ROŽŇAVA: Aktuálna výstava v múzeu približuje hrady v Gemeri-Malohonte

ROŽŇAVA – S opevnenými sídlami feudálov a šľachty na území historickej župy Gemer-Malohont oboznámi laickú i odbornú verejnosť výstava Hrady v Gemeri-Malohonte. Do 23. marca 2017 je sprístupnená v Baníckom múzeu v Rožňave. Pripravilo ju Gemersko-malohontské múzeum (GMM) z Rimavskej Soboty.

„Gemersko–malohontské hrady sú pomerne málo známe. V mnohých prípadoch, pre absenciu pamiatkových výskumov, nie je známy druh, rozsah a dispozícia opevnenia. Všetky hrady v Gemeri-Malohonte, okrem hradu Krásna Hôrka, sú zachované len v  ruinoznom stave. Napríklad Muráň, Veľký Blh či Hajnáčka,“ priblížil kurátor výstavy a archeológ GMM Alexander Botoš s tým, že nezriedka sa po hradoch nezachovali žiadne nadzemné konštrukcie (múry). Existujú len rôzne „prepadliny“ (stopy po zaniknutých objektoch) a rozličné terénne vlny, ktoré dávajú tušiť kde sa hradný areál rozprestieral (Širkovce – Kapla, Gemer – Várhegy). „V niektorých prípadoch nie je celkom známe ani presné miesto lokalizácie hradu (Rimavská Seč),“ dodal.

Archeologický výskum bol podľa jeho slov vykonaný len na niektorých hradoch. Aj to zvyčajne len vo forme jedno až dvojsezónneho zisťovacieho výskumu. „Z tohto dôvodu sú naše znalosti o  hradoch v Gemeri–Malohonte obmedzené a neúplné. Napriek tomu sprístupnená výstava sumarizuje doterajšie výsledky archeologického a historického bádania o hradoch v regióne. Predstavuje ich pôdorys s predpokladaným rozsahom hradného areálu, oboznamuje návštevníka s eventuálnymi historickými fotografiami a pohľadnicami, ale aj so súčasným stavom hradu,“ dodal.

Hrad Muráň v okrese Revúca

V župe Gemer–Malohont je evidovaných celkom 37 opevnených sídiel – hradov a hrádkov. Na výstave sú prezentované archeologické nálezy z  hradov Hodejov – Várhegy, Hajnáčka, Gemer – komitátny hrad, Jelšava – Hradovisko, Jestice – Várhegy, Muráň, Nižný Skálnik – Maginhrad, Rimavská Seč, Rimavská Sobota – Turecký hrad, Širkovce – Kapla, Veľký Blh a Tornaľa – Csonkavár.

Zdroj: Alexander Botoš, GMM Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár