RIMAVSKÁ BAŇA: Samospráva hľadá nového riaditeľa základnej školy

RIMAVSKÁ BAŇA – Nového riaditeľa, ktorý by viedol tamojšiu Základnú školu s materskou školou Juraja Palkoviča, aktuálne hľadajú v obci Rimavská Baňa v Rimavskosobotskom okrese. Prihlášku v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa, je potrebné doručiť do 31. mája 2017 do 12:00 na adresu: Obecný úrad Rimavská Baňa, Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa.

Medzi požadovanými kvalifikačnými predpokladmi a osobitnými kvalifikačnými požiadavkami na uchádzačov je najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady a ovládanie štátneho jazyka.

Medzi inými predpoklady je bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť) či orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania, ako aj základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky a znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a podobne).

Potrebná je tiež znalosť práce s počítačom a internetom, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť i spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

Podrobnejšie informácie o výberovom konaní nájdete na stránke obce.

Zdroj: obecrimavskabana.sk Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár