Najviac občanov maďarskej národnosti v rámci BBSK žije v okrese R. Sobota

BANSKÁ BYSTRICA – Okres Rimavská Sobota bol ku koncu minulého roka v rámci Banskobystrického kraja (BBSK) okresom s najvyšším percentuálnym podielom i celkovým počtom obyvateľov maďarskej národnosti. Informovala o tom Eva Hajová z odboru informatiky, registrov, informačných služieb Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Banskej Bystrici.

Podľa údajov štatistikov žilo ku koncu roka 2016 v tomto okrese 84 518 obyvateľov. Z toho 47,65 % slovenskej národnosti, 37,45 % maďarskej národnosti, 5,81 % rómskej národnosti a 0,45 % českej či moravskej národnosti a 0,05 % nemeckej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 8,58 % obyvateľov.

Južným okresom BBSK pochopiteľne patria aj ďalšie priečky tohto rebríčka, pričom druhé miesto z hľadiska percentuálneho podielu Maďarov patrí okresu Veľký Krtíš. Ku koncu roka 2016 tam žilo 44 212 obyvateľov, z toho 66,77 % slovenskej národnosti, 23,86 % maďarskej národnosti, 1,02 % rómskej národnosti a 0,47 % českej či moravskej národnosti a 0,14 % ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 7,74 % obyvateľov.

Len o niečo menší podiel maďarských obyvateľov má okres Lučenec. Koncom minulého roka tam žilo 74 045 obyvateľov. Z toho 61,84 % slovenskej národnosti, 23,35 % maďarskej národnosti, 2,69 % rómskej národnosti, 0,42 % českej či moravskej národnosti a 0,09 ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 11,61 % obyvateľov okresu.

Revúca patrí počtom obyvateľom medzi menšie okresy a ku koncu roka 2016 v ňom žilo 40 052 obyvateľov. Z toho bolo 67,52 % slovenskej národnosti, 19,38 % maďarskej národnosti, 6,03 % rómskej národnosti, 0,50 % českej či moravskej národnosti a 0,13 % ukrajinskej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 6,43 % obyvateľov okresu.

Jediným okresom v našich regiónoch, kde nežije aspoň približne pätina maďarských občanov, je Poltár. Ten však priamo nesusedí priamo s Maďarskom. Ku koncu roka 2016 v ňom žilo 21 767 obyvateľov, z toho 91,10 % slovenskej národnosti, 1,26 % rómskej národnosti, 0,54 % maďarskej národnosti, 0,38 % českej či moravskej národnosti a 0,27 % nemeckej národnosti. Inú alebo neuvedenú národnosť malo 6,45 % obyvateľov okresu.

Rómovia sú v BBSK tretí najpočetnejší

V celom BBSK žilo ku koncu uplynulého roka dovedna 651 509 obyvateľov. „Najviac zastúpené bolo obyvateľstvo so slovenskou národnosťou, s podielom 77,33 %. Obyvateľstvo s maďarskou národnosťou tvorilo 10,51 % a s rómskou národnosťou 2,28 %. Ostatné národnosti mali podiely nižšie ako 1 %,“ konkretizovala Hajová.

Z celkového počtu obyvateľov BBSK bolo maďarskej národnosti 68 453 ľudí a rómskej 14 835 ľudí, vďaka čomu tvorili tretiu najpočetnejšiu národnosť nášho kraja. Skutočný počet Rómov v kraji je však s veľkou pravdepodobnosťou podstatne vyšší, keďže mnohí sa hlásia k Slovákom či Maďarom.

Zdroj: Eva Hajová, ŠÚ SR, Foto: ilustračné, Pixabay.com

Pridaj komentár