K. PODHRADIE: Predmety z Krásnej Hôrky uvidia návštevníci múzea v Košiciach na výstave Až na kov

K. PODHRADIE – Záchranu poškodených predmetov, ktoré zasiahol požiar na hrade Krásna Hôrka v okrese Rožňava, priblíži výstava Až na kov, ktorá bude od 3. marca do 2. júla inštalovaná v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Ide o druhú reprízu tejto výstavy. Prvýkrát bola uvedená v Technickom múzeu v Brne a neskôr na Bratislavskom hrade.

„Je dôležité, aby tieto zachránené exponáty videli aj návštevníci z nášho regiónu, pretože potom budú vystavené už len na svojom stálom mieste – na hrade Krásna Hôrka po ukončení rekonštrukcie,“ uviedla Judita Krajčiová, kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Betliar.

Následkom požiaru hradu Krásna Hôrka 10. marca 2012 bolo poškodených 342 kusov zbierkových predmetov. Najviac zdevastovaná bola novo inštalovaná expozícia zbrojnice, kde boli zaznamenané najväčšie škody. Vážne bolo poškodených 137 exponátov.

„Práve táto múzejná zbierka patrí k najrozsiahlejším z 23-tisícového zbierkového fondu v správe SNM – Múzea Betliar. Zahrňuje zbierku diel zo 16. storočia a zbierku modelov malých diel na kolesových lafetách zo 17. a 18. storočia. Medzi palnými zbraňami sa vyskytujú výrobky slávnych európskych dielní. Napríklad Louis Santos v Madride, česká dielňa Poser alebo nemecký výrobca Behr. K unikátnym predmetom patrí meč typu „Petersen“ alebo meč „Ulfberht“ z obdobia 9. až 10. storočia,“ konkretizovala Krajčiová.

Rôzne poškodené boli pri požiari podľa jej slov aj chladné zbrane orientálnej proveniencie ako jatagany, kilidže, saify a šamširy. Okrem zbraní menších rozmerov boli ohňom zasiahnuté aj vojenské tympany, kompletné brnenie, tiež prilby a kyrysy zo 16. až 17. storočia.

Ošetrených bolo 77 predmetov

„V rámci medzinárodnej pomoci Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brne ponúklo ošetrenie vybraných zbierkových predmetov. Vysoká teplota pri požiari, ktorá dosahovala 700°C, spoločne s pôsobením splodín z požiaru mala za následok nezvratné zmeny materiálov exponovaných predmetov. Vďaka okamžitému požiarnemu zásahu a následnému obetavému úsiliu pracovníkov SNM – Múzea Betliar sa podarilo zachrániť väčšinu fragmentov poškodených predmetov,“ dodala s tým, že celkovo bolo v Metodickom centre konzervácie Technického múzea v Brne konzervovaných respektíve reštaurovaných 77 kusov zbierkových predmetov poškodených ohňom.

Zámerom konzervátorsko-reštaurátorského zásahu bolo podľa nej hlavne stabilizovať fyzický stav predmetov. „Súčasťou tohto postupu bolo odstránenie koróznych produktov a rešpektovanie dochovaného zdobenia či iných technologických častí. K presnej identifikácii rôznych kovových materiálov bola vo veľkej miere využitá neinvazívna röntgenová fluorescenčná spektrometria a ďalšie inštrumentálne metódy, napríklad röntgenový prieskum alebo elektrónová mikroskopia s mikrosondou,“ špecifikovala manažérka. Nutnou súčasťou posudzovania povrchu ošetrovaných predmetov bol detailný prieskum typických znakov použitých remesiel a ich správna interpretácia v náväznosti na výsledky prírodovedného prieskumu.

Zdroj: Judita Krajčiová, SNM – Múzeum Betliar, Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár