LUČENEC: Prezídium Únie miest Slovenska sa zaoberalo ekonomikou i legislatívou

radnica-lucenecLučenec 28. novembra (TASR) – Správou o činnosti a hospodárení, ako aj financovaním verejnej správy a návrhom rozpočtu SR na rok 2017 sa zaoberali členovia prezídia Únie miest Slovenska (ÚMS) na svojom zasadnutí dňa 25. novembra v historickej radnici v Lučenci. Rokovanie viedol viceprezident ÚMS a primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár.

Podľa komuniké zo zasadnutia prezídium ďalej prerokovalo informáciu o pracovnom stretnutí zamestnancov miest a odborníkov k problematike regionálneho školstva, ktoré sa uskutočnilo 15.novembra v Primaciálnom paláci v Bratislave. V programe bola tiež informácia o zriadení pracovnej skupiny k príprave novely zákona č. 211/2000 Z. z. (Infozákon).

„V rámci bodu Aktuálna legislatíva sa prítomní účastníci venovali návrhu na zmenu zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj, ako aj ďalším legislatívnym návrhom, ktoré sa dotýkajú samospráv a ktoré sú predmetom prerokovania v slovenskom parlamente,“ uvádza sa v komuniké.

Členovia prezídia sa oboznámili s projektom „100 a viac sociálnych taxíkov“, ako aj s účasťou ÚMS na medzinárodnom projekte LADDER celoeurópskeho združenia ALDA. „Zobrali na vedomie informáciu o XI. zasadnutí Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike, ktorá sa uskutočnila 19. októbra v Bratislave,“ dodáva sa v komuniké.

Zdroj: komuniké zasadnutia ÚMS

Pridaj komentár