R. SOBOTA: Poslanci rokovali o výstave Post Bellum, Žihadielko a Mestskú záhradu odovzdajú 23. júna

RIMAVSKÁ SOBOTA – Schvaľovanie záverečného účtu mesta za minulý rok, zmena rozpočtu, ale aj rozhodovanie o medializovanej výstave organizácie Post Bellum či informácie o dokončení obnovy Mestskej záhrady a ihriska Žihadielko. To všetko mali na programe rimavskosobotskí mestskí poslanci na svojom dnešnom (29. 5.) zasadnutí.

Hneď v úvode na návrh poslanca Miroslava Bitalu stiahli z rokovani bod o návrhu spoločenskej zmluvy medzi MŠK Rimavská Sobota a Borsodsport Invest KFT Miškovec, týkajúci sa vybudovania futbalovej akadémie v meste. Zaoberať sa ním budú na najbližšej schôdzi, keďže pre časovú tieseň tento bod predkladatelia nestihli pripraviť.

Naopak na návrh primátora Jozefa Šimka zaradili bod, týkajúci sa výstavy veľkoplošných plagátov s pohnutými osudmi rôznych ľudí pod názvom Príbehy 20. storočia. Na Hlavnom námestí, prípadne Námestí Š. M. Daxnera ich chcela na približne mesiac nainštalovať nezisková organizácia Post Bellum. Primátor pri zaraďovaní do programu nazval túto akciu „reklamnou výstavou“.

Hospodárenie s prebytkom

Prvým z hlavných bodov bol záverečný účet a výročná správa o hospodárení mesta za uplynulý rok. Z týchto dokumentov vyplýva, že samospráva vlani hospodárila s s prebytkom viac než 368.000 eur (po odrátaní nevyužitých grantov a fondov je to okolo 358.000 eur).

Ako zhodnotil predseda finančnej komisie Samuel Urban, správu prijali bez výhrad, ale s pripomienkou, aby sa mesto v budúcnosti zameriavalo na stav pohľadávok, aby sa nezhoršoval ekonomický rating mesta. Poslanec Viliam Vaš následne podotkol, že mesto sa pri rozvoji nemá spoliehať iba na vlastné zdroje, ale hľadať možnosti čerpať financie aj z projektov či grantov Európskej únie a vlády. V nadväznosti na výsledky hospodárenia schválili poslanci bez väčších problémov aj druhú zmenu tohtoročného rozpočtu. V rámci nej vyčlenili napríklad viac financií pre športy v meste.

Pred ôsmimi rokmi sme dávali na športy 13.000 eur. Dnes je to 80.000 eur. Na futbal dávame 158.000 eur. Nenájdete v rámci Slovenskej republiky mužstvo tretej ligy, ktoré by dostávalo také financie,“ uviedol na margo dotácie primátor a dodal, že napríklad v susednom Lučenci ide na tento účel polovičná suma.

Ťahanice okolo zmeny v Mestskej rade a dozornej rade Stefe

Problematickým sa ukázal byť ďalší bod, v rámci ktorého malo na základe podnetu poslanca Ivana Hazuchu dôjsť k zmenám v zložení Mestskej rady (MR) a dozornej rade spoločnosti Stefe, kde má mesto svoj podiel. Tento krok poslanec požadoval na základe zmeny počtu poslancov v dvoch poslaneckých kluboch mesta. Hazucha preto navrhol odvolať všetkých členov MR a aj obidvoch zástupcov mesta v Stefe.

Na to však reagoval poslanec Zoltán Cziprusz z klubu Spoločne za rozvoj R. Soboty, ktorý vyjadril ochotu vzdať mandátu v MR. Napriek tomu však poslanci nakoniec hlasovali o pôvodnom návrhu. Štyroch členov MR a dvoch členov dozornej rady Stefe avšak neodvolali, nakoľko až desiati poslanci z celkovo devätnástich sa hlasovania zdržali.

Výstava nebude na námestí, ale vo dvore múzea

Nasledoval asi najočakávanejší bod, týkajúci sa výstavy rozmerných panelov, ktorú chce v meste realizovať Post Bellum. Primátor Jozef Šimko v úvode zdôraznil, že nikdy nebol proti výstave, nesúhlasil len s jej umiestnením na Námestí Š. M. Daxnera. Neskôr však dodal, že nesúhlasí ani s jej inštalovaním na Hlavnom námestí, či Námestí M. Tompu. Podobne počas rokovania opakovane zmenil aj svoj postoj k Post Bellum. Najprv prehlásil, že s nimi bude rokovať o mieste konania výstavy, neskôr však tvrdil, že po tom, ako ho očiernili na sociálnych sieťach, si už s nimi nemá čo povedať.

V siahodlhej, zamotanej a miestami búrlivej diskusii odznelo veľa názorov. „Je dôležité, že ide o nekomerčnú výstavu o obetiach II. svetovej vojny a tých, ktorí boli prenasledovaní,“ uviedol Vaš, ktorý podľa vlastných slov nesúhlasí s odmietaním výstavy primátorom a podporuje jej inštaláciu na Hlavnom námestí.

Poslanec Ján Čeman upozornil, že v pôvodnej žiadosti Post Bellum sa nehovorí nič o Námestí Š. M. Daxnera, keďže je tam uvedené Hlavné námestie. Vyjadril tiež ľútosť, že výstava nie je naplánovaná už na jún, aby ju ešte videli aj žiaci škôl. Navrhol ju odsúhlasiť s vyrúbeným symbolickým poplatkom organizátorovi vo výške jedno euro.

Naopak, poslanci Hazucha a Štefan Baláž zaujali odlišné stanovisko na výstavu a jej obsah. „Je to alternatívny pohľad, ktorý sa nestotožňuje s mojím videním. Nehovorím, že nie je pravdivý, ale možno sa z histórie vyberajú len nejaké zrnká,“ konštatoval Hazucha, podľa ktorého by bolo zaujímavé vedieť, komu takýto výklad vyhovuje.

Poslanci umožnili vystúpiť aj Sandre Polovkovej z Post Bellum, ktorá sa poďakovala za možnosť usporiadať výstavu v meste. Vyjadrila však ľútosť nad tým, že sa veci pohli až po medializácii celej kauzy. Pripomenula tiež, že sa nevenujú len druhej svetovej vojne, ale mapujú celé 20. storočie.

Ako neskôr uviedol primátor, nepáčilo sa mu, že Polovková na Facebooku napísala, že si zámerne v projekte vytypovali pre výstavu mestá, kde je vyššia radikalizácia občanov, vyššia miera chudoby, nezamestnanosti a podpory extrémistických politických zoskupení.

Ja vás ubezpečujem, nie sme my tu fašisti v Rimavskej Sobote. Ja som povedal, áno, s Kotlebom súhlasím, nesúhlasím v jednej veci. To znamená, Slovenské národné povstanie, iný mám názor. Na Rómov mám iný názor, na Židov mám iný názor. Tak ma nemiešajte do takejto vašej politickej hry. Veľmi správna otázka je, kto vás financuje? Nebodaj Soros z USA? Na vás len Orbána Viktora z Maďarska a urobí s vami poriadok!“ zvýšil hlas na Polovkovú primátor. Celá záležitosť je podľa neho snahou o politický škandál zo strany organizácie Post Bellum, ktorá koná nekorektne a zavádza občanov SR.

Nemyslím si, že sme povinní odpovedať, kto nás financuje,“ kontrovala mu Polovková s tým, že sa neprišla hádať, ale dohodnúť sa na mieste výstavy. Dodala tiež, že financovanie ich inštitúcie je vo výročných správach, ktoré sú dostupné na internetovej stránke združenia. „Túto konkrétnu výstavy financuje Fond na podporu umenia. Je to štátna inštitúcia. Nie, nefinancuje nás žiadny Soros,“ zdôraznila.

Po zdĺhavej a búrlivej diskusii nakoniec poslanci hlasovali o návrhu Erika Klauberta, aby bola výstava na Hlavnom námestí. Za tento návrh však zahlasovala presne polovica poslancov, takže neprešiel. Po ďalšej diskusii hlasovali o uznesení, ktorým by podporili zamietavé stanovisko primátora, aby výstava nebola na Námestí Š. M. Daxnera. Toto uznesenie opäť neprešlo, ihneď nato však neodsúhlasili ani opak, aby tam výstava bola a rokovanie o tejto veci sa dostávalo do slepej uličky.

Nakoniec sa však ukázalo, že celá dlhá diskusia bola zbytočná. Problém totiž nakoniec rozlúskla Polovková, ktorá vyhlásila, že po dohode s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a ministerstvom kultúry bude výstava od začiatku júla inštalovaná na dvore Gemersko-malohontského múzea, keďže túto možnosť im ponúkli jeho pracovníci i BBSK ako zriaďovateľ. Poslanci následne ešte odsúhlasili konanie výstavy v meste bez presného určenia miesta.

Mestskú záhradu odovzdajú 23. júna

V záverečnej rozprave a interpeláciách odznelo ešte niekoľko informácií k ďalším plánom mesta. Podľa primátora má byť Mestská záhrada odovzdaná spolu s detským ihriskom Žihadielko 23. júna 2018. „Objednali sme 80 lavičiek a 80 smetných košov, ktoré v záhrade osadíme. Dovtedy doasfaltujeme aj kilometrovú cyklodráhu okolo záhrady,“ informoval primátor, podľa ktorého do jesene v záhrade pribudne aj fontána.

Plným prúdom podľa jeho vyjadrenia pokračuje aj asfaltovanie ulíc. „Počítam, že do dvoch-troch týždňov bude všetko urobené. Chlapi, pomaly nemáme čo asfaltovať,“ konštatoval Šimko. Do asfaltovania navyše pridajú chodník pred bytovkou B2 na Sídlisku Rimava či okolo 280 metrov cesty v Dúžave.

„Rokovali sme s dodávateľom, už je vo výrobe tobogan na Kurinec. Je to nádherný tobogan, ale zrejme to už do letnej sezóny nestihneme,“ avizoval primátor plány v rekreačnej oblasti. Doplnil tiež, že do geotermálneho vrtu dali nové čerpadlo, ktoré zvýši výdatnosť zdroja a vďaka tomu, že je hlbšie, možno stúpne aj teplota termálnej vody o približne jeden stupeň. Na záver ešte dodal, že do konca júna začne mesto revitalizovať i priestranstvo pred poštou.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár