MALOHONT: O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia

regionalny-produkt-gemer-malohontHRACHOVO – Pôvodný termín výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt GEMER-MALOHONT®“, ktorú vyhlásila Miestna akčná skupina (MAS) Malohont, bol aktuálne predĺžený až do 12. decembra 2016. O získanie tohto označenia sa tak naďalej môžu uchádzať ďalší záujemcovia.

„Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností,“ vysvetlila manažérka MAS Miroslava Vargová.

Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú podľa jej slov remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont. Značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.

Držitelia prínos značky oceňujú

Pred dvomi rokmi sa o regionálnu značku uchádzala aj Ľubomíra Žilková z Kokavy nad Rimavicou. Získala ju na ručne tkané ľanové výrobky: „Regionálne značenie produktov znamená pre mňa možnosť zviditeľniť seba ako remeselníčku a zároveň aj tradičné remeslo, ktorému sa venujem ako koníčku. Už počas prípravných stretnutí som bola pevne rozhodnutá uchádzať sa o značku, nakoľko jej získanie považujem za ocenenie mojej práce a mojich výrobkov,“ uviedla.

lubomira-zilkova-krosna-tkanie-ludova-kultura obrus-ovocie

Za dobrý a užitočný nápad považuje regionálne značenie produktov aj František Tóth, predseda ovocinársko-vinohradníckeho družstva Gemerprodukt Valice so sídlom v Rimavskej Sobote. „Označenie výrobkov z regiónu Gemer-Malohont slúži na ich odlíšenie od iných, často nekvalitných produktov. Zároveň predstavuje návrat k zdravým a tradičným hodnotám,“ priblížil predseda družstva, ktoré používa značku na ovocie, zeleninu, 100%-né ovocné šťavy a vína.

jablko-mrkva-ovocie-zelenina-dzus jablka-ovocie

Aj na základe vlastných skúseností potvrdzuje, že spotrebitelia sa čoraz častejšie zaujímajú o pôvod a kvalitu produktov. Kupujú ich nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych či obchodných partnerov ako originálne a výnimočné produkty pochádzajúce z nášho regiónu. Za pozitívum považuje Tóth aj to, že kúpou miestnych produktov zostávajú peniaze v regióne a neodchádzajú do zahraničia.

Regionálnu značku vníma ako prínos aj remeselník Ján Fotta z Klenovca, ktorý ju získal tiež pred dvomi rokmi na ručne tkané výrobky z ovčej vlny: „O udelenie značky som požiadal najmä pre propagáciu mojich výrobkov, ktoré už na Slovensku v takej forme a spracovaní ako ja nevyrába nik, ale aj kvôli zviditeľneniu regiónu, v ktorom žijem,“ poznamenal.

 jan-fotta guba

Ako ďalej dodal, vďaka značeniu sa mu podarilo osloviť širší okruh zákazníkov, a to nielen doma, ale aj v zahraničí a nadviazať nové kontakty. Napríklad aj s návrhárkami z Prahy, ktoré jeho jednofarebný výrobok dotvárali plstením a vyšívaním.

Nositelia značky sú z celého regiónu

Okrem spomenutých výrobcov sú nositeľmi regionálnej značky aj včelári Majoros Jácint z Tornale, David Turčáni a Viktor Vlčko z Kokavy nad Rimavicou a Milan Krokavec z Kraskova. Ten má okrem včelích produktov certifikované aj úle pre včely. Medzi ďalšie produkty s regionálnou značkou patrí zelenina od Stanislava Kišáka z Hrachova, cesnak od Dušana Sekeráša z Orávky či kozie mlieko z Kozej farmy Kozinka vo Veľkom Blhu.

Z remeselných výrobkov majú svoje zastúpenie krojované bábiky od Gabriely Medveďovej z Hrachova či kraslice od Kataríny Krokavcovej z Kraskova. Ďalej sú to keramické výrobky Danky Bakšovej z Hrnčiarskych Zalužian a maľované obrazy či drevené rezbárske výrobky od Evy Wilson z Revúckej Lehoty. Aktuálny zoznam regionálnych výrobkov uzatvára spoločenská hra GemerNation z dielne Agentúry pre rozvoj Gemera. Už dnes MAS eviduje ďalších 5 záujemcov.

„V prípade záujmu o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT® je potrebné vyplniť jednoduchú žiadosť a priložiť k nej dokumenty, ktoré dokladujú splnenie kritérií pre udelenie značky. Potenciálnym záujemcom s tým radi pomôžeme,“ zakončila Vargová.

Zdroj: Miroslava Vargová, MAS Malohont   Foto: Petra Rapčanová

Pridaj komentár