REVÚCA: Historicky prvé maturity v slovenčine sa konali pred 150 rokmi

REVÚCA – Už 150 rokov ubehlo od školského roku 1868, kedy mohli Slováci absolvovať historicky prvé maturity v slovenčine, svojom rodnom jazyku. Stalo sa tak v Prvom slovenskom gymnáziu (PSG) v Revúcej (vtedy sa hovorilo vo Veľkej Revúci), pričom písomné skúšky prebiehali od 2. do 6. júna 1868 a ústna skúška bola 22. júna v evanjelickom kostole v Revúcej.

Ako v tejto súvislosti upozornila lektorka Múzea PSG Lucia Oravec Koreňová, na začiatku školského roka 1868 nebolo vôbec jednoznačné, či študenti budú skladať aj skúšky dospelosti, a či vôbec budú v stave zložiť túto skúšku s takým prospechom, ako sa v tej dobe vyžadovalo. Nakoniec sa to však podarilo.

„Maturitné skúšky mali písomnú a ústnu časť. Témy skúšok určoval sám superintendent dištriktu. Na vypracovanie písomnej práce z jazyka slovenského, latinského a matematiky mali študenti po štyri hodiny na každý predmet. Na nemčinu a gréčtinu po tri hodiny. Ako pomôcky mohli použiť jedine latinský a grécky slovník a logaritmické pravítko,“ priblížila lektorka.

„Dozorkonajúci učbár“, ako sa vtedy hovorilo, viedol o priebehu písomných maturitných skúšok písomný záznam. Ústne maturity sa robili pred maturitnou komisiou. „Maturanti boli skúšaní po dvoch a každý dostal po jednej otázke. Skúšanie týchto dvoch žiakov trvalo asi jeden a pol hodiny, podľa toho ako boli pripravení,“ dodala Oravec Koreňová.

Maturitné vysvedčenie študenta Prvého slovenského gymnázia v Revúcej Júliusa Hlaváča z 30. júna 1871

Odpovede študentov hodnotil zástupca dištriktu, riaditeľ gymnázia a skúšajúci profesor. Hodnotenie sa porovnávalo s písomnou maturitnou skúškou a s klasifikáciou v poslednom ročníku. Stupnica mala päť stupňov: výtečne, chválitebne, dobre, dostatočne a nedostatočne. Ak maturujúci neprospel, opravná skúška mu bola povolená po dvoch mesiacoch.

To, či by ste maturitu zvládli vy, alebo dnešní študenti aj dnes, posúďte sami. Tu sú niektoré témy prvých skúšok dospelosti z roku 1868:

  1. Preklad zo slovenského na latinské dľa Süpfla II. článok: Kreter.
  2. Preklad z latinčiny na slovenské Cicero de officiis Liber III. caput X.
  3. Z gréčtiny na slovenské Homeri Illias Carmen X. v. 144-190.
  4.  Práca slovenská: Umenie nemá pojiť s hrubosťou, ale s mravy dobrými a bude jedno druhému ozdobou. Amos Komenský.
  5.  Práca maďarská: A mohácsi vész hatása Magyarország szellemi fejlődésére.
  6.  Práca nemecká: Das Leben des Menschen gleicht einem Strome.
  7.  Matematické úlohy:
  • Voľno padajúce teleso prejde za prvú sekundu 155’ a v každú nasledujúcu o 31’ viac. Koľko stôp prejde to teleso za 25 sekúnd a jak veľký je priestor v ostatnej sekunde prejdený?
  • Jak vysoká je väža, keď ju oko naše z výšky 15´ nad jej základom pod uhlom 360 15’ 12’’ vo vzdialenosti 214’ vidí?
Zdroj: Lucia Oravec Koreňová, Foto: Archív MPSG, LA SNK

Pridaj komentár