Národný park Muránska planina oslavuje svoju dvadsaťročnicu

MURÁŇ – Jeden z najmladších národných parkov na Slovensku, Národný park Muránska planina, oslavuje v týchto dňoch 20. výročie svojho vyhlásenia. Muránska planina je jednou z najzachovalejších krasových oblastí Slovenska a oplýva množstvom povrchových i podzemných krasových javov, ako aj mimoriadnou druhovou pestrosťou fauny a flóry.

„V súčasnosti patrí k menej navštevovaným národným parkom, no čoraz viac sa dostáva do povedomia verejnosti najmä vďaka rôznym aktivitám zameraným na rozvoj infraštruktúry a služieb v oblasti cestovného ruchu. Najväčší dôraz sa kladie na takzvaný mäkký (zelený) turizmus s priamym napojením na rozvoj regiónu,“ informuje Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR.

Národný park Muránska planina bol v minulosti ako jediné chránené územie z krajín V4 ocenený Chartou trvalo udržateľného rozvoja turizmu v chránených územiach. „Taktiež jeden z jeho riaditeľov dostal ocenenie za rozvoj regiónu, čo len potvrdzuje, že cesta, ktorou sa vybrala ochrana prírody, je správna a všeobecne prospešná,“ dodáva ŠOP SR.

Pri príležitosti výročia Štátna ochrana prírody SR a Správa Národného parku Muránska planina pripravila koncom septembra dvojdňovú konferenciu v horskom sedle Zbojská. Na konferencii sa stretli zástupcovia miestnych samospráv, orgánov ochrany prírody, spolupracujúcich inštitúcií, ako aj kolegovia z iných chránených území a zástupcovia vedeckej obce, aby spoločne zdieľali poznatky prírodných hodnôt Národného parku Muránska planina, ktoré sú výsledkom niekoľkoročných botanických, zoologických, anorganických a archeologických výskumov realizovaných tomto na území v posledných rokoch.

Zdroj: ŠOP SR   Foto: Sobotnik.sk (Veľká lúka na Muránskej planine)

One Reply to “Národný park Muránska planina oslavuje svoju dvadsaťročnicu”

  1. Pingback: Nemusíme za ňou cestovať do Tatier. Kosodrevina je aj na Muránskej planine

Pridaj komentár