R. SOBOTA: Novým kontrolórom mesta je M. Csirmaz, mestských policajtov bude viac

RIMAVSKÁ SOBOTA – Na poslednom tohtoročnom zasadnutí sa dnes (19. 12.) zišli poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote. Na programe mali niekoľko dôležitých bodov, ako napríklad voľbu hlavného kontrolóra, či správu o realizácii projektov v meste. V úplnom úvode však najprv zložil sľub nový poslanec Ján Čeman, ktorý nastúpil ako náhradník po Silvii Vargovej. Tá sa v novembri 2017 vzdala svojho mandátu.

Novým hlavným kontrolórom mesta je Mikuláš Csirmaz

Prvým z hlavných bodov bola voľba nového hlavného kontrolóra, ktorý začne 1. februára 2018 vykonávať svoje šesťročné funkčné obdobie. O post prejavilo záujem päť uchádzačov. Okrem súčasného hlavného kontrolóra Ladislava Šťavinu nimi boli Martina Bálintová, Miroslav Bielak (v súčasnosti poverený vedením ekonomického odboru Mestského úradu (MsÚ) Rimavská Sobota)), ako aj dvaja poslanci MsZ – Mikuláš Csirmaz a Viliam Vaš. Ten sa neskoršieho hlasovania zdržal, pretože to podľa vlastných slov nepovažoval za etické.

Každý zo záujemcov dostal časový priestor 10 minút na prezentáciu svojich zámerov vo funkcii hlavného kontrolóra. Následne sa poslanci počas krátkej prestávky poradili. Na zvolenie v prvom kole tajnej voľby bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov, teda minimálne 10 hlasov. Taký počet hlasov získal hneď v prvom kole M. Csirmaz a stal sa novým hlavným kontrolórom. Na druhom mieste sa umiestnil M. Bielak so šiestimi hlasmi a na treťom M. Bálintová s jedným hlasom. Ostatní uchádzači nezískali ani jeden hlas.

Mesto podalo v roku 2017 deväť projektov, podporené sú dva

V programe nasledovala Informatívna správa o stave vypracovania a realizácie projektov v meste. Predniesla ju vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ Eva Muráriková, podľa ktorej v aktuálnom roku podala samospráva deväť projektov. „Podpora bola zatiaľ získaná na dva z nich, ostatné sú ešte v hodnotení,“ priblížila Muráriková s tým, že mesto z nich získalo vyše 195 000 eur.

Spomínanými projektmi sú podľa nej Miestna občianska poriadková služba (MOPS), v rámci ktorej od 1. decembra v meste funguje osem členov občianskych hliadok. Druhým projektom je rozšírenie mestského kamerového systému o tri kamery. Z pripravovaných projektov spomenula napríklad zriadenie zberného dvora v R. Sobote či zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského kultúrneho strediska.

Ako ďalej spomenula, za obdobie rokov 2005 až 2017 bolo celkovo spracovaných a podaných 149 projektov do grantových a dotačných programov. „Z toho bolo podporených 52 projektov. Získali sme finančné prostriedky v hodnote zhruba 5,8 milióna eur,“ načrtla vedúca.

Ako v rozprave podotkol poslanec Vaš, za šesť rokov rokov predchádzajúceho primátora Štefana Cifruša malo mesto z projektov takmer tri milióny eur a za sedem rokov Šimka je to vyše 2,8 milióna, čo je pokles. „Ale to by ešte tak nevadilo. Skôr by mi prekážalo, že sú niektoré projekty, ktoré nie sú dokončené a veľmi dlho sa naťahujú,“ podotkol a dodal, že má na mysli napríklad Baktu, ktorá je podľa neho možno jedinou dedinou na hlavnej trase medzi Bratislavou a Košicami, ktorá nemá kanalizáciu.

Zaujímal sa o aj o ďalšie riešenie budovy bývalého Domova mládeže na Školskej ulici, o ktorom sa hovorilo, že by mal slúžiť ako domov dôchodcov či domov sociálnych služieb.

Podľa Murárikovej však zatiaľ neboli vyhlásené žiadne výzvy, v rámci ktorých by sa mohli uchádzať o financie na prestavbu tejto budovy na sociálne účely. „Uvažovalo sa aj s iným využitím, pretože bol záujem stavať tam byty s nižším štandardom, alebo bežné nájomné byty,“ konkretizovala Muráriková, podľa ktorej ešte nie je uzavreté, ako sa bude budova v budúcnosti využívať.

Poslanec Ivan Hazucha podotkol, že aj v súvislosti so zamýšľanou výstavbou väznice budú v meste možno žiadané nové byty či bývanie typu bunkového systému, ktoré by mohli vzniknúť práve v bývalom domove mládeže. „Je možné, že v Rimavskej Sobote bude potrebné jednoduchšie, krátkodobé ubytovanie a nebolo by zle, keby sme na to boli pripravení,“ povedal s tým, že objekt je dosť veľký a zmestia sa doň byty aj domov sociálnych služieb

Primátor však túto myšlienku kategoricky odmietol. „Poviem to naostro, na drzovku. Sociálne byty v domove mládeže nebudú. Pretože ja nezničím Školskú ulicu tak, ako je zničená Česká ulica. To v žiadnom prípade nedopustím, aby tam cigáni naháňali čakanmi jeden druhého,“ zdôraznil. Ako dodal, objem získaných finančných prostriedkov z grantov považuje za dostatočný.

Poslanci sa počas posledného roka svojho volebného obdobia zídu osemkrát

Prednosta Štefan Szántó informoval o pláne práce orgánov mesta na budúci rok. V roku 2018 tak bude osem zasadnutí MsZ, z toho sedem plánovaných a jedno slávnostné na dni mesta. V máji budú až dve zasadnutia (5. a 29. 5.), keďže to druhé do programu zaradili na podnet poslanca Ivana Hazuchu. Radní tiež odsúhlasili posunutie februárového zasadnutia na koniec januára. Keďže na jeseň budúceho roku sú komunálne voľby, poslanci budú musieť pred nimi ešte schváliť napríklad volebné obvody.

Odmenu dostane poslanec M. Bitala, vicepriprimátor L. Rigó nie

Poslednými riadnymi bodmi boli dve navrhované odmeny. Prvá bola navrhnutá vo výške jedného mesačného platu, teda 1950 eur, viceprimátorovi mesta Ladislavovi Rigóovi. „Verejnú funkciu vykonáva od 1. marca 2015 doteraz. Počas tejto doby si zodpovedne plní svoje povinnosti. Preto som sa rozhodol dať návrh na mimoriadnu odmenu,“ uviedol v dôvodovej správe návrhu primátor.

Poslanci však viceprimátorovi takúto odmenu neodsúhlasili. Za jej udelenie bolo sedem poslancov, proti nebol nik. Zdržali sa však dvaja poslanci a až šiesti nehlasovali, takže návrh neprešiel.

Druhá odmena, vo výške 1000 eur, bola navrhnutá poslancovi Miroslavovi Bitalovi, ktorý sa popri svojej poslaneckej činnosti venuje aj činnostiam v oblasti športu. „Svojou aktivitou sa zaslúžil o dosahovanie dobrých výsledkov mládeže ako aj dospelých vo futbalovom klube. Snaží sa o účinkovanie žiakov v najvyšších súťažiach, čoho výsledkom je umiestnenie mladších žiakov U12 v I. lige na 4. mieste. Jeho pričinením sa podarilo vytvoriť a zaradiť do športovej prípravy novovytvorenej súťaže SFZ dievčenské družstvo, v spolupráci so Základnou školou Hostinského. Rozrástol sa aj počet detí vo veku 5-6 rokov v predprípravke,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu odmeny.

Túto odmenu poslanci nakoniec schválili 15 hlasmi, proti nebol nik a zdržal sa jeden poslanec. Ako neskôr v rozprave uviedol Bitala, peniaze nepoužije na osobné účely, ale investuje ich do klubu.

Interpelácie o mestskej polícii, bude mať viac členov

Prvú interpeláciu podal poslanec Vaš a opýtal sa, kedy mesto zvýši počet členov mestskej polície (MsP), keďže ich počet nie je podľa neho dostačujúci a jeden člen ju nedávnom musel pre nehodu pod vplyvom alkoholu opustiť. Pripomenul tiež, že v súčasnosti má MsP viac úloh ako v minulosti a vyšší počet policajtov by bol potrebný aj z dôvodu veľkej rozlohy mesta, zloženia obyvateľstva a ďalších faktorov.

Upozornil tiež, že nízke nástupné mzdy u MsP nie sú lákadlom, ktoré by do jej radov prilákalo kvalitných ľudí. „Bude problém s výberom nových členov. Za 550 eur v hrubom tam nikto nepríde robiť,“ zdôraznil Vaš.

Podľa slov náčelníka MsP Petra Berecza je aktuálny stav 11 mestských policajtov. „Piati ďalší ľudia robia v chránenej dielni. Od 1. decembra funguje miestna občianska poriadková služba na Dúžavskej ceste, kde pracuje osem ľudí,“ doplnil.

Ako reagoval primátor, bezpečnostná situácia v meste je dobrá. „Okres R. Sobota je na prvom mieste v rámci SR v odhaľovaní trestnej činnosti,“ konkretizoval Šimko. Podľa vlastných slov nemá problém navýšiť počet členov MsP aj o ďalších 12 členov, avšak stálo by to veľa peňazí. „Počítajte s tým, že o tie prostriedky, ktoré dáme na platy policajtov, budeme mať menej na rozvoj mesta,“ podotkol primátor s tým, že by to podľa jeho prepočtov stálo okolo 200 000 eur.

Prisľúbil však, že MsP na jar budúceho roka presťahujú do zrekonštruovanej strednej budovy MsÚ na Svätoplukovej ulici, kde budú mať k dispozícii priestory v lepšom stave než doteraz. „Musíme však ešte vyriešiť, čo s odchytenými psami,“ dodal.

Poslanec Čeman sa podobne ako Vaš vyjadril, že by bolo potrebné zvýšiť počet policajtov, pričom ich nemusí byť hneď nad 20, stačilo by podľa neho aj 15. Primátor nakoniec ustúpil a dal náčelníkovi úlohu pripraviť zvýšenie počtu mestských policajtov práve na tento počet, teda 15 členov v termíne od 1. februára 2018.

Poslanec Július Sojka sa ďalej v rozprave opýtal, v akom stave je realizácia útulku pre zvieratá, ktorý má stáť na Včelinci. Zaujímal sa tiež, komu patria kontajnery na použité šatstvo v meste, pretože je okolo nich veľký neporiadok. Ako mu odpovedal primátor, v otázke výstavby útulku je na ťahu občianske združenie Šťastné labky z Fiľakova, ktoré ho má s podporou mesta vystavať.

Poslankyňa Eva Bornayová podotkla, že mestu stále chýba hlavný architekt. Bolo by podľa nej  vhodné zakomponovať túto funkciu do organizačnej štruktúry mesta a zamestnať príslušného odborníka aspoň na polovičný úväzok.

V záverečnej reči primátor spomenul, že máme za sebou úspešný rok. „Mesto takto dobre ekonomicky od roku 1989 hádam ešte nebolo. Ja som len výkonný orgán, robím to, čo mi uloží MsZ a je to úspech nás všetkých. Predovšetkým poslancov MsZ, ale poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom mesta. Mám dojem, že za tento rok sme toho urobili pre občanov mesta veľa,“ zakončil.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár