REVÚCA: Detská pohotovosť oddnes nefunguje, najbližšia je až v R. Sobote

REVÚCA – Smutnou správou pre obyvateľov Revúcej a okolia je zrušenie detskej pohotovosti, ktorá svoju činnosť ukončila v posledný februárový deň roku 2017. Rodičia s deťmi tak budú musieť za lekárskou službou prvej pomoci (LSPP) cestovať do 55 kilometrov vzdialenej Rimavskej Soboty.

Podľa stanoviska Nemocnice s poliklinikou (NsP), n. o. Revúca, im znemožňuje organizovať túto službu v doterajšom režime okrem iného fakt, že nemajú v pracovnom pomere žiadneho všeobecného lekára pre deti a dorast.

„Iniciatíva nemocnice však narazila i na nepochopenie poskytovateľov všeobecných lekárov pre deti a dorast , ktorých povinnosťou je zo zákona zabezpečovať službu LSPP. Keďže odbor zdravotníctva a sociálnych vecí Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) nezabezpečil organizátora LSPP pre deti a dorast v okrese Revúca, v záujme zabezpečenia dostupnosti tejto služby pre obyvateľov Revúcej bude služba poskytovaná mimo okresu, v meste Rimavská Sobota,“ dodáva sa v stanovisku nemocnice. Bližšie informácie budú poskytovať pacientom lekárky všeobecného lekárstva pre deti a dorast vo svojich ambulanciách.

Ako uvádza vo svojom stanovisku BBSK, NsP ich požiadala v decembri 2016 o zmenu v licencii. V rámci nej žiadala aj o zrušenie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast v Revúcej. „Žiaľ, pokiaľ žiadateľ o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotnej starostlivosti splnil všetky zákonné podmienky, tak BBSK ako správny orgán nemá zákonnú možnosť jeho žiadosti nevyhovieť,“ konštatuje kraj v stanovisku.

Ako ďalej uvádza, podľa súčasnej legislatívy samosprávne kraje plnia v oblasti zdravotníctva skôr len funkciu štatistov ako rozhodovacích orgánov. „Keby mohlo vedenie BBSK rozhodnúť inak, tak by zrušenie detskej pohotovosti v Revúcej nikdy nedovolilo,“ dodáva sa v stanovisku s tým, že súčasná legislatíva v tejto oblasti je nevyhovujúca a bola by potrebná jej novelizácia.

„Zrušenie súkromnej detskej pohotovosti v Revúcej je len ďalším dôkazom toho, že prepojenie súkromného podnikania a zdravotníctva nie je v prospech občanov, ale v prospech finančných a záujmových skupín, ktoré si na zdraví ľudí postavili svoj biznis,“ konštatuje BBSK vo svojom stanovisku. Jediným riešením, ako v budúcnosti poskytnúť občanom fungujúce zdravotníctvo, je podľa vyjadrenia kraja návrat celého zdravotníctva naspäť do rúk štátu.

Zdroj: NsP Revúca, BBSK,   Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár