LUČENEC: V okolí historickej radnice pribudne priestranstvo na relax a 42 parkovacích miest

Historická radnica v Lučenci

LUČENEC – Okolie historickej radnice na Ulici Dr. Herza v Lučenci samospráva počas uplynulých mesiacov kompletne zrekonštruovala a revitalizovala. Výsledky tejto obnovy bude mesto prezentovať v piatok 29. septembra 2017 počas slávnostného odovzdania spomínaných vonkajších priestranstiev, ako aj muzeálnych priestorov priamo v radnici.

Jednou z najviditeľnejších noviniek je veľkorozmerná maľba na stene budovy oproti vchodu do radnice. Znázorňuje časť Kubínyiho námestia s kalvínskym kostolom a tvorí vlastne jednu stranu štvorcového priestranstva pred radnicou, ktoré má slúžiť na oddych a relax obyvateľov.

Veľkorozmerná maľba na Ulici Dr. Herza v Lučenci. Priestranstvo pred ňou bude slúžiť na oddych pre obyvateľov

Nádvorie za radnicou bolo takisto zrekonštruované. Ďalej vzadu za ním vzniklo parkovisko so 42 novými parkovacími miestami. Jeho plocha je monitorovaná dvomi novými kamerami. Ešte predtým bola zrekonštruovaná aj samotná Herzova ulica, kde bol asfalt nahradený dlažbou a pribudla nová zeleň a lavičky.

Dvor historickej radnice
Ulica Dr. Herza v Lučenci s novou dlažbou, zeleňou a lavičkami

Do úprav okolia nakoniec samospráva investovala viac než pôvodne predpokladala. V rámci nedávnej II. zmeny mestského rozpočtu sa preto financie na ich realizáciu zvýšili o 60 000 eur. Tieto peniaze idú napríklad na vybudovanie oporného múra, s ktorým sa pôvodne nerátalo, či na záchranný archeologický výskum. Artefakty, ktoré boli nájdené, budú súčasťou zbierok Mestského múzea, ktoré sídli práve v radnici.

Parkovisko za radnicou na Ulici Dr. Herza v Lučenci
Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár