ROŽŇAVA: Neprofesionálni tvorcovia sa môžu prihlásiť do troch súťaží

ROŽŇAVA – Aj v tomto roku sa môžu neprofesionálni tvorcovia prihlásiť do súťaží umeleckej tvorivosti Cineama, AMFO a Výtvarné spektrum, ktoré vyhlasuje a organizuje Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave. Určené sú pre neprofesionálnych filmárov, fotografov a výtvarníkov.

„Naším cieľom je podporiť nezávislých tvorcov umenia vo všetkých žánroch. Keďže súťaže sú bez tematického vymedzenia, vytvárajú priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie vlastných názorov, skúseností a videnia sveta autorov prostredníctvom fotografií, krátkych filmov, či výtvarných diel,“ uviedla riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave Helena Novotná.

Ako dodala, radi v Dome tradičnej kultúry Gemera odprezentujú tieto diela a umožnia rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie aj technické schopnosti autorom všetkých vekových kategórií v zmysle propozícií jednotlivých súťaží.

Súťaže sú postupové, z regionálnych kôl postupujú najúspešnejšie diela na krajské a prípadne na celoštátne kolo. „Významnou súčasťou okrem prezentácie autorských počinov sú vzdelávacie rozborové semináre s odborníkmi v jednotlivých oblastiach, ktoré pomáhajú skvalitňovať a zlepšovať technickú, ale aj umeleckú úroveň tvorby,“ podotkla riaditeľka s tým, že nemenej dôležitá je príležitosť na stretnutie, konfrontáciu, či výmenu skúseností medzi autormi navzájom.

Podrobné informácie o technických podmienkach a súťažných kategóriách jednotlivých súťaží nájdete na webovej stránke Gemerského osvetového strediska www.gos.sk.

Zdroj: Anežka Kleinová, GOS

Pridaj komentár