R. SOBOTA: Poslanci zasadli prvýkrát v tomto roku, bohatá bola hlavne rozprava

RIMAVSKÁ SOBOTA – Na prvom tohtoročnom zasadnutí sa zišli poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva. Na jednu z tém v rámci rozpravy – problematiku ceny energií – upozorňovali počas celého rokovania grafy prevádzkových nákladov materských škôl v meste, ako aj plagát s premiérom Robertom Ficom.

Prvým z hlavných bodov zasadnutia boli majetkoprávne otázky. V rámci neho zástupcovia občanov odsúhlasili predaj pozemkov pod lesom v rekreačnej oblasti Kurinec, ako aj zámer odpredaja pozemkov, ktorých predajom sa vysporiadajú niektoré prístupové komunikácie k rekreačným chatám v tomto území. Ďalší schválený zámer sa týkal odpredaja pozemkov v lokalite investičnej bytovej výstavby na Veternej ulici na Šibeničnom vrchu, za účelom ich dodatočného majetkoprávneho vysporiadania.

Poslanci schválili tiež návrh na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku mesta – prevádzkovej haly tzv. Elektroprevijárne a spoluvlastníckeho podielu na súvisiacich spoločných prístupových komunikáciách a spoločných priestranstvách formou verejnej súťaže v minimálnej cene znaleckého posudku.

Chata zostáva mestu

Poslanci mali rozhodovať aj o predaji mestskej chaty na Kurinci, primátor Jozef Šimko však tento bod stiahol z rokovania, keďže odborová organizácia mesta podľa jeho slov nesúhlasila s odpredajom. Avizoval však, že bude potrebná zmena rozpočtu mesta, aby sa vyčlenilo okolo 40.000 až 50.000 eur na jej rekonštrukciu. „Stihnúť by sa to mohlo do letnej sezóny,“ dodal primátor s tým, že bude slúžiť zamestnancom mesta i záujemcom o jej prenájom, ako to bolo i v minulosti.

Poslednou záležitosťou v rámci majetkoprávnych otázok bol objekt v areáli bývalých kasární, ktorý chcela získať spoločnosť Bovi Gemer, s. r. o. priamym odpredajom. Poslanci rozhodli o vypracovaní znaleckého posudku s následným predajom.

Sociálne služby na vysokej úrovni

Ako druhý bod odznela Informatívna správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb v meste R. Sobota, ktorú prezentovala Angela Kecskemétyová, poverená vedením odboru sociálnych vecí a kultúry Mestského úradu (MsÚ) R. Sobota. Poslanci správu zobrali na vedomie a k plánu sa vyjadrili pochvalne. „Mesto sa tejto úlohy zhosťuje veľmi dobre patríme medzi popredné mestá, ktoré poskytujú sociálnu pomoc týmto spôsobom a sociálnu problematiku riešia zodpovedne,“ zdôraznil poslanec Štefan Baláž.

Poslanec Ivan Hazucha vyzdvihol, že správa podrobne opisuje aktivity mesta, ktoré vykonáva v sociálnej oblasti. Považuje však za škodu, že občania bez prístrešia dostatočne nevyužívajú nocľaháreň na Hviezdoslavovej ulici a zamyslel sa aj nad tým, či majú zmysel opatrenia mesta, týkajúce sa marginalizovaných skupín.

Ako v súvislosti s plánom uviedol poslanec Jozef Tóth, bolo by vhodné, keby mesto malo vlastný domov dôchodcov, keďže existujúci na Kirejevskej ulici patrí Banskobystrickému samosprávnemu kraju (BBSK). Ako mu však odpovedal primátor, zriadenie takéhoto zariadenia by bolo drahé a mesto si to zo svojho rozpočtu nemôže dovoliť, financie by teda museli získať z fondov alebo grantov. „Pozorne sledujeme všetky príslušné výzvy,“ podotkol Šimko.

Aktivizovať občanov

V rámci programu odznela aj správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (HK) mesta za II. polrok 2016, ktorú poslancom predložil osobne HK Ladislav Šťavina. Poslanec Viliam Vaš na jej margo podotkol, že napríklad v Anglicku samospráva vopred aktívne zisťuje problémy občanov, zatiaľ čo v R. Sobote sa riešia len sťažnosti či petície a tento prístup by bolo potrebné zmeniť. „Spýtajme sa občanov, čo ich trápi,“ apeloval poslanec.

Ako nadviazal poslanec Július Sojka, podobne to funguje dokonca aj v susednom Lučenci. „Mesto polročne, alebo aj častejšie vyzýva k tomu, aby sa občania vyjadrili na stránke mesta a sociálnych sieťach k rôznym problematikám,“ uviedol s tým, že aj ľudí v Rimavskej Sobote treba viac zaktivizovať.

Primátor Jozef Šimko súhlasil s tým, že občanov treba počúvať, všetky ich požiadavky sa však podľa neho nedajú splniť. „Snažíme sa však, aby boli čo najviac spokojní,“ zdôraznil. Poslanci správu nakoniec takisto vzali na vedomie a bez pripomienok si vypočuli i správu o kontrole plnenia uznesení Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva za II. polrok 2016.

V interpeláciách a rozprave o holuboch, autovrakoch, psoch, i kruhovom objazde

V interpeláciách poslanec Zoltán Bán upozornil na holuby v meste, ktoré podľa neho poškodzujú historické pamiatky. „Týmto problémom sa zaoberáme rok čo rok. Som v kontakte s p. Kanátom, ktorý je odborníkom na ich odchyt a budeme to riešiť. V každom prípade znížime ich počet,“ odpovedal mu primátor, podľa ktorého skutočne vznikajú na budovách škody.

Poslanec Viliam Vaš upozornil na betónovú nádrž na Žánovskej ulici, ktorú je potreba takisto riešiť. „Buď sa to zasype, prekrype, alebo demoluje,“ navrhol. Podľa primátora ide o veľký objekt, ktorý je skutočne nebezpečný a je šťastím, že doteraz doň nikto nespadol. Riaditeľovi Technických služieb mesta Tiborovi Bartovi preto zadal úlohu zabezpečiť túto betónovú stavbu.

Vo všeobecnej rozprave poslanec Viliam Vaš ďalej navrhol zrušiť zákaz parkovania na priestranstve pri pošte a zlepšiť výstroj mestskej polície. Upozornil tiež na problematiku autovrakov na území mesta. „Je problém rozlíšiť, čo je autovrak, nemáme na to všeobecne záväzné nariadenie(VZN) mesta,“ vysvetlil s tým, že právne oddelenie by malo príslušný predpis vypracovať. Primátor v reakcii prisľúbil jeho prípravu, rovnako ako aj zakúpenie nového výstroja pre MsP.

Poslanec Zsolt Főző sa primátora opýtal na záležitosti v súvislosti s vybudovaním kruhového obchvatu na Malohontskej ulici. Podľa primátora sa financie z minulého roka presunú do tohtoročného rozpočtu BBSK a v apríli-máji by sa mohlo začať stavať. Ako dodal, o konkrétnych dopravných obmedzeniach v súvislosti s výstavbou sa ešte bude rozhodovať.

Dlhá debata sa viedla o „psíčkaroch“ a exkrementoch, ktoré po ich miláčikoch zostávajú, čo je podľa viacerých poslancov veľkým problémom mesta. „Pouvažujeme nad nejakým zásadným VZN a môžeme prijať nejaké konkrétne tvrdé opatrenia,“ konštatoval v reakcii primátor.

Problematické energie i zimný štadión

Šimko upozornil aj na problém ceny energií, ktoré sa podľa neho enormne navýšili. Ak by zostali tak, ako boli pre tento rok pôvodne navrhnuté a nedošlo k nedávnym zmenám, ktoré ich vrátili na úroveň roku 2016, mesto by to podľa jeho slov stálo na zvýšených platbách 230.000 eur. Upriamil tiež pozornosť na úsporu v materských škôlkach na Rybárskej a Dobšinského ulici. Mesto v nich malo v uplynulom roku vďaka vlastným kotolniam v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ušetriť približne polovicu nákladov.

Informoval tiež o uzavretí zimného štadióna. „Je tam katastrofálna situácia. Roztápa sa sneh a prší nám na plochu a na sedačky. Musíme to opraviť a otvoríme ho až na jeseň 2017,“ konkretizoval s tým, že posledný zápas hrali rimavskosobotskí hokejisti posledný zápas v Detve. „Prisľúbil som im, že mesto im prenájom štadióna preplatí. V súvislosti so zimným štadiónom tiež poukázal na nejasnosti okolo dovstavby štadiónu za predchádzajúceho vedenia mesta, na ktorú šlo údajne 87 miliónov korún.

Bude nová športová hala v meste?

Okrem zimného štadiónu by však v meste mohla vzniknúť úplne nová športová hala. O možnosti jej vybudovania informovala vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ Eva Muráriková s tým, že takúto možnosť mestu ponúkol Slovenský zväz ľadového hokeja. Slúžila by ako multifunkčné ihrisko na hokej, futbal či volejbal počas letnej i zimnej sezóny.

„Ponuku sme prijali a urobíme všetko pre to, aby bola postavená. Mali by sme na to dostať milión eur, mesto by poskytlo pozemok a vybudovalo infraštruktúru. Určite sa nenájde poslanec, ktorý by s tým nesúhlasil. Držme teda palce, aby nás vybrali,“ povedal na margo zámeru primátor.

V závere informoval aj o dobrom hospodárení mesta a zopakoval plány na vybudovanie bazénu s vlnobitím na Kurinci či riešenie parkovania na Sídlisku Západ. „Prerokujeme to s občanmi na verejnom hovore,“ prisľúbil Šimko.

Samospráva podľa jeho vyjadrenia bude tiež v tomto roku pokračovať v rekonštrukcii Námestia M. Tompu, Mestskej záhrady, ulíc a bude sa zaoberať i obnovou priestranstva pred poštou.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár