R. SOBOTA: Múzeum vydalo nový zborník, prináša zaujímavosti z troch regiónov

RIMAVSKÁ SOBOTA – Výsledky archeologických výskumov na Hatvaniho ulici v R. Sobote, v zaniknutom kostole v Šuriciach a na Muránskom hrade, osud židovskej modlitebne v Tisovci, či podrobnosti o neskororenesančnom opevnení Fiľakovského hradu,ale aj o gubárstve v Klenovci a dejinách papierní v Kokave nad Rimavicou. To všetko a mnohé iné čriepky z histórie nájdu čitatelia v 12. ročníku zborníka Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote.

„Zborník je určený širokému okruhu záujemcov a priaznivcom prírody, histórie, hmotnej a duchovnej kultúry regiónu Gemer-Malohont. Je tiež určený žiakom a študentom nakoľko obsahuje príspevky, ktoré dopĺňajú učivo na úrovni všetkých typov škôl,“ uviedla historička umenia GMM Angelika Kolár s tým, že všetky príspevky zborníka sú recenzované odborníkmi z jednotlivých vedných odborov. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou je riaditeľka GMM Oľga Bodorová.

Múzeum už od roku 2005 kontinuálne vydáva publikáciu pod názvom Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT. Prináša v nej najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov z iných múzeí, vedeckých a univerzitných pracovísk. Tematické zameranie príspevkov sa sústreďuje na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemera-Malohontu, prípadne blízkeho Novohradu.

Aktuálny 12. ročník vydanie zborníka z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je možné si ho zakúpiť v pokladni GMM za cenu 4 eurá.

Zdroj: Angelika Kolár, GMM

Pridaj komentár