R. SOBOTA: Múzeum počas januára vystaví drumble z hradov Širkovce-Kapla a Hodejov

RIMAVSKÁ SOBOTA – Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v R. Sobote v rámci pravidelného „Predmetu mesiaca“ predstaví v januári drumble z obdobia 15. – 16. storočia. Objavené boli počas archeologických výskumov na hrade Širkovce – Kapla a Hodejov. Vystavené budú od 2. do 31. januára 2018.

„Jedna z prezentovaných drumblí bola objavená počas archeologického výskumu na zaniknutom hrade Širkovce – Kapla, ktorý bol vykonaný v roku 2013. Druhá drumbľa pochádza z hradu Hodejov. V roku 1962 ju objavil Gejza Balaša počas archeologického výskumu hradu,“ uviedol archeológ GMM Alexander Botoš s tým, že prezentované drumble pochádzajú z obdobia neskorého stredoveku až včasného  novoveku (15. – 16. storočie).

Drumbľa je lamelkový, prstom rozkmitávaný samozvučný hudobný nástroj. Skladá sa z malého otvoreného kovového rámika, ktorý býva cibuľovitého alebo podkovitého tvaru. Rámik vyúsťuje do dvoch otvorených ramienok, medzi ktorými je umiestnený dlhý oceľový jazýček, ktorý prechádza osou nástroja.

Pri hre na tento hudobný nástroj drží hráč drumbľu jednou rukou tak, aby sa rovnobežné konce opierali o zuby alebo pery hráča. Jazýček drumble vyčnievajúci von z úst hráča, tak môže voľne kmitať.

Tieto hudobné nástroje sa vyrábali z kovu, dreva a z kostí. Najstaršie kovové drumble sa objavujú v západnej  Európe už v 12. storočí. Drumble sa na území Slovenska objavujú až v období neskorého stredoveku, približne od 15. storočia. Vyskytujú sa predovšetkým ako archeologické nálezy na stredovekých hradoch, kde sú dokladom zábavy a krátenia si dlhej chvíle hradných posádok.

Zdroj: Alexander Botoš, GMM, Foto: GMM

Pridaj komentár