Symboly komunizmu vzbudili v Košiciach rozruch, v R. Sobote a Lučenci (zatiaľ) nevadia

RIMAVSKÁ SOBOTA/LUČENEC – Symboly komunizmu vo forme prekrížených kosákov a kladív, ktoré pred niekoľkými týždňami odstránil z pamätníka v Košiciach výtvarník Ľuboš Lorenz, vzbudili na Slovensku búrlivú diskusiu. Niektorí nazývajú aktéra tohto činu aktivistom, iní ho označujú za vandala a výtržníka, ktorý zneuctil miesto, venované pamiatke padlých sovietskych vojakov. V každom prípade sa však začalo intenzívne hovoriť o komunistických symboloch, ktoré sú stále prítomné na niektorých verejných miestach.

Mnohí pritom možno nevedia, že takéto symboly sa nachádzajú aj na verejných priestranstvách dvoch najväčších miest našich regiónov – v Rimavskej Sobote a Lučenci. V obidvoch prípadoch sú súčasťou pamätníka padlým sovietskym vojakom v II. svetovej vojne. Dokonca nejde iba o klasický kosák a kladivo, ale sú súčasťou štátneho znaku bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR).

V Rimavskej Sobote je tento symbol umiestnený na pamätníku, situovanom na Námestí M. Tompu, pred Gemersko-malohontským múzeom. Štátny znak ZSSR je pripevnený na pylóne, na vrchole ktorého je päťcípa hviezda. Už nie je červená, ako pôvodne, ale premaľovaná zlatou farbou.

Pamätník padlým sovietskym vojakom na Námestí M. Tompu v R. Sobote

V Lučenci je podobný pamätník v parčíku medzi Ulicou J. Kármána a Begovou, pred vchodom do budovy základnej školy. Na rozdiel od rimavskosobotského pamätníka sa na tomto nachádzajú i dve červené hviezdy. Jedna je nad tabuľou s textom a druhá na vrchole pylóna. Na ňom je takisto umiestnený štátny znak ZSSR.

Rozdiel by sme našli ešte v texte na tabuliach, ktoré sú súčasťou oboch pamätníkov. Zatiaľ čo lučenecký hovorí o vojakoch padlých v boji za slobodu a nezávislosť Československa a je uvedený v ruštine i slovenčine, na tom rimavskosobotskom je iba v ruštine a spomínajú sa vojaci, ktorí padli v bojoch za slobodu a nezávislosť Sovietskeho zväzu.

Pamätník padlým sovietskym vojakom medzi Ulicou J. Kármána a Begovou v Lučenci

Hoci v poslednej sa proti symbolom na uvedených pamätníkoch v našich mestách neobjavili kritické hlasy (aspoň sme ich nezaregistrovali), v minulosti na ten rimavskosobotský upozorňoval napríklad viceprimátor M. Kocka či mestský poslanec Viliam Vaš. Podľa neho by bol vhodnejší nápis „v bojoch proti fašizmu“.

V každom prípade, ak by sa nejaký podobný „aktivista“ ako Lorenz pokúsil tieto symboly odstrániť, mal by to podstatne zložitejšie. Na rozdiel od tých košických totiž nie sú z lepenky, ale z betónu. Navyše, sú pevnou súčasťou pamätníka a tak by sa v tomto prípade ich násilné odstránenie mohlo jednoznačnejšie označiť ako hanobenie pietneho miesta.

K tomu však snáď nedôjde. Pamätníky sú totiž v prvom rade vyjadrením úcty voči vojakom Červenej armády, ktorí vôbec netušili, že symboly ich štátu sa raz v krajine, za ktorej oslobodenie zaplatili svojím životom, stanú takou horúcou témou.

Zdroj: Sobotnik.sk, Gemerland.sk Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár