R. SOBOTA: Poslanci hovorili o kontajnerovej škole na Dúžavskej ceste i tobogane na Kurinci

RIMAVSKÁ SOBOTA – Dlhá diskusia o prvej zmene tohtoročného rozpočtu bola hlavným znakom prvého rokovania poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote v roku 2018. Na návrh primátora do jeho programu pridali i bod, týkajúci sa financovania investičnej akcie výstavby toboganu v rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda.

Zmena rozpočtu o kontajnerovej škole, parkovisku na Mikszáthovej ulici a revitalizácii okolia pošty

Podľa návrhu, ktorý predložil poslanec Mikuláš Csirmaz, sa zmeny v rozpočte týkajú len kapitálovej oblasti. Hlavnou zmenou je presunutie 100 000 eur v rámci rozpočtových položiek. Tieto peniaze boli pôvodne určené na výstavu dopravného ihriska na Družstevnej ulici, po novom sú však v rozpočte určené na stavbu kontajnerovej školy na rómskom sídlisku Dúžavská cesta.

V chladnom prostredí nevykúrenej zasadačky Okresného úradu, kde si viacerí prítomní radšej obliekli kabáty, sa k zmene rozpočtu nakoniec rozprúdila horúca diskusia, ktorá trvala vyše hodiny a pol. Viacerí poslanci napríklad upozorňovali, že táto zmena nebola vopred prerokovaná v komisiách a s materiálmi sa teda nemohli dôkladne oboznámiť.

Primátor túto námietku uznal, poslancom však vysvetlil, že kontajnerová škola na rómskom sídlisku je nutná, pretože súčasné priestory školy sú preplnené. Poznamenal tiež, že jej bývalá riaditeľka tvrdila, že priestory sú postačujúce, podľa novej riaditeľky však je to však opačne a miesto im chýba. „Ministerka školstva navyše presadzuje zákon o povinnej predškolskej príprave detí. Ak to prejde, čo očakávam, budeme to musieť zabezpečiť,“ konštatoval Šimko s tým, že v súčasnosti je na Dúžavskej ceste dokopy 180 detí do veku šiestich rokov.

„Pokiaľ nebudeme budovať tieto kontajnerové triedy, rómske deti budeme musieť voziť do základných škôl v meste,“ zdôraznil primátor s tým, že podľa jeho informácií má byť do troch – štyroch mesiacov vypísaná výzva na kontajnerové školy, odkiaľ by mesto na tento účel mohlo získať ďalšie prostriedky.

Podľa jeho slov nemá byť zrušená ani výstavba dopravného ihriska – mesto sa na ňu pokúša získať prostredníctvom poslanca Ivana Hazuchu peniaze od štátu. „Ak by to nevyšlo, postavíme ho postupne bez centa úveru. Rovnako ako cyklodráhu,“ dodal primátor.

Ďalšie zmeny v rozpočte iniciovala poslankyňa Anna Zsóriová. Ako prvé navrhla zrušiť sumu 40 000 eur na ďalšiu revitalizáciu Námestia M. Tompu (v okolí pamätníka padlých vojakov počas II. svetovej vojny). Zdôvodnila to tým, že táto časť mesta momentálne nepotrebuje nutne obnovu. Naopak, navrhla 80 000 eur vyčleniť na výstavbu parkoviska na Ulici K. Mikszátha. Ide o dnes nevyužívané voľné priestranstvo medzi reštauráciou Európa a Sociálnou poisťovňou. Jej posledný návrh sa týkal obnovy priestranstva pri pošte, kde navrhla 20 000 eur na projektovú dokumentáciu a ďalších 80 000 na samotnú realizáciu.

Poslanec Vaš ďalej navrhoval vyčleniť v rozpočte 1273 eur na zabezpečenie bezpečnosti na futbalovom štadióne, keďže napríklad počas posledného zápasu s B. Bystricou sa podľa neho ukázalo, že doterajšie opatrenia a usporiadateľská služba na to nestačia. Primátor však upozornil, že hoci susedné obce ako Lučenec, Fiľakovo či Kalinovo takisto hrajú tretiu ligu ako R. Sobota, zo svojich rozpočtov pre svoje kluby vyčleňujú oveľa menej financií. Očakáva preto, že opatrenia ohľadom bezpečnosti klub zvládne zo svojich peňazí.

Vaš nakoniec na výzvu primátora svoj návrh stiahol s tým, že ešte budú spoločne hľadať riešenie na zasadnutí príslušnej komisie.

Všetky tri ostatné „veľké“ zmeny, teda výstavbu parkoviska na Mikszáthovej ulici, revitalizáciu priestranstva pred poštou a budovanie kontajnerovej školy, poslanci schválili. Rozpočet zostáva napriek zmenám prebytkový v sume 1273 eur.

Tobogan vybuduje turecko-maďarsko-slovenská firma?

Nasledujúcim bodom bola pripravovaná výstavba toboganu a bazéna s vlnobitím na Kurinci. Ešte koncom minulého roka poslanci na prípravu projektovej dokumentácie odsúhlasili 35 000 eur a podľa primátora sa teraz projekt posúva do ďalšej fázy.

„Zajtra (31. 1.) sa mám stretnúť s projektantom a dodávateľom, ktorý má o projekt záujem. Je to turecko-maďarsko-slovenská firma,“ avizoval primátor a na stretnutie pozval aj poslancov, ktorí oň majú záujem. Záležitosť však podľa neho treba rýchlo riešiť, preto to predložil zastupiteľstvu už teraz. „Pokiaľ to necháme na marec, tak mám taký pocit, že zrejme nám ujde nám lehota a tohto roku sa na tobogane na Kurinci šmýkať nebudeme,“ dodal.

Šimko ďalej zopakoval, že splátky za tobogan dokáže mesto uhrádzať zo zisku na Kurinci a nebude treba siahať na rozpočet. Na výstavbu si chce vziať úver zo Slovenskej sporiteľne s 0,67 % úrokovou sadzbou. Postavený má byť do 15. júna 2018.

Poslanec Ivan Hazucha sa vyjadril, že obidve zariadenia môžu zvýšiť návštevnosť rekreačnej oblasti, požiadal však primátora do budúceho zastupiteľstva o vyčíslenie tržieb a nákladov na Kurinci. Primátor mu to prisľúbil a tiež informoval, že objednal nové čerpadlo za 12 000 eur, ktoré má slúžiť ako záloha, keby sa súčasné pokazilo. Čerpadlo má byť navyše spustené o zhruba 80 metrov hlbšie do vrtu, čo má zvýšiť teplotu vody z 31 na zhruba 34 stupňov.

Na Kurinci budú možno aj kryté bazény, vďaka tomu by mohol byť otvorený celoročne

Poslanec Vaš v súvislosti s Kurincom upriamil pozornosť na jeho celoročné využitie. „Viem však, že by to pre mesto bola veľká záťaž a samo by asi nezvládlo vybudovať kryté bazény,“ podotkol zároveň. Pripomenul ale, že využívanie Kurinca počas celého roka bolo aj pôvodným zámerom. „Skúsme obnoviť túto víziu. Veď je to budúcnosť nášho mesta. Je to samozrejme otázka do budúceho volebného obdobia,“ dodal.

„Je to dobrý nápad,“ odpovedal mu primátor s tým, že tohto roku sa ešte chce sústrediť na asfaltovanie a obnoviť 26 ďalších ulíc v meste. „Tieto veľké investície chcem tohto roku ukončiť. Budúci rok teda môžeme uvažovať o stavbe krytej plavárne na Kurinci. Niečo na spôsob Egru,“ načrtol primátor s tým, že mesto už má na to aj projektovú dokumentáciu.
Dodal však, že bude potrebné uvažovať tiež o novom geotermálnom vrte, hlbokom 1800 až 2000 metrov, ktorý by dodával vodu s dostatočnou teplotou pre kryté bazény. Poslanci nakoniec jednomyseľne schválili vypísanie verejného obstarávania na výstavbu toboganu.

Bezproblémové schválenie poplatkov i odmien

Ďalším bodom bola úprava paušálneho poplatku za zvýšené náklady pri uzavretí manželstva pred matričným úradom v meste R. Sobota. Poplatky sa týkajú sobášenia mimo určených sobášnych dní a sobášnych hodín, mimo určenej sobášnej miestnosti, alebo ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území mesta. Šlo však len o mierne zvýšenie o štyri až päť eur. Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.

„Od roku 2007 do roku 2017 sa uskutočnilo celkovo 33 sobášov mimo určených sobášnych dní. Najviac v roku 2015 – osem,“ priblížila v tejto súvislosti Zuzana Zsírosová, vedúca odboru vnútorných vecí Mestského úradu R. Sobota.

Podobne bezproblémovo prešiel aj návrh zmeny a doplnenia Zásad odmeňovania poslancov MsZ a ďalších fyzických osôb. Týka sa napríklad odmeny za písanie a grafickú úpravu pamätných kníh či odmeny pre rečníkov na smútočných obradov. Za zápis jednej strany bola doteraz odmena 1 euro, rečníci dostávali 25 eur. Poslanci odsúhlasili zvýšenie sumy za zápis do pamätnej knihy na 3 eurá a pre rečníkov na 40 eur.

Interpelácie aj o nadbytočnom priechode pre chodcov

Ako prvý sa v interpeláciách poslanec Vaš poďakoval mestskej polícii za monitorovanie garáží na Športovej ulici kamerovým systémom. Poslanci Tomáš Sliva a Július Sojka v tejto súvislosti podotkli, že spomínané priestranstvo by mohlo byť osvetlené a mesto by tam malo nainštalovať verejné osvetlenie.

Svetiel sa týkala aj ďalšia interpelácia, od viceprimátorky Andrey Andrášiovej. Tá upozornila, že na Sídlisku Rimava pred bytovkou B2 a pri neďalekom výškovom činžiaku nesvietila lampy verejného osvetlenia.

Poslanec Miroslav Bitala upriamil pozornosť na nový kruhový objazd na Malohontskej, kde sú za výjazdom smerom na Tomašovú tesne za sebou dva priechody pre chodcov. Navrhol jeden z nich zrušiť, keďže je nadbytočný a terajšie riešenie spôsobuje problémy vodičom. Podľa primátora je to správna pripomienka a zvážia, ktorý z priechodov zrušia.

Vo všeobecnej rozprave ešte poslankyňa Zsóriová poprosila ľudí, aby podporili projekt mesta v hlasovaní obchodného reťazca LIDL, kde môže samospráva získať detské ihrisko v sume 87 000 eur. Momentálne je Rimavská Sobota na druhom mieste, ak si ho udrží do konca hlasovania, ihrisko získa. Stáť by potom malo v Mestskej záhrade.

Mikuláš Csirmaz ako poslanec skončil, útulok je stále neistý

Dnešné zasadnutie bolo vo funkcii poslanca posledným pre Mikuláša Csirmaza. Ten sa v závere rokovania svojho mandátu vzdal, keďže k 1. februáru nastupuje ako hlavný kontrolór mesta.

Predposledná záležitosť, ktorou sa poslanci zaoberali, sa týka zámeru výstavby útulku pre zvieratá na Včelinci. Hoci ho poslanci schválili už pred viac ako polrokom, vec sa príliš nepohla dopredu a zatiaľ nebola podpísaná ani zmluva medzi mestom a občianskym združením Šťastné labky Fiľakovo, ktoré ho má vybudovať.

Poslanec Sojka dal preto návrh na doplnenie uznesenia, ktoré sa týka prenajatia pozemku na výstavbu. „Je tam uvedený prenájom, ale nie jeho doba trvania,“ vysvetlil s tým, že je potrebné určiť aj termín, dokedy mesto vybuduje k pozemku infraštruktúru, k čomu sa zaviazalo.

Primátor mu odpovedal, že medzičasom sa objavila petícia s približne 220 podpismi,občanov, ktorí sú proti výstavbe útulku v tejto lokalite. Poznamenal tiež, že samospráva bude na infraštruktúru potrebovať okolo 70 000 až 80 000 eur. Tieto peniaze bude mať k dispozícii až po záverečnom účte mesta za uplynulý rok, teda niekedy v marci až apríli.

Podľa Sojku však bolo príslušné uznesenie schválené v polovici minulého roka a mesto s tým malo rátať v rozpočte. „Toto je už druhý zamýšľaný útulok v meste a obávam sa, že sa nám začína pomaly strácať,“ povedal. Dodal tiež, že za výstavbu útulku v jednej z minulých petícii hlasovalo oveľa viac ľudí, než v tejto aktuálnej proti nemu. Zároveň podotkol, že sú v nej aj podpisy ľudí, ktorí nebývajú v danej lokalite, prípadne dokonca ani v R. Sobote.

Na záver ešte primátor informoval o zamýšľanej výstavbe väznice na Sabovej. Dodal, že akurát dnes (30. 1.) rokoval s istým stavbárom, ktorý údajne započne výstavbu 120 bytov v budove bývalého internátu na Školskej. „Takže ten zaostalý, schátraný internát začneme budovať už tento rok,“ doplnil primátor. Byty budú podľa neho určené pre zamestnancov väznice i ďalších záujemcov.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár