RIMAVSKÁ SOBOTA: Samospráva hľadá redaktora pre noviny Gemerské zvesti

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mesto Rimavská Sobota ponúka voľné pracovné miesto na obsadenie pozície redaktor/redaktorka v redakcii regionálnych novín Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap (GZ/GH). Predpokladaný termín nástupu je 1. jún 2017.

Náplňou práce bude zabezpečovanie prípravy materiálov a vyhotovovanie článkov v slovenskom jazyku pre tlač dvojtýždenníka GZ. Ďalej tvorba a spracovávanie novinárskych materiálov z diania a činnosti mesta a z činnosti orgánov mesta, zodpovednosť za obsahovú stránku novín (verzia v slovenskom jazyku), ako aj zabezpečovanie mediálnej propagácie mesta prostredníctvom internetovej stránky mesta.

Medzi požadované kvalifikačné predpoklady patrí ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Ďalšími požiadavkami sú prax v oblasti žurnalistiky alebo v elektronických médiách, dobrá znalosť slovenského jazyka, znalosť platnej legislatívy pre oblasť samosprávy, komunikačné schopnosti, schopnosť tvorivo pracovať s textom, užívateľská znalosť práce s PC a internetom a bezúhonnosť.

Ak vás ponuka zaujala, ďalšie podrobnosti nájdete na stránke mesta.

Zdroj: rimavskasobota.sk   Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár