraz sa obávame, že nám to stačiť nebude. Nemôžeme chcieť, aby napríklad Lotyši cestovali na Balkán a naopak. Preto sa chceme stretávať na regionálnej úrovni. To znamená, že skúsenosti si osobne budú vymieňať ľudia v rámci strednej, južnej či západnej Európy. Ak sa nám dotáciu podarí získať, chceme ju využiť rozumne, aby sme dosiahli náš cieľ – vytvorenie čo najpodrobnejšieho materiálu o sociálnom podnikaní, ktorý bude možné aplikovať do praxe,“ ozrejmil primátor.

Ako dodal na záver, získané informácie sa potom použijú na projekty sociálnych podnikov v rámci schváleného akčného plánu. „V nasledujúcich rokoch sa v našom regióne vybudujú desiatky sociálnych podnikov. Mnohé obce majú o ich vytvorenie veľký záujem, ale zatiaľ nevedia, ako na to. Práve spomenutý materiál by im mal slúžiť ako zdroj inšpirácií,“ zakončil Agócs.

Zdroj: Jozef Mikuš, tlačový referent mesta Fiľakovo,  Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár