MÁLINEC: Počas piatka a soboty si ľudia môžu zblízka prezrieť vodnú nádrž

MÁLINEC– Potrebu ochrany vody ako životodarnej tekutiny, ale aj ochranu pred jej silou v prípade povodní chce tohto roku Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) priblížiť širokej verejnosti aj prostredníctvom otvorenia brán vybraných vodných stavieb na Slovensku. V našich regiónoch tak môžu ľudia bližšie spoznať vodnú nádrž Málinec v okrese Poltár.

„Záujemcovia budú mať možnosť vidieť ukážku práce obsluhy vo velíne, odkiaľ sa riadi celá stavba. Neodmysliteľnou časťou programu bude aj prehliadka útrob stavby. Súčasťou bude zostup približne 50 metrov pod korunu hrádze a následne výstup na združený funkčný objekt (veža v strede priehrady),“ priblížil hovorca SVP Pavel Machava s tým, že samozrejmosťou bude odborný a pútavý výklad od pracovníkov vodných stavieb.

Vstupy pre verejnosť do priestorov vodnej nádrže Málinec budú v piatok 23. marca 2018 v časoch 9:00, 11:00 a 13:00 a v sobotu 24. marca 2018 o 10:00 a 12:00.

Málinec zásobuje vodou tri mestá

Problémy s nedostatkom pitnej vody v regióne Ipľa začali ľudia pociťovať už v roku 1977. Riešením bola stavba vodného diela Málinec, ktoré začali realizovať 1. apríla 1986. Nádrž uviedli do prevádzky v roku 1994 a v súčasnosti sú z nádrže pitnou vodou zásobované aj mestá Fiľakovo, Lučenec a Veľký Krtíš.

V zatopenom území úplne zanikla osada Hámor, ale aj okolité usadlosti Hrozinovo, Chmelná, Šťavica. Samotné dielo tvorí vlastná vodárenská nádrž na hornom toku Ipľa a úpravňa vody. Výška hrádze je 53 metrov a celkový objem nádrže je vyše 26 miliónov kubických metrov.

Zaujímavosťou je, že rieka Ipeľ má všetkých 12 prítokov v katastri Málinca z pravého brehu. Prítoky Chocholná, či Smolná sú výdatné natoľko, že sú takmer rovnocenné rieke Ipeľ. Práve výdatnosť zdrojov bola rozhodujúca pri výbere stavby pre zásobovanie pitnou vodou v Málinci.

Zdroj: Pavel Machava, SVP Foto: facebooková stránka SVP

Pridaj komentár