RIMAVSKÁ SOBOTA: Poslanci zasadali poslednýkrát v roku, zvýšili poplatok za smeti

rimavska-sobota-hashtagRIMAVSKÁ SOBOTA – Poslednýkrát v tomto roku zasadali mestskí poslanci Rimavskej Soboty. V programe svojho rokovania mali desať bodov.

V úvode zasadnutia primátor prevzal z rúk viceprezidenta Slovenskej asociácie campingu a caravaningu (SACC) Jána Ducku ocenenie Kemping roka 2016, ktoré získala rekreačná oblasť Kurinec. Cena bola podľa slov predsedu SACC udelená za rozvoj tohto strediska, ku ktorému došlo v posledných rokoch.

Za smeti 20 eur namiesto 17

Jedným z hlavých bodov bol návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta R. Sobota o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Jeho najdôležitejšou časťou bol návrh na zvýšenie poplatku za vývoz tuhého komunálneho odpadu (TKO) zo súčasných 17 na 19 eur, pričom dôvodom má byť zvýšenie cien za uskladňovanie odpadu na skládkach pri Poltári a Lučenci.

Poslanci nakoniec rozhodli, že fyzické osoby zaplatia za vývoz TKO ročne 20 eur, ale vďaka tomu zostane pre dôchodcov nad 65 rokov a zdravotne ťažko postihnutých ľudí cena nezmenená, teda 17 eur. V mestských častiach (dedinách) s dvojtýždenným vývozom bude poplatok 16 eur, pre zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) a dôchodcov 13,50 eur.

Na rómskom sídlisku Dúžavská cesta, kde sa odpad zberá a vyváža prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, budú ľudia platiť 10 eur, ZŤP a dôchodcovia 8,50 eur.

Zmeny sa týkajú aj poplatkov za vyhradené parkovanie, teda za vyznačenie vlastného parkovacieho miesta v meste. Na Hlavnom námestí to bude stáť 400 eur na rok, v okolitých uliciach 200 eur na rok a na ostatných komunikáciách 100 eur na rok. Imobilní občania ZŤP budú mať takéto miesto zadarmo a tí, ktorí nie sú odkázaní na individuálnu formu prepravy, zaplatia 50 eur.

Majetkové otázky a školstvo

Na programe boli aj majetkoprávne otázky, z ktorých najhorúcejšou bola žiadosť o odpredaj pozemku na Družstevnej ulici Štefanovi Czakóovi. Diskusia sa rozprúdila okrem iného o možnosti zriadenia kovovýroby v tejto časti mesta, čo niektorí poslanci schvaľovali, zatiaľ čo iní sa k tomu stavali negatívne. Po nikam nevedúcej diskusii sa nakoniec zástupcovia občanov na návrh poslanca Bána rozhodli tento bod z rokovania stiahnuť a znova ho prerokovať vo výbore mestskej časti a komisiách.

Poslanci ďalej schválili návrh práce orgánov mesta a plán hlavných úloh kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017. Od zástupcu primátora Ladislava Rigóa si vypočuli informatívnu správu o stave v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár