RIMAVSKÁ SOBOTA: V múzeu odhalia zreštaurovaný reliéf sochára B. Hollóa

gemersko-malohontske-muzeumRIMAVSKÁ SOBOTA – Zreštaurovaný reliéf sochára Barnabása Hollóa s názvom „Založenie akadémie vied 3. novembra 1825“ po štvorročnej obnove slávnostne odhalia v stredu 30. novembra o 13:00 v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote. Ako uviedla jeho historička umenia Angelika Kolár, vzácne sochárske dielo gemerského rodáka B. Hollóa získalo múzeum v roku 1918 kúpou od vody po autorovi.

„Ide o veľkorozmerný (445 x 193 cm) sadrový model reliéfu ‚Založenie akadémie vied 3. novembra 1825‘, podľa ktorého bol v roku 1893 vyhotovený bronzový odliatok, osadený na bočnej fasáde sídla Akadémie vied v Budapešti. Tam sa nachádza dodnes,“ uviedla historička.

B. Holló sa podľa jej slov už ako mladý nádejný sochár v roku 1891 dostal k významnej zákazke – vytvoriť reliéf, znázorňujúci založenie akadémie vied. „Teda zachytiť scénu, keď Štefan Szechényi (1791 – 1860) na zasadnutí Uhorského snemu v Prešporku dňa 3. novembra 1825 svojou štedrou donáciou položil základ vzniku celouhorskej vedeckej inštitúcie,“ priblížila Kolár.

Zobrazuje významné osobnosti Gemera-Malohontu

Reliéf je tvorený kompozíciou sedemnástich postáv, z ktorých sú pre región Gemera-Malohontu významní najmä Štefan Máriássy (1753 – 1830), ktorý bol na zasadnutí prítomný ako delegát župy Gemer a gróf Juraj Andrássy (1797 – 1872), vtedajší delegát turnianskej župy, ktorý sa do histórie zapísal ako hlavný župan Gemera-Malohontu v rokoch 1838 – 1844.

„Originálny sadrový model reliéfu vytvoril Holló už v roku 1891. Po jeho smrti bol vystavený aj na retrospektívnej výstave venovanej umelcom zosnulým v roku 1917, organizovanej Spoločnosťou výtvarných umelcov v priestoroch Múzea krásnych umení v Budapešti. Po skončení výstavy bolo dielo prevezené do vtedajšieho Gemerského župného múzea v R. Sobote, ktoré ho zakúpilo od vdovy po Barnabásovi Hollóovi za 3 000 korún,“ načrtla stručnú históriu diela historička.

Roky nasledujúce po prvej svetovej vojne však podľa jej slov nepriali osadeniu a inštalácii diela takéhoto formátu a preto až do roku 1930 ležalo rozobraté a uložené v bedniach, v ktorých ho priviezli. „Po rozbalení sa zistilo, že je značne poškodené a vyžaduje reštaurovanie. Vedením reštaurátorských prác poverili miestneho výtvarníka Eugena Makovitsa (1896 – 1967) a v priebehu júla 1930 obnovený reliéf osadili vo výstavných priestoroch múzea,“ dodala Kolár. Tam sa nachádzal až do roku 1975, kedy počas rekonštrukcie múzea bol demontovaný a  opäť rozobratý na niekoľko častí. Pre jeho havarijný stav ho ďalej nebolo možné prezentovať verejnosti.


relief-barnabas-hollo

Reštaurovanie trvalo štyri roky

V rokoch 2012 – 2016 prebehlo komplexné reštaurovanie diela v troch etapách. Autorom reštaurátorských prác bol RESTAURO ATELIER s.r.o. pod vedením Štefana Siváňa. „Financovanie prvej etapy bolo zabezpečené zo zdrojov Maďarského národného kultúrneho fondu (NKA – Nemzeti Kulturális Alap) v rámci podpory projektov zo zahraničia v roku 2012. Druhá etapa bola realizovaná až v roku 2015 s finančnou podporou z dotačného systému Ministerstva kultúry SR a tretiu, záverečnú etapu bolo možné vykonať vďaka finančnej podpore zriaďovateľa múzea Banskobystrického samosprávneho kraja,“ konkretizovala historička.

Barnabás Holló sa narodil v roku 1865 v obci Alsó-Hangony (dnes Hangony, Maďarsko) a od roku 1876 študoval na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote. Neskôr sa dostal na Umelecko-priemyselnú akadémiu v Budapešti a v rokoch 1889-1892 ďalej študoval u významného uhorského sochára Alojza Stróbla (1856 – 1926).

Slávnostné odhalenie reliéfu sa uskutoční pod záštitou veľvyslankyne Maďarska na Slovensku Évy Czimbalmosné Molnár. Podujatiebude tlmočené do maďarského jazyka. Koná sa pri príležitosti 225. výročia narodenia grófa Štefana Széchenyiho v rámci pamätného Széchenyiho roku 2016. Na podujatí vystúpi hrou na tárogató pani Éva Delényi z Budapešti, príbuzná Barnabása Hollóa.

Zdroj: Angelika Kolár, GMM

Pridaj komentár