RIMAVSKÁ SOBOTA: Revitalizácia Námestia M. Tompu pokračuje

RIMAVSKÁ SOBOTA – Revitalizácia Námestia Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote, s ktorou samospráva začala vlani, pokračuje i v tomto roku. Spolu s nedávnou demontážou sochy básnika Tompu, ktorá bude podrobená historickému výskumu a reštaurátorským prácam, prebiehajú v súčasnosti terénne úpravy a vysádzanie novej zelene.

Tá nahradzuje pôvodné veľké stromy, ktoré boli v strede námestia vypílené v minulom roku a v uplynulých týždňoch aj pred múzeom. Vypílenie stromov sa u časti verejnosti stretlo s nevôľou. Podľa primátora Jozefa Šimka však samospráva mala všetky potrebné povolenia a nahradia ich nové stromčeky, z ktorých je časť už vysadená. Výrub bol vraj nutný aj z dôvodu presvetlenia priestoru.

V lete by mali pribudnúť na námestí i nové lavičky, smetné koše a lampy verejného osvetlenia. „Všetky práce chceme stihnúť do jesene. Na 200. výročie narodenia Mihálya Tompu, ktoré pripadá na 28. september 2017, chceme jeho zreštaurovanú sochu slávnostne odhaliť na pôvodnom historickom mieste v strede námestia,“ avizoval primátor.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár