FIĽAKOVO: Prevádzku taxislužbieb v meste upravuje nové nariadenie

FIĽAKOVO – Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré sa týka výkonu taxislužby na území mesta, schválili na svojom ostatnom decembrovom zasadnutí mestskí poslanci vo Fiľakove. Ako informoval primátor Attila Agócs, pred štyrmi rokmi v meste nebola žiadna taxislužba, v súčasnosti však na jeho území podnikajú tri.

„Preto bolo potrebné upraviť podmienky týkajúce sa prenájmu stanovíšť pre taxíky. Väčšie mestá si to riešia na úrovni VZN, preto sme sa aj my rozhodli ísť touto cestou,“ uviedol primátor, podľa ktorého doteraz platilo, že prenájom jedného parkovacieho boxu na rok stál 150 eur, čo považuje za zanedbateľnú sumu.

„Uvažovali sme preto nad priamou súťažou, v ktorej by taxislužby ponúkli ročnú sumu za box. Majiteľom sa to však nepozdávalo. Preto sme po spoločných rokovaniach rozhodli, že určíme jednotnú cenu pre všetkých,“ vysvetlil Agócs s tým, že po novom bude prenájom jedného boxu pre taxík stáť na rok 500 eur.

Podľa jeho ďalších slov sa zvýšením prenájmu budú dať vyriešiť aj niektoré menšie požiadavky majiteľov taxislužieb. „Napríklad sme sa stretli so žiadosťou, aby sme na jednotlivých boxoch opravili výtlky. Do opravy by sme však investovali sumu vo výške prenájmu boxu za niekoľko rokov,“ konkretizoval primátor.

V meste sú v súčasnosti dve lokality pre taxíky – tri stanovištia pri Bille a tri oproti Lidlu. Podľa nového VZN, ktoré je platné od 1. januára 2017, môžu taxislužby ponúkať prepravu len z týchto stanovíšť alebo objednávkovou službou.

Pripravili aj prevádzkový poriadok pre taxislužby

Poslanci tiež schválili prevádzkový poriadok pre taxislužby. Ako informoval legislatívny asistent Mestského úradu (MsÚ) vo Fiľakove Norbert Gecso, prevádzkový poriadok nie je súčasťou VZN, keďže obsahuje ustanovenia zo zákona.

„Je to samostatný dokument, ktorý určuje povinnosti taxislužieb. Laicky povedané, je to súhrn povinností vyplývajúcich zo zákona. Keďže zákonníky takmer nikto nečíta, takto sme všetky povinnosti zhromaždili do jedného dokumentu,“ povedal Gecso.

Prevádzkový poriadok obsahuje napríklad informácie o povinnosti mať v aute funkčný taxameter, doklad o zaplatení cestnej dane či overenú kópiu koncesnej listiny. Dokument by mal slúžiť prepravcom i prepravovaným.

„Prepravcovia sa takto môžu oboznámiť so svojimi povinnosťami a nezaskočí ich žiadna kontrola. Dokument je však aj cennou pomôckou pre ich klientov. Prevádzkový poriadok je dostupný na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli v priestoroch MsÚ Fiľakovo,“ zakončil Gecso.

Zdroj: Jozef Mikuš, tlačový referent mesta Fiľakovo Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár