R. SOBOTA: Na šport a kultúru pôjde 60 000 eur, vyasfaltuje sa takmer o 20 lokalít viac

RIMAVSKÁ SOBOTA – Poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva sa dnes (28. 3.) zišli na pokračovaní svojho zasadnutia, ktoré nedokončili v utorok 20. marca 2018. Na programe im zostalo ešte 12 bodov, z nich boli dôležité napríklad dotácie kultúrnym inštitúciám a klubom na šport, alebo ďalšie asfaltovanie.

Staronová strelnica v Tomašovej

V majetkoprávnych otázkach zaujal prenájom pozemkov o celkovej rozlohe viac ako 14 500 metrov štvorcových v katastrálnom území Tomašovej, kde chce Obvodná poľovnícka komora (OPK) vybudovať strelnicu celoslovenského významu. Pozemky boli aj doteraz využívané ako strelnica, ktorá však už podľa OPK nezodpovedá bezpečnostným kritériám a preto ju chcú prestavať. Poslanci schválili nájom na obdobie desiatich rokov, pričom nájomné má byť vo výške 100 eur na rok.

Na šport a kultúru vo forme dotácií 60 000 eur

Ďalej sa zaoberali prerozdelením financií kultúrnym subjektom a športovým klubom za aktuálny rok. Po približne hodinu trvajúcej diskusii rozhodli, že na tieto účely pôjde z rozpočtu dovedna 59.500 eur a ďalších 500 eur je zatiaľ nepridelená rezerva. Po záverečnom účte mesta v máji môžu poslanci pridať na kultúru a šport ďalších 20.000 eur.

Ako pripomenul primátor Jozef Šimko, v roku 2011 dávalo mesto športovým klubom a kultúrnym inštitúciám 13 200 eur, pričom tohto roku je to už 60 000 eur.“Toto mestské zastupiteľstvo pomáha športovcom mesta Rimavská Sobota, to musím otvorene povedať,“ zdôraznil.

Poslanci a primátor v diskusii hovorili okrem iného aj o tom, v akej výške či a vôbec podporiť subjekty, ktoré organizujú podujatia, na ktorých vyberajú vstupné. Podľa poslanca Viliama Vaša treba prihliadať aj na to, koľko majú jednotlivé kluby detí. „Toto by sme mali podporovať, aby deti aktívne športovali,“ dodal.

Mesto nakoniec podporí celkovo 19 žiadateľov z oblasti kultúry, humanitárnej a sociálnej starostlivosti, a 30 subjektov z oblasti športu. Konkrétne sumy sú uvedené v návrhu uznesenia na obrázkoch vo fotogalérii:

Dobrý plán sociálnych služieb

Zástupcovia občanov mali na programe aj informatívnu správu o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota na roky 2015 – 2020. Poslanci v rámci tohto bodu okrem iného hovorili aj o nízkych platoch zamestnancov mesta v sociálnej oblasti. Celkovo však ocenili, že sociálne služby sú na vysokej úrovni a je potešiteľné, že mesto má takúto koncepciu. „V tomto smere je Rimavská Sobota na tom dobre, nie je na chvoste. Sú aj mestá, ktoré nemajú vôbec vytvorený plán sociálnych služieb,“ podotkol Vaš.

Vyasfaltovaných bude viac ulíc a priestranstiev

V poslednej časti rokovania v rámci interpelácií najprv poslanec Vaš tlmočil požiadavku obyvateľov Jánošíkovej ulice, ktorí sa na neho obrátili so žiadosťou o zriadenie priechodu pre chodcov na ich ulici, približne oproti parkovisku pri pošte. Ako mu odpovedal primátor, možnosť vybudovania priechodu v tejto lokalite preberú s dopravnými odborníkmi. „Ak je tam možnosť, podporím túto myšlienku,“ prisľúbil Šimko.

Poslankyňa Anna Zsóriová ďalej informovala, že veľa obyvateľov Západu rieši jednosmerku na Novomeského ulici, kde je ťažko prejsť vozidlom. Navrhla preto na rozšírenie vozovky ubrať časť približne tri metre širokého chodníka. Upozornila aj na ďalšie miesta v meste, kde treba opraviť povrch komunikácií, napríklad Českú ulicu, či cesty v Mojíne, Vinici a Tormáši. Celkovo tak navrhla na opravu a asfaltovanie dokopy asi 15 lokalít v meste.

„Máme tu teraz asfaltérov, ktorí pracujú na uliciach. Pridajme teda ešte tieto lokality a budeme mať mesto v naprostom poriadku,“ nadviazal na jej slová primátor, podľa ktorého by na tento účel mohli využiť okolo 200 000 až 250 000 eur z rezervy mesta.

S tým však nesúhlasil poslanec Vaš, podľa ktorého bolo takéto navrhovanie, bez toho, aby prešlo komisiami a ostatnými orgánmi mesta, nesystémové a neštandardné. Navrhol preto počkať do mája na rozbor hospodárenia mesta a zoznam asfaltovaných lokalít rozšíriť až potom. Zdôraznil, že nie je proti asfaltovaniu, len sa mu nepáči spôsob, ako sa presadzuje.

Jeho vyjadrenia nakoniec vyvolali slovný útok zo strany primátora. „Toto sú kecy, kecy a kecy. Pán Váš, považujem vás za slušného občana. Správate sa ako vzorný kresťan jednu hodinu v týždni. Viete kedy? Keď sedíte v kostole na omši. Inak, keď opustíte chrám boží, sa správate ako Lucifer,“ povedal mu primátor.

Nový asfalt vo viac ako 15 lokalitách

K návrhom Zsóriovej nakoniec pridali ešte niekoľko lokalít aj ďalší poslanci. Ich zoznam je napokon nasledovný: chodníky a parkoviská medzi blokmi na Malohontskej 18 – 26, medzi blokmi na Športovej, parkoviská a chodníky na L. Svobodu 1 -12, cesta z Mojína „ku Kanátovcom“, cesta vo Vinici (asi 250 metrov), cesta v Tormáši (80 metrov), vjazd do dvora medzi Kirejevskou a Novomeského, parkovisko na Kirejevskej pri veterinárnej ambulancii, Česká 2 – 16 a 18 – 30, chodníky na uliciach Mikszátha a Markuša, Tržná, T. Tansovej, oprava výjazdu zo Sídliska Rimava za pizzeriou Drak a oprava vjazdu ku garážam na tom istom sídlisku (od bytovky B2). Súčasťou prác má byť aj vybudovanie príjazdovej cesty na Sobôtke 96 – 99.

V závere ešte poslankyňa Eva Bornayová upozornila na zlý stav niektorých chodníkov na Hlavnom námestí, kde sa po zime uvoľnili časti dlažby. „Hýbu sa a môže dôjsť aj k úrazu,“ podotkla.

Ján Čeman upozornil na rozkopávky trávnikov, ktoré vznikli v meste minulý rok pri kladení telekomunikačných káblov. Primátor mu prisľúbil, že príslušnú firmu vyzvú, aby rozkopávky dala do pôvodného stavu.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár