HNÚŠŤA: Z Petrivaldského vily by ľudia chceli mať múzeum alebo pamätnú izbu

hnusta-petrivaldskeho-vilaHNÚŠŤA – Zriadenia múzea alebo pamätnej izby bolo najčastejšie uvádzanou odpoveďou na otázku, týkajúcu sa využitia historickej Petrivaldského vily v Hnúšti po jej budúcej rekonštrukcii. Názory ľudí si samospráva, ktorá je vlastníkom budovy, zisťovala prostredníctvom internetového dotazníkového prieskumu s troma otázkami.

Na prvú otázku, ktorá bola povinná a pýtala sa ľudí, ako by priestory vily využili, odpovedalo spolu 77 respondentov. „Najčastejšie sa opakujúcim návrhom bolo zriadenie múzea, respektíve pamätnej izby (31 odpovedí), po ktorom nasledovala kaviareň alebo čajovňa (21) a turistické informačné centrum (14),“ konkretizovala Miroslava Vargová, členka Komisie podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta, obchodu a služieb a regionálnej politiky Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Hnúšti.

V druhej otázke, ktorá nebola povinná, mohli odpovedajúci uviesť svoje poznámky alebo postrehy k využitiu alebo k samotnej rekonštrukcii vily. Túto možnosť využilo 39 z nich, pričom navrhovali napríklad zachovať pôvodný vzhľad a prvky architektúry pri rekonštrukcii, v rámci obnovy myslieť aj na úpravu okolia/záhrady/dvora a využiť ho napríklad na parkovisko, terasu, park so zeleňou či priestor pre menšie spoločenské aktivity.

Medzi návrhmi sa však objavila aj požiadavka upraviť či odstrániť novodobú prístavbu vily, urobiť dobré zadanie pre potenciálnych architektov a vybrať tých dobrých, respektíve zrealizovať súťaž návrhov. Odpovedajúci tiež navrhovali po dohode s majiteľom susediaceho objektu (Elektro Kováč) využiť jeho severnú stenu na celoplošný obraz, súvisiaci s historickým osídlením Hnúšte. V tejto časti prieskumu sa objavili aj konkrétne ponuky od zapojených respondentov, napríklad vytvorenie webstránky alebo spracovanie projektovej dokumentácie cez projekt.

V treťom bode mohli ľudia uviesť svoju mailovú adresu, ak chceli byť informovaní o ďalšom postupe ohľadom obnovy vily. Túto možnosť využilo 33 z nich.

„Na základe získaných návrhov by mali o definitívnom spôsobe využitia vily rozhodnúť poslanci MsZ, aby bolo možné osloviť potenciálnych architektov s jasným a premysleným zadaním, ktoré je predpokladom úspešnej realizácie projektu a aj následného využitia vily,“ zakončila Vargová.

Zdroj: Miroslava Vargová, mesto.hnusta.sk

Pridaj komentár