R. SOBOTA: Na Kurinci pribudne bazén s vlnobitím i tobogan, na Hlavnom námestí má byť znovu WC

RIMAVSKÁ SOBOTA – Len tri hlavné body mali pôvodne na programe poslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Na návrh primátora Jozefa Šimka však doň zaradili i bod, týkajúci sa predbežného zaradenia jednej z dvoch investičných akcií na budúci rok – buď výstavby bazéna s vlnobitím na Kurinci, alebo výstavby infraštruktúry v priemyselnom parku v areáli bývalej ZŤSky. Zaujímavou však bola i informácia o obnovení verejných toaliet (WC) na Hlavnom námestí.

Bez informácií o R2, prednosta Okresného úradu medzi poslancov neprišiel

Prvým bodom mala byť ústna informatívna správa o výstavbe rýchlostnej cesty R2, ktorú mal predniesť prednosta Okresného úradu Csaba Csízi. Ten sa však ani po tretíkrát na pozvanie mestských poslancov na ich zasadnutie nedostavil. „Ja nemám žiadne informácie, nedostal som žiadny prípis. Riadne som ho však pozval,“ oznámil primátor s tým, že ho to skutočne mrzí, lebo poslanci opakovane prijali uznesenie, aby prednosta im a 23 000 občanom mesta predniesol správu o príprave výstavby tejto cesty. „Bohužiaľ, stále si nenašiel čas,“ konštatoval primátor, podľa ktorého je situácia v tomto smere už neúnosná.

„Na výstavbu R2 v našom regióne čakajú státisíce občanov v Lučenci, Rimavskej Sobote, Tornali či Rožňave,“ zdôraznil Šimko a pripomenul, že podľa predchádzajúceho uznesenia vlády SR mala byť R2 hotová už v roku 2012. „Dnes sa však už nehovorí ani o diaľnici, skloňuje sa len výstavba polovičného profilu smerom na Figu,“ dodal.

„Ja sa pánovi prednostovi ani nečudujem, že sem neprišiel. Veď to musí byť strašné, chodiť každý deň do tejto budovy, ktorá sa už rozpadáva,“ reagoval s trochou irónie v rozprave k tomuto bodu poslanec Samuel Urban a dodal, že ani netuší, čo vlastne taký prednosta robí. „Tu sa mohol zviditeľniť, ale asi nerobí nič,“ konštatoval.

„V roku 2019 má byť pripravená projektová dokumentácia a ja neviem na čo vlastne. Obávam sa, že pomaly od diaľnice skončíme pri cyklotrase,“ povedal na margo nejasnej prípravy R2 poslanec Viliam Vaš a vyzval na protest, ktorý by sa mohol konať aj v Bratislave. „Musíme to vyhrotiť, upozorniť na to, že aj my sme tu. Táto vláda nepočúva už na nič, nepočúva ľudí, novinárov, policajtov,“ podotkol. Upozornil tiež, že takýmto spôsobom vláda vlastne nadháňa voličom krajnej pravici.

Primátor v tejto súvislosti ďalej pripomenul, že na Slovensku je aktuálna miera evidovanej nezamestnanosti 6,42 percenta, ale v okrese R. Sobota až 20,28 percenta. „Ja sa pýtam, zožerie to ministrovi Richterovi niekto? Mali sme nezamestnanosť vyše 30 percent, teraz je 20. To znamená, že z evidencie ubudlo okolo osemtisíc ľudí. Pýtam sa, vytvorilo sa osemtisíc pracovných príležitostí v meste Rimavská Sobota? Nevytvorilo, tí ľudia boli vyradení z evidencie a teraz žijú zo 60 eur,“ rozhorčene poznamenal Šimko.

Poslanec Zoltán Cziprus upozornil, že sa mu sťažujú občania mestskej časti Bakta, ktorým pre vysokú intenzitu dopravy praskajú múry domov. „Neviem, čo s tým mám robiť, komu to posunúť, či ministerstvu dopravy alebo niekam inak,“ konštatoval.

Podľa poslanca Ivana Hazuchu veľmi cítiť, že voľby klopú na dvere. „Ja tu tiež bývam a chápem ľudí, ktorí chcú, aby nejaká cesta vyššej triedy už viedla cez tento okres. Myslím si však, že kritika by mala byť konštruktívna a informácie by mali byť od tých ľudí, ktorí k tomu vedia niečo povedať,“ uviedol s tým, že odpočet ohľadom R2 by mohli urobiť aj strany, ktoré boli vo vláde v minulosti, napríklad KDH. Povedzte, čo urobili vaše strany,“ vyzval a pripomenul, že za Fica sa postupne R2 stavia a blíži sa aj k našim regiónom. Za otázny považuje reálny prínos R2 na zamestnanosť po jej dobudovaní a pripomenul tiež, že súčasný hlavný južný ťah nemá dostatočnú intenzitu na výstavbu plnohodnotnej autostrády.

Nakoniec, po približne hodinovej debate o tejto veci, sa poslanci dohodli na stretnutí s primátormi a starostami Novohradu, Gemera, Malohontu a Košického kraja, ako aj s politickými stranami, aby prerokovali a navrhli opatrenia na urýchlenie výstavby R2.

V majetkoprávnych otázkach o pozemku pri dopravnom ihrisku či LUXe

Ako prvý majetkoprávny bod prerokovali poslanci zámer odpredaja pozemku s rozlohou 240 metrov štvorcových pri bývalom detskom dopravnom ihrisku na Jesenského ulici. Pozemok chcel odkúpiť vlastník tohto areálu, Erik Hanyus z Hajnáčky za účelom zabezpečenia vstupu motorovými vozidlami na svoj pozemok.

Poslanci zámer schválili, cena bola stanovená na 15 eur za meter štvorcový. Otázne však je, či záujemca bude súhlasiť so zriadením vecného bremena, ktoré má byť súčasťou kúpnej zmluvy, keďže ním prechádza cesta k ďalšiemu objektu vo vlastníctve štátu.

Primátor v súvislosti s týmto bodom opäť pripomenul, že celý areál bývalého dopravného ihriska mohlo pred pár rokmi získať mesto za sumu 15 eur za štvorcový meter. „Ak budeme chcieť dnes vybudovať dopravné ihrisko na Rožňavskej ulici, budeme potrebovať minimálne 800 000 eur,“ podotkol Šimko.

Druhým majetkoprávnym bodom bol zámer odpredaja pozemku s rozlohou 40 metrov štvorcových pri budove bývalej reštaurácie LUX na Družstevnej ulici do podielového spoluvlastníctva pre Igora Kanáta a Marianu Tomkovú z R. Soboty za 20 eur za meter štvorcový. Pozemok mal slúžiť ako terasa k prevádzke zmrzlinárne. Poslanci nakoniec zámer odpredaja neschválili.

Tretím bodom bola žiadosť spoločnosti Cosmos Flowers o odpredaj 425 metrov štvorcových pozemku pri bývalej výmenníkovej stanici medzi ulicami Malohontská a Hatvániho. Spoločnosť ju v minulosti zrekonštruovala a prestavala na niekoľko obchodných prevádzok. Pozemok, o ktorý mala záujem, má slúžiť vybudovanie parkovacích miest a na vstup do prevádzok. Poslanci zámer schválili, cena je 20 eur za meter štvorcový.

Štvrtý bod sa týkal pozemkov pri bývalej práčovni a výmenníkovej stanici na Sídlisku Rimava, ktorú vlastní Peter Mráz z Rimavskej Soboty. Žiadal o odpredaj dvoch pozemkov, prvý z nich má 55 metrov štvorcových a tvorí vstup do budov, druhý sa nachádza medzi výmenníkovou stanicou a Rimavou a má asi 200 metrov štvorcových. Poslanci odsúhlasili odpredaj len prvého pozemku za cenu 27 eur za meter štvorcový, keďže cez druhý prechádzajú teplovodné rozvody.

Piatim bodom bola žiadosť Gabriely Hankovej z R. Soboty o odpredaj pozemku 118 metrov štvorcových na Kurinci, ktorý bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami v jej vlastníctve. Poslanci odsúhlasili predaj za 10 eur za meter štvorcový.

Šiesty bod bolo podobný a týkal sa odpredaja pozemkov na Kurinci s rozlohou 71 metrov štvorcových Eve Lipničanovej z R. Soboty, ktoré bezprostredne susedia s jej nehnuteľnosťami. Aj tu poslanci schválili odpredaj a kúpnu cenu 10 eur za meter štvorcový.

Posledným bodom bol návrh na nakladanie s nehnuteľným majetkom mesta – splaškovou kanalizáciou a príslušnou infraštruktúrou v rekreačnej oblasti – Zelená voda, Kurinec, mimo zastavaného územia obce. Kanalizácia bola vybudovaná v rokoch 2003 až 2006 v rámci stavby „Rekreačný komplex Zelená voda Rim. Sobota – vodné stavby“.

Na základe platnej legislatívy mesto potrebovalo prevádzkovateľa tejto kanalizácie a ako najlepší variant bolo nakoniec zvolené prenechanie tohto infraštruktúrneho majetku Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti za účelom prevádzkovania osobou na to spôsobilou. Poslanci toto prenechanie schválili.

Mesto bude spolufinancovať projekt základnej školy

Poslanci ako ďalší bod programu v rýchlom tempe schválili kofinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší“, ktorý podala v rámci výzvy ministerstva školstva Základná škola Pavla Dobšinského. Spolufinancovanie mesta bude vo výške päť percent oprávnených nákladov, čo z plánovaných 72 360 eur predstavuje 3618 eur.

Pribudnú nové atrakcie na Kurinci, infraštruktúrou v priemyselnom parku sa budú poslanci zaoberať v roku 2019

Nasledoval návrh primátora na predbežné zaradenie jednej investičnej akcie do budúcoročného rozpočtu. Poslancom predložil na výber z dvoch alternatív. Prvou bolo ďalšie budovanie aquaparku na Kurinci, kde by pribudol tobogan, bazén s vlnobitím a ďalšie atrakcie za zhruba 800.000 eur. Druhou alternatívou bolo vybudovanie infraštruktúry v priemyselnom parku v bývalej ZŤSke za cenu vyše 2,4 milióna eur.

Primátor sa prikláňal k prvej alternatíve. „Som v kontakte s projektantom a na vás záleží, či mám od neho objednať projektovú dokumentáciu za 35 000 eur,“ ozrejmil poslancom. Po prípadnom vybudovaní nového bazénu a ďalších atrakcií podľa vlastných slov očakáva zvýšenie návštevnosti Kurinca a nárast tržieb na 300 000 až 400 000 eur, pričom zisk má postačovať na splácanie úveru. „Nezaťažíme rozpočet mesta, zaplatia to návštevníci aquaparku,“ zdôraznil.

Ako reagoval poslanec Vaš, o obidvoch alternatívach by bolo treba pouvažovať a nechať si čas na rozmyslenie. „Neunáhlime sa pri priemyselnom parku v bývalej ZŤSke, keďže jeden už máme v bývalých kasárňach. Neunáhlime sa však ani pri ďalších investíciách na Kurinci,“ apeloval. Pripomenul tiež, že v meste už je tzv. priemyselný park Sever. „Chýba iba jedna podstatná vec – investori,“ poznamenal.

Ako dodal, za takýto neistý projekt priemyselného parku by podľa neho mohol zahlasovať iba poslanec ktorý už nechce viac kandidovať. „Ja už kandidovať nebudem, ani tohto roku, ani budúci rok v komunálnych voľbách. Bol som poslancom 16 rokov a za ten čas som sa snažil vyhovieť všetkým požiadavkám občanov,“ doplnil Vaš s tým, že napriek skutočnosti, že už kandidovať nebude, za takýto návrh nezahlasuje. Považuje tiež za potrebné zvážiť, či je správne uprednostniť hry pred chlebom.

Ako pokračoval poslanec Urban, ani on sa už nechystá v budúcom volebnom období kandidovať, projekt ho však zaujíma. „Určite je lepšie niečo robiť, ako sa báť. Na základe informácií, ktoré som dostal, sa však zaň dnes neopovážim zahlasovať,“ povedal s tým, že sa o výstavbe atrakcií na Kurinci treba ešte porozprávať.

Poslanec František Auxt uviedol informáciu, ktorú má podľa vlastných slov z aquaparku v Dolnej Strehovej, kde majú cez víkendové dni tržbu okolo 50 000 eur a cez týždeň 20 000 eur. „Aj u nás by stúpla návštevnosť i tržby, pretože takýto bazén by bol veľkým lákadlom. Kurinec nesmieme zastaviť. Ja by som riskoval ešte aj ďalší vrt, lebo nemáme vodu,“ povedal.

V diskusii vystúpilo ešte viacero poslancov a diskutovali vyše hodiny. Podľa poslanca Hazuchu sa síce dá zarábať aj na kúpalisku, ale bazén s vlnobitím považuje za investíciu s otáznou návratnosťou, keďže podľa neho Kurinec príliš nezatraktívni. Ako dodal poslanec Jozef Tóth, Kurinec má dobrú polohu a dosť slnečných dní a netreba strácať čas, ktorý sa dá využiť na jeho rozvoj. Podľa poslanca Erika Klauberta je v súčasnosti ťažké budovať infraštruktúru v priemyselnom parku, pretože nevedno, či tam príde jedna veľká firma alebo viac malých a to, čo bude vybudované, im nemusí vyhovovať.

Nakoniec na návrh poslanca Tótha do budúcoročného rozpočtu zaradili investičnú akciu výstavby toboganu, bazéna a ďalších atrakcií. Primátora zaviazali zabezpečiť na tento účel projektovú dokumentáciu a investície do infraštruktúry v priemyselnom parku odsunuli na rok 2019.

Podľa primátora bude bazén s vlnobitím bude hotový až v roku 2019, ale tobogan môže stáť už budúce leto. Pripomenul tiež, že už v súčasnosti v lete na Kurinci počas dva a pol mesiaca pracuje 60 ľudí.

Interpelácie a všeobecná rozprava o deratizácii či WC na Hlavnom námestí

V interpeláciách poslanec Vaš upozornil na zlý technický stav Základnej školy M. Tompu na Šrobárovej ulici a požiadal, aby sa na to prihliadlo v budúcoročnom rozpočte. J. Tóth upozornil na prepadnutý chodník pred domami č. 76 a 77 na Sobôtke. S. Urban upriamil pozornosť na rozhodnutie pamiatkového úradu, podľa ktorého mala byť socha básnika S. Petöfiho premiestnená na iné miesto mimo námestia. Opýtal sa, prečo sa tak nestalo a či mestu nehrozí pokuta. „V Rimavskej Sobote sa stane to, o čom rozhodne poslanecký zbor, nie pamiatkový útvar,“ odpovedal mu jedinou vetou primátor.

V rámci všeobecnej rozpravy poslanec Július Baláž ďalej predniesol požiadavku obyvateľov ulice Malohontskej 26, ktorí sa sťažovali na obrovský výskyt potkanov. Druhou požiadavkou, ktorú adresoval mestu, bola žiadosť združenia občanov z Hostinského ulice ohľadom umožnenia prejazdu cez Sídlisko Rimava. Tento problém bol kedysi nazývaný aj ako tzv. „kolíková vojna“.

Poslanec Hazucha upozornil na neúčinnosť doterajšej deratizácie v meste a navrhol vytvorenie komisie, ktorá by načrtla ďalší postup a prípadný odbornejší zásah proti hlodavcom. Poslankyňa Eva Bornayová predniesla požiadavku obyvateľov na Ulici A. Markuša, ktorá bola pred pár rokmi zrekonštruovaná. Už sa však na nej vytvoril veľký výtlk a preto žiadajú o opravu. Zaujímajú sa tiež, či budú na tejto ulici zrekonštruované chodníky. Ako poslednú vec chcú na mestskom pozemku na svojej ulici vybudovať detské ihrisko.

Poslanec Vaš tlmočil odpoveď riaditeľa SAD Lučenec na požiadavku obyvateľov Sídliska Západ a Domova dôchodcov na Kirejevskej ulici, ktorí požiadali o kyvadlovú dopravu k cintorínu počas Pamiatky zosnulých. Podľa Vaša riaditeľ požiadavke vyhovel.

Bude WC na námestí?

Ako pokračoval primátor, uvažuje nad výstavbou verejných toaliet na Hlavnom námestí, ktoré tam chýbajú od jeho rekonštrukcie v rokoch 1997-1998. Predostrel pritom dve alternatívy. Prvou je, že mesto sa pokúsi od súčasného vlastníka získať budovu tzv. skleníka na námestí, výmenou za iný objekt vo vlastníctve mesta. „V takom prípade skleník strhneme a môžeme tam zriadiť WC,“ vysvetlil primátor.

Druhou alternatívou je podľa jeho slov obnova bývalých podzemných WC, ktoré boli do rekonštrukcie na námestí. „Počas obnovy námestia ich strop rozbili a dovnútra nasypali stavebný odpad, dalo by sa to však obnoviť,“ objasnil primátor s tým, že považuje za obrovskú škodu, že verejná dokumentácia na obnovu námestia bola vytvorená tak, že nerátala s týmito WC.
Primátor nakoniec poveril Evu Murárikovú, aby sa skontaktovala s architektom, ktorý námestie projektoval, aby s ním prebrala možnosť obnovy pôvodných WC. O tom, ktorú alternatívu mesto uprednostní, sa rozhodne potom.

Dlh mesta klesol, ušetrilo sa i na vývoze smetí

V záverečnej reči primátor informoval, že aktuálny dlh mesta je 3,9 milióna eur a oproti minulosti sa ho podarilo znížiť o 2,6 milióna. Podotkol tiež, že mesto vybudovalo mnoho vecí bez úveru – napríklad bazény na Kurinci, obnovu Námestia Š. M. Daxnera, či Mestskú záhradu. Avizoval takisto vyasfaltovanie Kirejevskej ulice.

Šetriť sa samospráve podľa neho darí i pri zbere a vývoze tuhého komunálneho odpadu. „Päť rokov vyvážame smeti. Za ten čas sme to dokázali realizovať o 1,7 milióna lacnejšie, než v období, keď smeti vyvážal Brantner,“ konkretizoval Šimko. Na záver spomenul, že oficiálne otvorenie kruhového objazdu na Malohontskej bude v piatok 27. októbra 2017 o 11:00.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár