V múzeu predstavia knihu Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov

RIMAVSKÁ SOBOTA – Protohistorické, včasnostredoveké, stredoveké a novoveké osídlenie mesta Rimavská Sobota približuje nová 132-stranová kniha Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov. Jej autorom je rimavskosobotský archeológ Alexander Botoš z Gemersko-malohontského múzea (GMM). Verejnosti bude publikácia prezentovaná v priestoroch GMM v stredu 31. januára 2018 o 15:00. Počas tohto podujatia ju bude možné získať za uvádzaciu cenu tri eurá.

„Čitateľ sa v knihe môže okrem iného dočítať o významnom osídlení mesta v neskorej a mladšej dobe bronzovej, počas ktorého môžeme územie súčasného mesta označiť za významné hospodárske a obchodné centrum pilinskej a kyjatickej kultúry. Z tohto obdobia je z území Rimavskej Soboty známych niekoľko sídlisk (osád), štyri bronzové poklady a žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry,“ priblížil autor.

V publikácii sa však čitateľ podľa jeho slov môže oboznámiť aj s osídlením mesta v mladšej dobe železnej, v dobe rímskej, ako aj vo včasnostredovekom období, z ktorého sú na území mesta doložené tri osady. Autor sa v knihe venuje aj otázkam vzniku mesta Rimavská Sobota na základe písomných prameňov a archeologických nálezov, pričom náležitú pozornosť venuje srdcu stredovekého mestského jadra – Hlavnému námestiu a jeho dominante –  Kostolu sv. Jána Krstiteľa.

Kniha je bohato doplnená farebnými fotografiami a kresbami archeologických nálezov, ako aj  mapami osídlenia mesta v jednotlivých etapách praveku a stredoveku. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Zdroj: Alexander Botoš, GMM, Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár