LUČENEC: Poslanci prvýkrát rokovali v zrekonštruovanej radnici, horúcou témou boli lesy

zasadnutie-poslanci-lucenec-radnicaLUČENEC – Prvé rokovanie v zrekonštruovanej historickej radnici na Ulici Dr. Herza absolvovali v utorok 25. októbra lučeneckí mestskí poslanci. „Dúfajme, že sa nám tu bude minimálne tak dobre rokovať, ako v našej starej ‚obvoďáckej‘ zasadačke. Myslím si, že mestskí poslanci a parlament ako taký si už zaslúžime zasadať v týchto reprezentatívnych priestoroch a riešiť veci, ktoré tu dávno pred nami riešili naši radní,“ povedala na úvod rokovania primátorka Alexandra Pivková.

Najhorúcejšou témou, ktorej sa poslanci venovali zhruba hodinu a pol, boli mestské lesy v súvislosti s petíciou, ktorá v nich požadovala bezodkladné zastavenie ťažby. Počas zdĺhavej diskusie odzneli viaceré názory, niektorí poslanci napríklad navrhovali rozšírenie rozlohy takzvaných lesov osobitného určenia, ktorá má v súčasnosti 74 hektárov a slúži okrem iného na rekreačné účely.

Ďalší zástupcovia občanov upozorňovali, že široká verejnosť má laický pohľad na spravovanie lesov a odborníci hospodárenie v nich hodnotia kladne. Ozvali sa i hlasy volajúce po kompromise, že na jednej strane z lesov netreba robiť bezzásahový prales, ale na druhej strane treba vykonať opatrenia, ktoré by rešpektovali ‘hlas ľudu‘. Úplné zastavenie ťažby, ako to požadovala petícia, nakoniec poslanci neschválili a ponechali v platnosti bez zmeny súčasný stav. Zároveň sa však dohodli, že sa k tejto záležitosti vrátia v júni budúceho roku pri prerokovávaní hospodárenia mestských lesov.

Nový zriaďovateľ školy a rekonštrukcia hrobky

Z ďalších tém, ktorým sa zástupcovia občanov venovali, to bola napríklad zmena zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou na Kubínyiho námestí. Namiesto mesta ním bude spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a. s. z Brezna. Podľa primátorky by to malo priniesť kvalitnejšiu a modernejšiu výučbu s prvkami duálneho vzdelávania.

radnica-lucenec
Zrekonštruovaná radnica na Ul. Dr. Herza v Lučenci

Vypočuli si tiež informatívnu správu o obnove kultúrnej pamiatky, hrobky rodiny Ráday na miestnom cintoríne, na ktorú chce samospráva získať financie z maďarskej otvorenej výzvy ‘Rómer Flóris Terv nyílt felhívas‘. „V súčasnosti je projekt v schvaľovacom procese. Máme už informácie, samozrejme neverejné, že sme boli úspešní,“ informovala primátorka. Suma približne 11.000 eur, ktorú má mesto dostať ako grant, pokryje podľa nej všetky stavebné náklady.

Úvodné rokovanie v historickej radnici bolo poznačené problémami s hlasovacou technikou. Počas celého rokovania mali viacerí poslanci problém hlasovať. V jednom prípade bolo dokonca nutné pristúpiť k hlasovaniu zodvihnutím rúk.

Foto: Frederika Lodová

Pridaj komentár