GEMER-MALOHONT: Cez Deň Zeme vyzbierali dobrovoľníci množstvo odpadu

GEMER-MALOHONT – Viac ako 215 vriec, jeden veľkoobjemový kontajmer a jedno nákladné auto odpadu vyzbierali počas soboty 22. apríla 2017 dobrovoľníci, ktorí sa v Mikroregióne Rimava a Rimavica (MRR) zapojili do čistenia krajiny v rámci akcie Deň Zeme. Ako Sobotnik.sk informovala manažérka MRR Henrieta Struhárová, aktuálneho 10. ročníka sa zúčastnilo viac ako 170 dobrovoľníkov.

„Zbierali všetky vekové kategórie. Od najmenších po najstarších dobrovoľníkov z obcí Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Nižný Skálnik, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany, Veľké Teriakovce a Vyšný Skálnik. Zapojili sa aj žiaci Základnej školy Sama Vozára v Hrachove a deti z Detského domova v Hrachove,“ priblížila manažérka. Dodala, že na všetkých čakal po skončení práce guľáš v Kocihe.

„Najviac odpadu tvorili plastové fľaše, igelitové sáčky, obaly z potravín, konzervy, plechovky, polystyrén a nepotrebné pneumatiky. Ľudia by sa mali naučiť separovať odpad podľa druhu – plasty, sklo, papier. Zahadzovať odpad by mali do smetných košov a nie na zem,“ upozornila s tým, že v rámci tohto ročníka dobrovoľníckej akcie Deň Zeme v Mikroregióne Rimava a Rimavica obce Ožďany a Rimavská Baňa v sobotu dňa 29. apríla túto akciu usporiadajú tiež.

Pri realizácii organizátorom pomohli spolupracujúce subjekty, ktorým sa chcú poďakovať: Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota, Banskobystrická regionálna správa ciest Rimavská Sobota a Technické služby mesta Hnúšťa. „Hlavné poďakovanie však patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí venovali svoj voľný čas a spravili tak dobrý skutok. Svojou prácou tak prispeli k zlepšeniu životného prostredia a ukázali, že im nie je ľahostajný svet okolo nich,“ zakončila.

Zdroj: Henrieta Struhárová

Pridaj komentár