FIĽAKOVO: Františkántsky kostol bude mať nové hodinové ciferníky a zreštaurované fresky

FIĽAKOVO – Františkánsky kostol v centre Fiľakova získava v týchto dňoch novú tvár. Po takmer trištvrte roku pribudnú na jeho veži nové ciferníky hodín, ktoré zároveň prešli kompletnou rekonštrukciou. Druhou pozitívnou zmenou je reštaurácia fresiek vo vnútri kostola.

Hodiny na kostolnej veži ešte koncom minulej jesene pre ich rekonštrukciu odmontovali miestni františkáni, ktorí sú majiteľmi kostola. V tomto roku prešla kompletnou rekonštrukciou ich mechanika a vyrobili sa i nové ciferníky s ručičkami, ktoré už pracovníci montujú na ich miesto. Hodiny pochádzajú približne z roku 1760.

Podľa primátora Attilu Agócsa mesto v tejto záležitosti pôsobilo ako mediátor. „Sprostredkovali sme rokovania medzi františkánmi, pamiatkarmi a obyvateľmi, ktorí odmontovanie hodín vnímali dosť citlivo. Napokon sa nám podarilo dohodnúť aj stretnutie s miestnou spoločnosťou Thorma, ktorá sa podujala vyrobiť smaltované ciferníky pre kostol sponzorsky,“ priblížil primátor s tým, že pôvodne to mali byť plechy iba natreté farbou. „Smaltovňa má však v meste vyše storočnú tradíciu, tento materiál je spätý s mestom a predchádzajúce ciferníky boli tiež smaltové,“ doplnil.

Fresky budú zreštaurované

V uplynulých týždňoch sa vo františkánskom kostole začala aj tretia fáza reštaurovania fresiek v interiéri. Na ich obnove reštaurátori s prestávkami pracujú už tretí rok. Po obnovenom presbytériu a chóre začali s reštaurovaním strednej časti kostola. Fresky boli silne znečistené sadzami a zanesené prachom. Okrem ich vyčistenia bolo potrebné opraviť praskliny i obnoviť farby poškodené zamokaním klenieb.

Na záchranu fresiek z 1917 prispela aj samospráva. Ako potvrdil Agócs, kostolu na jeho obnovu venovali z dotačného fondu 10 000 eur. „Rozhodli sme sa františkánov podporiť takýmto, pre nás väčším balíkom peňazí. Boli určené buď na spolufinancovanie projektu INTERREG alebo na samotné reštaurovanie fresiek,“ povedal primátor s tým, že toto rozhodnutie odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.

Podľa jeho slov pred niekoľkými mesiacmi podali františkáni v spolupráci s farnosťami v Bratislave a maďarských mestách Szentkút a Szécsény projekt cezhraničnej spolupráce INTERREG na rozsiahlejšiu obnovu kostola. Odpoveď však dodnes nedostali, preto sa rozhodli do prác pustiť sami a obnoviť aspoň jeho časť. Použili na to prostriedky od samosprávy a dary od veriacich.

Práce v interiéri by chceli dokončiť do začiatku septembra. Bohoslužby prebiehajú v normálnom režime.

Zdroj: Kancelária primátora mesta Fiľakovo

Pridaj komentár