LUČENEC: Poslanci hovorili o plavárni aj novom investorovi, vytvorí sto pracovných miest

LUČENEC – Na poslednom predprázdninovom zasadnutí sa dnes (20. 6.) zišli poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Lučenci. Najdôležitejším bodom bolo prerokovanie zmluvy s novým investorom, spoločnosťou SKL Cuting, s. r. o. Tá chce v meste vytvoriť sto nových pracovných miest.

Na začiatku však ešte poslanci stiahli z rokovania bod č. 5 (Všeobecne záväzné nariadenie mesta o obmedzení/zákaze používania pyrotechnických výrobkov) a bod č. 10, ponuku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na financovanie modernizácie futbalového štadiónu v meste. O možnú dotáciu by však mesto zatiaľ nemalo prísť a samospráva bude so SFZ podľa primátorky Alexandry Pivkovej ďalej rokovať.

Radní mesta stiahli z programu aj bod č. 23, v ktorom mali schváliť dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb, uzavretej medzi spoločnosťami SPOOL a.s. a MEPOS s.r.o. Zároveň ale pridali bod, ktorý sa týkal už spomínaného príchodu nového investora, ktorý mesto požiadal o odkúpenie pozemku pri ceste smerom na Panické Dravce. Ide už o tretieho väčšieho investora v Lučenci za posledné obdobie.

„Naša spoločnosť produkuje presné strojárske výrobky a medzi našich hlavných odberateľov patrí spoločnosť Michelin. V tomto prípade ide o dlhodobý projekt, ktorý Michelin v strednej Európe ešte nerealizovala. V rámci neho chceme v Lučenci vyrábať stroje na výrobu pneumatík a vytvoriť sto nových pracovných miest,“ avizoval ba zasadnutí konateľ firmy SKL Cuting Stanislav Kachnič s tým, že samotná výroba je vysoko ekologická. „Neprebiehajú tam žiadne chemické procesy, ide o bežnú strojárenskú výrobu,“ dodal.

V majetkoprávnych otázkach aj o ceste ku kaštieľu a čerpačke na Gemerskej ceste

V rámci ďalšieho bodu, ktorý sa týkal návrhov na prevod a prenájom nehnuteľností v majetku mesta, schválili poslanci okrem iného odpredaj pozemkov v rozlohe 170 metrov štvorcových na Zámockej ulici spoločnosti Invictum, s. r. o. Tá plánuje zrekonštruovať kaštieľ v Malej Vsi a podľa vyjadrenia jej konateľa Lukáša Halma bude predmetný pozemok pre nich potrebný v súvislosti s plánovaným riešením novej prístupovej komunikácie do areálu.

Naopak, neodsúhlasili nájom pozemku vo výmere 203 metrov štvorcových na Gemerskej ceste v Opatovej pre spoločnosti Fortis MK, s. r. o. Plánovala tam umiestniť kontajnerovú samoobslužnú čerpaciu stanicu pohonných hmôt.

Neschválili ani žiadosť spoločnosť Age-trade, s. r. o., ktorá požiadala o odkúpenie pozemkov v lokalite štvrť M. R. Štefánika v časti medzi obytným domom s vchodmi č. 16 – 21 a administratívnou budovou nemocnice. Zámerom spoločnosti bolo realizovať výstavbu garážových boxov. Rovnako nevyhoveli ani žiadosti spoločnosti Panorama Slovakia, ktorá chcela kúpiť mestské pozemky pri Fiľakovskej ceste a vybudovať tam predajné priestory s výstavnou miestnosťou.

Bude nová plaváreň v roku 2018?

Nasledujúcim bodom bol investičný zámer výstavby krytej plavárne hodnote troch miliónov eur. Poslanci ho schválili s tým, že financovanie sa mesto pokúsi zabezpečiť z úverových zdrojov. Výstavba by mala prebehnúť v budúcom roku, pričom plaváreň by mala obsahovať plavecký a malý bazén pre verejnosť, ako aj wellnes časť. V tej by mala byť suchá aj parná sauna i priestor na ochladzovanie. S otvorením plavárne sa ráta v roku 2019.

Následne v rámci ďalších bodov zástupcovia občanov postupne vzali na vedomie správu o hospodárení mestskej akciovej spoločnosti Spool, správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestských lesov Lučenec, ako aj správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Mestskej tržnice a spoločnosti Veolia Energia. Schválili tiež komunitný plán sociálnych služieb mesta Lučenec do roku 2021 a tiež zmenu a doplnok územného plánu mesta Lučenec.

V rýchlom slede ďalej vzali na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Lučenec za predchádzajúce obdobie a schválili plán jeho kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.

Neschválili však predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na predškolské zariadenie pre integráciu detí, v rámci ktorého sa mala zrekonštruovať budova na Rázusovej ulici. Dôvodom bolo vysoké spolufinancovanie, na ktoré by samospráva musela vynaložiť takmer 332 000 eur.

Radní ale schválili predloženie žiadosti o NFP, ktorý má slúžiť budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební základných a materských škôl v meste (ZŠ Vajanského, J. Kármána, Kubínyiho námestie, Haličská a L. Novomeského). Ide o päť samostatných projektov, v ktorých je spolufinancovanie mesta vo výške okolo 10 000 eur.

Noví partneri mesta

Poslanci v rámci ďalších dvoch bodov schválili návrh Memoranda o porozumení medzi The Europe and China Friendly Chamber a mestom Lučenec. „Ide o memorandum o porozumení, ktoré nám dáva dôvod začať jednania, čo by nám priniesla takáto spolupráca. K ničomu sa však nezaväzujeme,“ vysvetlila primátorka. Bez pripomienok schválili poslanci aj návrh  Dohody  medzi Správou Admiralitného obvodu Sankt-Peterburga (Ruská federácia) a Magistrátom mesta Lučenec o obchodno-ekonomickej, vedecko-technickej, vzdelávacej, sociálnej a kultúrnej spolupráci.

Prenájom pre futbalistov aj hokejistov

Zástupcovia občanov odklepli tiež predĺženie zmluvy na užívanie mestského štadióna futbalistami ŠK Novohrad Lučenec v cene jedno euro na rok. Ako v tejto súvislosti informoval viceprimátor Pavol Baculík, klub by mal zmeniť názov. „Do novej súťaže sú prihlásení ako MŠK Lučenec,“ avizoval.

Poslanci rovnako odsúhlasili aj prenájom ľadovej plochy a suchej plochy zimného štadióna hokejovému klubu HC Lučenec na sezónu 2017/2018, rovnako za jedno euro.

Ďalším bodom bolo vytvorenie komisie, ktorá má určiť názvy nových piatich ulíc v meste. Primátorka požiadala poslancov aj o konkrétne predbežné návrhy. Padol však len jeden – Ulica Alexandra Dubčeka.

Dlhšie o sídle dobrovoľných hasičov

Mestskí poslanci sa zaoberali aj materiálmi, ktoré sa týkali Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) mesta Lučenec. Z postu jeho veliteľa odvolali Tomáša Časlovského a vymenovali Michala Líšku. Hovorili tiež o umiestnení zbrojnice DHZ, ktorá by po novom mala byť na Fiľakovskej ceste v priestoroch MEPOS.

„Prichádzali do úvahy aj iné umiestnenia? Ak dáme tomuto materiálu zelenú, tak si myslím, že vlastne odsúhlasíme aj ich presťahovanie na Fiľakovskú cestu?,“ opýtal sa poslanec Jozef Oravec. Poslanci sa potom zaoberali tým, či je táto lokalita vhodná.

Ako ale odpovedal prednosta Mestského úradu (MsÚ) Lučenec Igor Korniet, zvažovali umiestnie zbrojnice napríklad aj na Rázusovej ulici, lenže tam by to podľa neho proste nevyšlo. „Treba im aj garážové a opravárenské priestory a nejaké sociálne zázemie,“ zdôvodnil. Poslanci nakoniec príslušný materiál o DHZ schválili.

Na zasadnutí vystúpil aj samotný Michal Líška, ktorý poďakoval za zvolenie a upozornil na nedostatočné výstrojové vybavenie dobrovoľných hasičov. „Nemáme potrebnú špeciálnu obuv, len klasické baganče. Potrebovali by sme aj zásahový odev a prilby,“ povedal.

Návrhy na udelení mestských ocenení

Nasledujúcim bodom boli návrhy na ocenenia Cena mesta Lučenec. Dostane ju Hana Košková za dlhoročnú tvorbu v oblasti súčasnej slovenskej literatúry, pri príležitosti životného jubilea. Čestné uznanie poputuje do rúk Pavlovi Kalinskému za dlhoročnú trénerskú činnosť a aktívnu prácu v komunálnej politike, takisto pri príležitosti životného jubilea.

Ďakovný list pôjde Rudolfovi Václavíkovi za aktívnu celoživotnú činnosť, taktiež pri príležitosti životného jubilea. Dostane ho aj Štefan Kohn za aktívnu verejnoprospešnú a športovú činnosť, rovnako pri príležitosti životného jubilea. Ďalší ďakovný list je určený Jaromírovi Balcárovi za pedagogickú a trénerskú činnosť.

Titul Športovec roka bude udelený Attilovi Fehérvárimu za úspešnú reprezentáciu mesta a klubu FUTSAL KLUB Lučenec.Dostane ho tiež Tibor Pukáč za vynikajúce športové výsledky v trojboji a úspešnú reprezentáciu mesta Lučenec na celosvetovej úrovni. Z kolektívov bude ocenený FUTSAL KLUBu Lučenec za úspešnú reprezentáciu nášho mesta v tomto športe.

Okrem znelky bude aj hymnická pieseň

Poslanci schválili aj hymnickú pieseň mesta, ktorá sa bude používať pri slávnostných príležitostiach. Nahrá ju päťdesiatčlenný orchester lučeneckých spevákov a hudobníkov. „Kompletne aj s videozáznamom sa bude nahrávať 22. júna o 10:00 v synagóge a prvýkrát zaznie na Dni mesta,“ doplnila primátorka.

Ako posledný riadny bod poslanci ešte schválili časový plán a obsahové zameranie zasadnutí orgánov mesta Lučenec na II. polrok 2017.

Interpelácie

V interpeláciách poslankyňa Rút Olšiaková požiadala vedenie mesta o zaslanie zmlúv a cenníkov na služby uzavreté v roku 2008 a 2009 medzi mestom a spoločnosťou SPOOL. Poslanec Vojtech Lauko tlmočil žiadosť obyvateľov, ktorí sa zaujímali o rekonštrukciu internátu na Fándlyho ulici a o zámery investora. Poslankyňa bola tiež zvedaná na rekonštrukciu bytovky pre invalidov na Komenského ulici. Podľa odpovede pracovníkov mesta samospráva požiadala o grant a momentálne čaká na výsledok.

Tretiu interpeláciu podal poslanec Juraj Pelč. „Začali sme s orezávaním topoľov na Novohradskej ulici, pýtam sa, či sa na jeseň ráta s pokračovaním?“ opýtal sa. Na jeho, ako aj ostatné interpelácie, ktoré neboli zodpovedané počas zasadnutia, by poslanci mali dostať odpovede písomne.

Poslankyňa Elena Uličná mala podnet ohľadom zelene v mestských cintorínoch. „Ide mi o gaštany, ktoré sú napadnuté škodcami. Ak pôjdete do cintorína, zeleň je v plnom rozpuku, ale gaštany majú už teraz listy zvädnuté a možno začiatkom júla opadnú,“ podotkla s tým, že by sa mal vytvoriť systematický plán náhradnej výsadby.

Problematický zber papiera

Poslanci si na záver vypočuli podnikateľa Petra Hanesa, konateľa spoločnosti Hanyx, ktorý sa posťažoval, že mu mesto na svojom území neumožňuje vykupovať papier. „Je to zabehnuté päť alebo šesť rokov. Ľudia si už na to zvykli,“ podotkol.

Podľa slov prednostu MsÚ Igora Kornieta je však v záujme mesta, aby papier zbieralo a triedilo v čo najväčšom množstve vo vlastnej réžii. „Aby sme sa v budúcnosti vyhli sankciám, musíme preukazovať zvyšujúci sa podiel triedeného odpadu v komoditách plast, papier a sklo. Papier, ktorý vyzbiera Hanyx, sa do toho nezaratáva,“ konkretizoval s tým, že mesto pre to zvýšilo aj frekvenciu vývozu týchto odpadov.

K spomínanej problematike sa nakoniec spustila takmer polhodinová debata. V rámci nej poslanci navrhovali viaceré riešenia, napríklad paralelné fungovanie dvoch spoločností na zber papiera, mestskej aj Hanyxu.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár