Väznica v Rimavskej Sobote bude, vláda jej dala zelenú na zasadnutí v Hnúšti

Vizualizácia väznice na Sabovej

HNÚŠŤA/RIMAVSKÁ SOBOTA – Projekt výstavby väznice v mestskej časti Rimavskej Soboty – Sabovej dnes vláda SR definitívne odsúhlasila na svojom výjazdovom zasadnutí v Hnúšti. Podľa slov podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej by výstavba zariadenia mohla začať v roku 2019 a objekt by bol hotový v roku 2021. V druhom polroku uvedeného roka by už mohla začať jeho prevádzka.

Podľa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR výstavba väznice jednak pomôže v riešení kritickej naplnenosti väzenských zariadení v SR, ale zároveň do regiónu prinesie aj nové pracovné miesta a podnikateľské príležitosti. „O zámere vybudovať tu väznicu sa s prestávkami hovorí už asi 22 rokov. Hlavné dôvody, pre ktoré je nevyhnutné rozšíriť kapacitu väzníc, sú najmä: dlhodobo nepriaznivý vývoj počtu väznených, kritická naplnenosť ústavov a nepriaznivý technický stav objektov,“ uvádza rezort.

Za dôležitý aspekt považuje ministerstvo aj aktuálne rozmiestnenie väzníc po Slovensku, ktoré spôsobuje značné regionálne rozdiely, pokiaľ ide o možnosti umiestňovania odsúdených čo najbližšie k miestu bydliska. „Jednak majú blízke osoby sťažené možnosti návštev odsúdeného. Avšak rovnako je tým zhoršená dostupnosť pre pracovníkov sociálnej kurately, probačných-mediačných úradníkov, čo znižuje účinnosť resocializácie,“ vysvetľuje rezort.

Dôležitým východiskom pri výbere lokality umiestnenia projektu na juhovýchode stredného Slovenska nebol len celkový počet odsúdených a odhad ich vývoja, ale i štruktúra odsúdených z pohľadu miesta ich bydliska. So zámerom zriadenia a rozšírenia resp. výstavby väzenského zariadenia v tomto regióne bol ešte v roku 1995 zakúpený areál Štátneho semenárskeho majetku v Rimavskej Sobote – Sabovej, kde sa aj plánuje realizácia súčasného projektu. Areál je dnes využívaný ako otvorené oddelenie pre odsúdených s minimálnym stupňom stráženia s kapacitou 65 osôb.

Projekt predpokladá výstavbu väznice s kapacitou 832 miest pre výkon trestu odňatia slobody mužov, a to v minimálnom, strednom aj maximálnom stupni stráženia (vrátane doživotných trestov) a zároveň so zachovaním výkonu trestu odňatia slobody aj na otvorenom oddelení. Súčasne by malo byť vytvorených 298 funkčných miest príslušníkov a 42 funkčných miest zamestnancov.

Výstavba rimavskosobotskej väznice má byť realizovaná formou verejno-súkromného partnerstva (PPP). Predpokladané investičné náklady sú vo výške zhruba 58 miliónov eur.

Zdroj: Peter Bubla, hovorca MS SR

Pridaj komentár