MILAN KOLESÁR: Regionálny rozvoj drieme skrytý v potenciáli našich kultúrnych pamiatok a prírodných daností Gemera

Milan Kolesár počas preberania ceny Oskar bez bariér za rok 2016 v kategórii Mestá SR

JELŠAVA – Od roku 2003 stojí ako primátor na čele Jelšavy, mesta, ktoré má podľa Atlasu rómskych komunít najvyšší podiel rómskeho obyvateľstva v rámci celého Slovenska. Situáciu pri riadení samosprávy mu sťažuje celková chudoba tohto kúta Gemeru a vysoká nezamestnanosť obyvateľstva.

Napriek tomu sa Jelšava pod jeho vedením rozvíja. Podarilo sa obnoviť viaceré historické budovy v centre mesta a dať im nové využitie. V posledných rokoch prebiehajú i záchranné práce na tamojšom coburgovskom kaštieli a v malom mestečku nie je núdza ani o rôzne kultúrne či spoločenské podujatia. Samospráva sa nebála ísť ani do búrania domu neprispôsobivého vlastníka, nakoľko stavba v zlom technickom stave ohrozovala okoloidúcich.

Keďže sa primátor Jelšavy Milan Kolesár v blížiacich voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) uchádza o miesto poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), v rozhovore sme sa ho v tejto súvislosti opýtali na jeho zámery a ciele.

Prečo ste sa rozhodli uchádzať o miesto poslanca BBSK a čo bude vašimi hlavnými prioritami v prípade, že sa ním stanete?

Tých podnetov na rozhodnutie kandidovať bolo viac, ale tým hlavným bola snaha o intenzívnejší regionálny rozvoj, ktorý drieme skrytý v potenciáli našich národných kultúrnych pamiatok a prírodných daností Gemera a najmä okolia Jelšavy. Potom to boli prvotné rozhovory s mojimi kolegami – starostami okolitých obcí, ktorí zdôrazňovali moje dlhoročné skúsenosti v samospráve a v práci Združenia miest a obcí Slovenska. A tým tretím dôvodom bola pre mňa ponuka zaujímavého politického zoskupenia volebnej koalície, s ktorým som sa vedel stotožniť napriek tomu, že nie som členom ani jednej z týchto politických strán.

Moje priority som napísal v mojom volebnom programe v troch oblastiach a to spomínaný regionálny rozvoj a cestovný ruch, s tým bezprostredne súvisí kvalitná cestná infraštruktúra a treťou oblasťou je sociálna práca a služby v sociálnej oblasti, keďže to vyplýva zo zloženia obyvateľstva.

Dlhé roky ste primátorom Jelšavy, takže problémy mesta i jeho okolia sú vám dobre známe. Ktoré z nich by ste vedeli lepšie riešiť z pozície poslanca BBSK?

Ak sa reálne pozerám na súčasné kompetencie VÚC a ich zdroje, tak by tá vízia riešenia by mohla byť skeptická, ale vychádzam z toho, že práve moje prioritné oblasti sú aj kompetenciami župy. Práve moja funkcia primátora a možno poslanca VÚC by sa synergicky v našich zámeroch dopĺňali najmä pri rozvoji cestovného ruchu a sociálnych služieb, ktoré môžu ponúknuť pracovné miesta našim ľuďom, ktorí tu chcú žiť.

Jednou z hlavných častí vášho volebného programu je zlepšenie cestnej infraštruktúry v Revúckom okrese. BBSK však v uplynulom období stratil možnosť čerpať prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Aké by boli, i vzhľadom na spomínaný fakt, vaše prvé kroky v tejto oblasti?

Naše mesto má bohaté skúsenosti s čerpaním eurofondov, či už menších neinvestičných najmä v terénnej sociálnej práci a podobne, ako aj s pomerne finančne náročnými projektami pri obnove pamiatkovej zóny v centre Jelšavy.

Bolo to najmä vďaka porozumeniu orgánov samosprávy primátora a mestského zastupiteľstva. Keď sa však pýtate na úrovni župy, tak bude veľmi dôležité aby mal predseda ústretové zastupiteľstvo a tiež naopak, by mal tento vzťah fungovať a prestať politikárčiť, ale zodpovedne rozvíjať náš región. Obávam sa, že vzhľadom na zažitú politickú kultúru v našej krajine to bude asi náročné.

Spomínate tiež realitnými agentúrami organizovanú migráciu problémových skupín obyvateľov z rozvinutých oblastí Slovenska do Revúckeho okresu. Môžete tento problém bližšie priblížiť a načrtnúť, ako by ste ho riešili z pozície poslanca?

Tento rok sme mali konkrétny prípad organizovaného presťahovania rómskej rodiny z rozvinutého regiónu k nám a takých prípadov sú desiatky po celom Gemeri. Riešil som to na úrovni kancelárie prezidenta, kde síce situáciu monitorovali, ale nič konkrétne neurobili. Reálne sa problém začal riešiť až keď sa do problému zaangažoval pán splnomocnenec vlády Ábel Ravasz.

Osobne som pocítil, že hlas primátora malého mesta nie je až tak silný, aby ho počuli kompetentní. Ak sa však o týchto problémoch bude hovoriť aj na vyšších úrovniach, tak to môžeme obmedziť aj keď možno nie celkom zastaviť vzhľadom na lacné nehnuteľnosti v našom regióne.

Čo by ste chceli odkázať, povedať svojim potenciálnym voličom?

Chcel by som v prvom rade vyzvať voličov k účasti na voľbách, aby venovali v sobotu 4. novembra 5 – 10 minút svojho času a vyjadrili svoju vôľu. Iný spôsob ako zasiahnuť do diania v politike reálne nemajú a tak by toto právo mali využiť.

Nech volia skúsených a zodpovedných kandidátov, ktorí sa vedia orientovať v samosprávnej oblasti a záleží im na tom, aby sa Gemer prebudil a neupadol do letargie a depresie. Sme príliš malý štát na to, aby sme si dovolili odpísať náš malebný a historický Gemer.

POZNÁMKA: Tento rozhovor nie je platenou reklamou. Portál Sobotnik.sk sa rozhodol bezplatne, bez akejkoľvek protislužby a z vlastnej iniciatívy poskytnúť priestor na vyjadrenie niekoľkým kandidátom z Gemera, Novohradu a Malohontu. Vybrali sme tých, u ktorých na základe nášho subjektívneho názoru vidíme podľa ich doterajšej iniciatívy a pracovných výsledkov potenciál na zlepšenie fungovania celého kraja.

Zdroj: Milan Kolesár, Foto: Flickr.com (Mesto Jelšava)

Pridaj komentár