R. SOBOTA: Útulok pre psov má v meste vzniknúť do troch rokov, Malohontskú na tri mesiace uzatvoria

RIMAVSKÁ SOBOTA – Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže ohľadom výstavby útulku pre psov bolo najdlhšie prerokovávaným bodom dnešného (27. 6.) posledného predprázdninového zasadnutia mestských poslancov v Rimavskej Sobote. Centrum Gemera-Malohontu je pritom jediným okresným mestom na juhu Banskobystrického kraja, ktoré útulok ešte nemá.

Útulok pre psov do troch rokov?

Ako na zasadnutí informovala Katarína Eliášová z majetkového oddelenia Mestského úradu (MsÚ) Rimavská Sobota, do súťaže na výstavbu útulku sa prihlásil len jeden záujemca, občianske združenie (OZ) Šťastné labky Fiľakovo. Podľa jej slov však celkom nesplnil podmienky súťaže. „Vizualizácia útulku ani rozpočet neboli predložené,“ povedala a dodala, že OZ požadovalo tiež vytvorenie jedného pracovného miesta v útulku na náklady mesta.

Po približne polhodinovej prestávke, kedy sa poslanci poradili, nakoniec rozhodli o zrušení pôvodnej verejnej obchodnej súťaže a stanovení nových podmienok pre OZ Šťastné labky. Podľa nich mesto poskytne združeniu bezodplatne pozemok pre výstavbu útulku na Včelinci a vybuduje k nemu inžinierske siete. Zároveň vznikne komisia v zložení poslancov Júliusa Sojku, Evy Bornayovej a Tomáša Slivu, ktorá bude dohliadať na priebeh výstavby útulku a neskôr kontrolovať jeho činnosť. Jednou z podmienok je, že ak by OZ skončilo svoju činnosť, bude musieť objekt bezodplatne odovzdať mestu.

Naopak, samospráva bude Šťastným labkám počas troch rokov platiť 8000 eur ročne na výstavbu útulku. Po jeho dokončení bude poskytovať ročne 16 000 eur na prevádzku, ako aj 7200 eur na plat jedného pracovníka. „Ukončili sme sedemročný spor a verím, že to dotiahneme do úspešného konca,“ povedal na margo schváleného uznesenia primátor.

Mesto získa zadarmo budovu súdu

Zaujímavým majetkoprávnym bodom bola ponuka štátu ohľadom budovy bývalého Okresného súdu na Daxnerovej ulici, ktorá je po zrekonštruovaní sedrie na Námestí M. Tompu prázdna. „Súd ponúkol túto budovu všetkým štátnym a rozpočtovým organizáciám. Prebehli aj štyri kolá elektronickej aukcie, ktorá bola taktiež neúspešná. V zmysle zákona nám preto ponúkli bezplatný prevod do majetku mesta,“ objasnila Eliášová. Poslanci túto ponuku štátu odsúhlasili a budova tak prejde do majetku mesta. „Určite nejaké riešenie nájdeme, na čo ju použijeme,“ avizoval primátor.

V rámci ďalších majetkoprávnych otázok neschválili poslanci žiadosť Erika Hanyusa z Hajnáčky, ktorý je vlastníkom areálu bývalého detského dopravného ihriska na Jesenského ulici. Menovaný požiadal o odpredanie časti mestskej parcely, ktorá susedí s jeho pozemkom a slúži ako vjazd motorových vozidiel.

Primátor Jozef Šimko v tejto súvislosti pripomenul, že celý areál mohlo získať mesto a obnoviť ho na pôvodný účel, keby poslanci pred pár rokmi za tento zámer zahlasovali.„Mohli sme mať jedno nádherné dopravné ihrisko, ktoré ste prepásli, páni zo Smeru-SD,“ podotkol Šimko.

Poľnohospodársku pôdu dostane do nájmu Agroris

Naopak, poslanci schválili prenájom zhruba 171 hektárov poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta v katastrálnych územiach R. Sobota a Tomašová od 1. novembra 2017 do 30. októbra 2022. „Do verejnej obchodnej súťaže sa nám prihlásili traja záujemcovia. Najvyššou ponuku dala spoločnosť Agroris R. Sobota, 257 eur za hektár na rok,“ priblížila Eliášová.

„Ak sa pamätáte, začínali sme so 70-80 eurami za hektár, dnes máme 257 eur. Sú to prostriedky, ktoré idú do pokladne mesta,“ poznamenal na margo prenájmu primátor s tým, že v okolitých mestách a obciach nájmy pôdy podobnú úroveň nedosahujú.

Poslanci ďalej schválili vypísanie verejnej obchodnej súťaže na nebytové priestory v budove na Hlavnom námestí č. 30/11 o rozlohe 41,56 metra štvorcového.

Posledným majetkoprávnym bodom boli pozemky pod bazénom pri Rybárskej chate, ktorý je už takmer dve desaťročia nevyužívaný a chátra. Pre isté nezrovnalosti v žiadosti o odkúpenie však poslanci tento bod stiahli.

Kontrolór bude kontrolovať asfaltovanie i projekty

Ďalším bodom bol plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017, ktorý poslanci vzali na vedomie. Na základe návrhov poslancov Júliusa Baláža a Viliama Vaša mu doň pridali aj kontrolu záležitostí ohľadom asfaltovania v meste a kontrolu podaných a implementovaných projektov. Ďalej sa zaoberali harmonogramom prípravy rozpočtu mesta na rok 2018 až 2020, ktorý bez pripomienok schválili.

Opäť majú vzniknúť občianske hliadky

Projekt rómskych občianskych hliadok, ktoré v uplynulom období fungovali vo viacerých mestách, má v blízkej dobe pokračovať aj v Rimavskej Sobote. Dnes o tom rozhodli poslanci, ktorí odsúhlasili projekt Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote, v rámci ktorého sa samospráva bude uchádzať o príspevok od Ministerstva vnútra SR z Operačného programu Ľudské zdroje. Predpokladané náklady na realizáciu sú vo výške zhruba 202 000 eur, z čoho spolufinancovanie mesta má byť vo výške 5 percent. To predstavuje zhruba 10 000 eur.

V rámci projektu sa v meste ráta so zamestnaním ôsmich členov hliadok na tri roky, pričom to majú byť prevažne Rómovia. Budú prioritne pôsobiť na Dúžavskej ceste, ale podľa vedúcej odboru rozvoja mesta MsÚ Evy Murárikovej nie je problém, aby v prípade nutnosti vykonávali svoju činnosť aj v iných oblastiach mesta. „Hliadky sa v minulosti osvedčili a tých desaťtisíc eur nie je pre mesto problém,“ komentoval projekt primátor.

Ďalším bodom boli personálne otázky. Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Milana Jutková sa vzdala miesta členky v redakčnej rade novín Gemerské Zvesti/Gömöri Hírlap z dôvodu vysokej pracovnej zaťaženosti. Poslanci ju preto na jej žiadosť z postu odvolali. O nových členoch redakčnej rady majú rozhodnúť v septembri.

Rýchlo prerokovaným bodom bolo aj zvolanie zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Vyšná Pokoradz, kde sa funkcií vzdali doterajší členovia tamojšieho výboru mestskej časti. Bude preto potrebné, aby občania zvolili nových.

Diskusia o chodníkoch i smetných košoch

V rámci diskusie sa poslanec Baláž poďakoval v mene občanov Sídliska Západ za obnovu a vybudovanie nových chodníkov. Podľa primátora budú v tejto činnosti i naďalej pokračovať v celom meste, napríklad na Sídlisku Rimava, kde treba vyriešiť okrem iného vstup na „visiaci“ most, teda známu lávku pri škole.

Poslanec Zsolt Főző upozornil na svoju staršiu interpeláciu, v rámci ktorej žiadal o doplnenie smetných košov na Šibeničnom vrchu a pri cintoríne. Primátor sľúbil tento problém vyriešiť.

Problematické parkovanie

Poslanec Vaš tlmočil ďalšie poďakovanie. „Občania zo Západu ďakujú za rozširovanie parkovísk. Hlavne na Ulici Ľ. Svobodu pod tomašovským cintorínom to pomôže,“ konkretizoval poslanec. Navrhol tiež v budúcnosti pripraviť nové všeobecne záväzné nariadenie, na základe ktorého by na sídliskách bolo možné bezplatné parkovanie len jedného auta na jeden byt. „Uvoľnilo by to parkovacie miesta,“ doplnil s tým, že miesto zaberajú napríklad autá využívané na podnikanie. Podľa primátora je však dnes bežné, že jedna rodina vlastní viac áut a podľa vlastných slov si takéto riešenie nevie predstaviť.

Primátor tiež reagoval na obvinenia, že mesto slabo využíva úverové zdroje a zadlžuje sa. „Odkedy som primátorom, získali sme z fondov celkovo 4,7 milióna eur,“ zdôraznil Šimko s tým, že napriek úverom na asfaltovanie klesá celkové úverové zaťaženie samosprávy.

Strechu štadióna opravia do konca leta

Spomenul tiež opravu strechy zimného štadióna, ktorý v marci pre jej zatekanie uzavreli. „Oslovili sme tri firmy s tým, že strecha musí byť opravená do konca augusta. Víťazná firma to spraví za 170 000 eur,“ načrtol primátor a zároveň sa opýtal poslanca Erika Klauberta, ktorý je architekt, prečo jeho pôvodné odhady hovorili o 200 000 až 380 000 eurách za opravu.

Pripomenul tiež, že Klaubert vypracoval niekdajšiu projektovú dokumentáciu na bazén pri krytej plavárni, ktorý však nikdy nebol postavený a dokumentácia teda nebola využitá. „Stála 52 000 eur a v MsÚ na ňu padá prach. Ja som bol schopný dať spraviť projektovú dokumentáciu na bazén na Kurinci v cene 14 000 eur,“ zdôraznil Šimko.

„Pán primátor, nevidíte do toho a za svojím posudkom si stojím,“ reagoval na obvinenia ohľadom strechy štadióna Klaubert, podľa ktorého Šimko pletie dokopy nesúvisiace veci. Posudok na 380 000 eur sa podľa jeho slov mal týkať výmeny celej drevenej konštrukcie strechy. Za primeranú považuje aj cenu svojej projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia Mestskej záhrady má skončiť v máji 2018, Aranyho socha je otázna

Primátor v rámci diskusie informoval aj o revitalizácii Mestskej záhrady, do ktorej chcú podľa jeho slov vrátiť život. „Pripravujeme dve vstupné brány a zrekonštruovali sme starú časť plota. Vyasfaltovali sme časť okruhu pre bežcov a korčuliarov. Tohto roku to zrejme všetko nedokončíme, ale radi by sme to ukončili do mája 2018,“ avizoval.

TIP: RIMAVSKÁ SOBOTA: Na kúpalisku sú už labute, práce v Mestskej záhrade pokračujú

Spomenul tiež kauzu umiestnenia sochy maďarského básnika Jánosa Aranyho, ktorá mala na základe nedávneho rozhodnutia poslancov stáť na Námestí M. Tompu. „Kým Pamiatkový úrad B. Bystrica nedá povolenie na umiestnenie tejto tretej sochy, tak to musíme rešpektovať. Inak riskujeme veľkú pokutu. Musíme preto s pamiatkarmi rokovať. Ak neustúpia, nemôžeme sochu J. Aranyho na námestie umiestniť a na iné dôstojné miesto v rámci mesta musíme premiestniť aj sochu S. Petöfiho,“ uviedol primátor.

Kruhový objazd má byť na jeseň hotový, Malohontská však bude celý čas uzavretá

Dopredu sa konečne pohli aj ľady v prípade výstavby kruhovej križovatky na križovatke Malohontskej a Jánošíkovej ulice. „Budúci týždeň odovzdávame stavenisko a do 15. októbra bude hotový,“ prisľúbil Šimko s tým, že výstavba si vyžiada uzatvorenie Malohontskej ulice počas celej doby výstavby, teda viac ako tri mesiace. Doplnil, že nový asfalt dostane aj kruhový objazd pri Dome kultúry. Informoval tiež o pavilóne B v nemocnici, ktorý Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) odpredáva sieti Svet zdravia, ktorá nemocnicu prevádzkuje. „Predseda BBSK Kotleba už predaj podpísal, momentálne to leží na stole Penty. Pokiaľ to podpíšu, pavilón sa im odovzdá,“ uzavrel primátor.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár