R. SOBOTA: Útulok nakoniec zrejme bude, v meste má vzniknúť aj futbalová akadémia

RIMAVSKÁ SOBOTA – Dohromady až 22 bodov mali dnes (20. 3.) na programe poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote. Boli medzi nimi viaceré dôležité či v minulosti často diskutované body, ako výstavba útulku pre zvieratá, ťažba dreva v mestských lesoch, stavba väznice na Sabovej či príprava rýchlostnej cesty R2.

Novým poslancom je Robert Kuvik, náčelník mestskej polície zhodnotil činnosť

Prvým bodom bolo zloženie sľubu nového mestského poslanca Roberta Kuvika (Smer-SD), ktorý nastúpil na uvoľnené miesto po Mikulášovi Csirmazovi. Ten sa mandátu vzdal v januári, keďže bol koncom minulého roka zvolený za hlavného kontrolóra mesta a táto funkcia je nezlučiteľná s postom poslanca.

Nasledovala informatívna správa náčelníka mestskej polície (MsP) Petra Berecza o jej činnosti v roku 2017. „Úlohy boli prevádzané 12 príslušníkmi MsP, ktorí vykonávali svoju činnosť v 12-hodinových zmenách. Naďalej máme v prevádzke chránenú dielňu, kde pracujú piati zdravotne ťažko postihnutí občania,“ konkretizoval Berecz. Dodal tiež, že od decembra na sídlisku Dúžavská cesta pracuje osem členov miestnych občianskych poriadkových služieb. V uplynulom období došlo podľa jeho slov aj k ďalšiemu rozšíreniu kamerového systému. MsP tak má aktuálne k dispozícii 20 otočných a osem statických kamier.

V reakcii na jeho správu poslanec a predseda komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality Viliam Vaš upriamil pozornosť na niekoľko problémov v meste, napríklad záškoláctvo či priestupkovosť. „Trend počtu priestupkov aj trestných činov je síce klesajúci, ale zároveň klesá aj počet obyvateľov mesta,“ podotkol vaš, podľa ktorého je medzi týmito dvomi ukazovateľmi súvislosť. Upozornil aj na pomerne vysoký počet dopravných priestupkov riešených MsP. Opätovne apeloval aj na zvýšenie počtu mestských policajtov, ktorých je podľa neho na také mesto, akým je Rimavská Sobota, málo.

Poslanec tiež poznamenal, že počas letnej sezóny na Kurinci by mohla byť v areáli jedna hliadka prítomná nepretržite. „Mnohí občania nás upozorňujú, že by tam bola potrebná pravidelná hliadka. Viem, že tam mestskí policajti zvyknú hliadkovať, ale bola by potrebná celodenná činnosť,“ podotkol Vaš. Za prácu MsP sa náčelníkovi v rozprave poďakoval on i viacerí ďalší poslanci a jeho správu vzali na vedomie.

Nekonečný príbeh prípravy útulku sa konečne končí?

Ďalším bodom bola príprava výstavby útulku pre zvieratá v meste. Hneď na úvod hlavný kontrolór Mikuláš Csirmaz informoval, že príslušné uznesenie mestských poslancov z roku 2017, ktorým sa mesto zaviazalo k výstavbe útulku v spolupráci s občianskym združením (OZ) Šťastné labky a k prenájmu príslušného pozemku, je neplatné. Dôvodom neplatnosti má byť skutočnosť, že predtým nebol schválený zámer, ktorý by bol zverejnený na úradnej tabuli mesta. Csirmaz ho preto navrhol zrušil a celú vec znova prerokovať.

Nasledovala takmer hodinová diskusia, v ktorej mali prím poslanec Július Sojka a primátor. Prvý menovaný podotýkal, že mesto vo veci výstavby útulku nekonalo dostatočne aktívne a príprava výstavby sa tak nežiadúco naťahovala. Primátor naopak oponoval, že mesto konalo a pripravilo príslušnú zmluvu, ale OZ Šťastné labky ju nepodpísalo. Vytkol tiež Sojkovi, že je členom komisie, ktorá má dohliadať na prípravu a výstavbu útulku, avšak zatiaľ ani raz nezasadla.

V diskusii vystúpil aj poslanec Vaš, ktorý v tejto súvislosti upozornil, že mesto podľa neho nekonalo transparentne, keď poslancov celý čas neupozornilo a neposkytlo spätnú väzbu, že uznesenie nie je v poriadku a treba ho doplniť. Podotkol tiež, že za výstavbu útulku v meste prebehla doteraz najväčšia petícia, ktorú podpísalo zhruba 3600 občanov.

Priestor na vyjadrenie dostala aj predsedníčka OZ Šťastné labky Beata Jagošová, podľa ktorej ich združenie požadovalo do zmluvy pridať klauzulu o vybudovaní kanalizačnej prípojky k budúcemu útulku, ktorú má zabezpečiť mesto. Ďalej chceli do nej uviesť dobu výpožičku pozemku pre ich OZ minimálne na dobu 20 až 30 rokov a výpovednú lehotu zmluvy minimálne na 10 mesiacov.

Po dlhej a búrlivej diskusii na nakoniec Jagošová zmluvu na výzvu primátora podpísala s tým, že požiadavky Šťastných labiek do nej budú zapracované formou dodatku. V tomto znení poslanci následne doplnili aj pôvodné uznesenie z roku 2017. Výstavbe útulku by tak už (dúfajme) nemalo nič brániť. Prvými krokmi za týmto účelom bude vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečí OZ Šťastné labky. Samotná výstavba útulku by mohla začať v roku 2019, postavený by mal byť do troch rokov.

Mesto svoje lesy prenajme na ťažbu

Ďalším bodom bolo vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj dreva z mestských lesov, ktoré sa rozprestierajú na ploche 1508 hektárov. Po novom ich už nespravuje prenájomca, ktorým bola naposledy spoločnosť Leskorp, ale samotné mesto. „Starajú sa o ne naši pracovníci,“ dodal primátor, podľa ktorého však pre zrušenie nájmu dochádza k ročnému výpadku príjmov v mestskom rozpočte vo výške do 200 000 eur.

„My sme s lesným hospodárom uvažovali nad tým, akou formou by sme, aj vzhľadom na to, že suroviny máme v lesoch dosť, získali finančné prostriedky na rozvoj mesta. Pred rokmi sme v lesoch ročne rúbali zhruba 7000 metrov kubických dreva a uvažovali sme, že to teraz znížime na polovicu. To znamená, že ročný výrub bude okolo 3500 kubíkov,“ objasnil primátor, podľa ktorého tento objem dreva prepočítali na dnešné ceny. „Dovolím si povedať, že z polovičného výrubu dokážeme tých 190 000 až 200 000 eur získať do mestského rozpočtu,“ dodal.

V rámci rozpravy k tomuto bodu vystúpil aj lesný hospodár Juraj Hronec, ktorý má rimavskosobotské mestské lesy na starosti. „Lesy sú vo veľmi dobrom stave. Celková zásoba v nich je 333 000 metrov kubických dreva, čo vychádza priemerne 220 kubíkov na hektár. Čo značí, že veľká časť lesných porastov je vo fáze úplnej zrelosti,“ vysvetlil hospodár s tým, že tohto roku plánujú okrem iného vysadiť 60 000 sadeníc duba, pretože je to jedna hlavná drevina mestských lesov Rimavskej Soboty.

MsZ nakoniec vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj dreva z mestských lesov bez problémov schválilo.

Prednosta Csaba Csízi na zasadnutie opäť neprišiel

Program mal pokračovať informatívnou správou z výjazdového rokovania vlády v meste Hnúšťa zo dňa 26. februára 2018, pričom jednou z hlavných tém mala byť príprava rýchlostnej cesty R2. „Na zasadnutie som pozval aj ministra dopravy Árpáda Érseka a prednostu okresného úradu Csabu Csíziho. Bohužiaľ, ako vidíte, neprišli,“ konštatoval v úvode primátor s tým, že v prípade prednostu ide už asi o piate neprijatie pozvania.

Šimko ďalej vo svojej reči priblížil chronológiu doterajšej prípravy R2 a pripomenul, že podľa uznesenia vlády z roku 2007, kedy zasadla v Tisovci, mala byť táto rýchlostná cesta okolo Rimavskej Soboty vybudovaná do roku 2012. „Už päť rokov sme teda mali jazdiť na tejto diaľnici, ale toto uznesenie je zdrap papiera. Dnes je situácia taká, že pre úseky od Tomášoviec po Figu sa nepripravujú ani projektové dokumentácie,“ zdôraznil primátor. Vyjadril tiež názor, že vláda sype milióny eur do rozvinutých okresov, ako napríklad Nitra, a do zaostalých nedáva ani cent. „Na náš región vláda kašle,“ dodal.

S jeho slovami súhlasil aj poslanec Vaš. „Juh Banskobystrického kraja akoby nepatril do Slovenska, akoby tu vláda nechcela vládnuť,“ poznamenal a pokračoval, že región sa vyľudňuje a zostávajú tu iba starší ľudia. Naopak, obidvom im oponoval poslanec Ivan Hazucha, ktorý poukázal okrem iného na prínosy akčného plánu pre okres Rimavská Sobota.

Diskusia k tomuto bodu nakoniec trvala takmer hodinu. Napriek svojej obsiahlosti ale nové informácie nepriniesla, keďže poslanci sa chceli hlavne „vyrozprávať“ k tejto problematickej veci. Nakoniec v uznesení vyjadrili nespokojnosť s neúčasťou prednostu Csíziho na prerokovávaní spomínanej informatívnej správy.

Okolo výstavby väznice dlhá diskusia

Následne sa zaoberali pripravovanou výstavbou väznice na Sabovej. Podľa primátora síce na jednej strane prinesie nové dobre platené pracovné miesta, ale na druhej ovplyvní povesť mesta. „Čo si predstavíte, keď poviem Leopoldov alebo Ilava? Nie mesto, ale väznicu. Keď teraz poviem Rimavská Sobota, ľudia na Slovensku si predstavia vysokú nezamestnanosť, Slovákov, Maďarov a Rómov,“ podotkol primátor, podľa ktorého bude v prípade jej vybudovania mesto spájané s „basistami“.

Celkovo bolo z jeho reči badať istú zmenu postoja, keďže doteraz bol na základe svojich vyjadrení jednoznačným podporovateľom výstavby väzenského zariadenia na Sabovej. Na zasadnutí však upriamoval pozornosť skôr na možné negatíva. K veci sa vyjadrili i viacerí poslanci, ktorým sa okrem iného nepáčilo, že ministerstvo vnútra rozhodlo o výstavbe väzenia bez toho, aby sa opýtalo na názor samosprávy. Naopak, podľa ďalších poslancov rezort výstavbu odkomunikoval s miestnymi orgánmi i ľuďmi dobre, o čom podľa nich svedčí i návšteva bývalej ministerky spravodlivosti Lucie žitňanskej v meste a jej diskusia s občanmi.

„Hodinu a pol diskutujeme o veci, ktorá je už rozhodnutá,“ povedal nakoniec na margo nikam nevedúcej diskusie poslanec štefan Baláž. Potom už poslanci len vzali na vedomie dôvodovú správu o stavbe väznice na Sabovej a vyjadrili súhlas s jej výstavbou v zmysle vládneho návrhu.

V R. Sobote môže vzniknúť futbalová akadémia

Po tejto zdĺhavej diskusii nasledoval podobne dlhý bod, v rámci ktorého informoval poslanec Miroslav Bitala o zámeroch založenia a činnosti športového klubu Academy Rimavská Sobota, ktorú mestu navrhol maďarský prvoligový futbalový klub DVTK Miskolc. Zatiaľ ide len o zámer, ak by sa naplnil, akadémia by mala začať fungovať do konca roka 2019. Vzniknúť by pri tom malo i niekoľko nových pracovných miest.

„Podľa predloženej písomnej ponuky by v novovzniknutom klube mal maďarský partner, zastúpený spoločnosťou Borsodsport Invest KFT Miskolc, 51-percentný podiel a mesto Rimavská Sobota 49- percentný podiel,“ konkretizoval Bitala.

Mesto Rimavská Sobota má do novovzniknutého klubu vložiť svoje objekty a nehnuteľnosti, nevyhnutné na rozvoj infraštruktúry štadióna. V súčasnosti sa pracuje na vyhotovení znaleckého posudku dotknutých nehnuteľností. Novovzniknutý klub by zabezpečoval činnosť všetkých futbalových mužstiev súčasného klubu, ako aj prevádzku štadióna. „Za tým účelom požaduje maďarský partner, aby mesto Rimavská Sobota sa zaviazalo poskytovať počas trvania nového klubu ročne 150 000 eur na činnosť a zvyšné náklady vykryje maďarský partner čiastkou minimálne 100 000 eur ročne,“ dodal Bitala.

Novovzniknutý klub bude podľa jeho slov vytvorený v zmysle slovenských zákonov a bude pôsobiť v štruktúrach Slovenského futbalového zväzu. Vo svojom znaku bude mať znak a farby mesta Rimavská Sobota. Poslanci nakoniec schválili tento zámer a poverili M. Bitalu rokovať o veci s maďarskou stranou.

Novým predsedom finančnej komisie je S. Urban

Pred záverom rokovania ešte poslanci schválili zmenu vo finančnej komisii mesta, keďže jej doterajší predseda Mikuláš Csirmaz odišiel z postu poslanca pracovať na pozíciu hlavného kontrolóra mesta. Novým predsedom sa stal poslanec Samuel Urban a komisia bola doplnená o nového člena, Jána Čemana.

Úplne posledným bodom, ktorým sa poslanci ešte zaoberali, boli majetkoprávne otázky. Zvyšné body prerokujú na pokračovaní dnešného zastupiteľstva, ktoré je naplánované na stredu 28. marca o 13:00.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár