R. SOBOTA: Poslanci nerozhodli o futbalovej akadémii ani Domove mládeže

Nejasný osud futbalovej akadémie aj niekdajšieho Domova mládeže na Školskej ulici. To sú hlavné dva momenty z úvodu dnešného (27. 9. 2018) rokovania mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote.

Hneď v úvode poslanci totiž stiahli z rokovania obidva spomínané body. Prvý sa konkrétne týkal spolupráce Mestského športového klubu s maďarskou spoločnosťou Borsodsport Invest Kft pri vytvorení futbalovej akadémie v meste. (Tu len pripomeňme ‘šumy‘, podľa ktorých chcú radní s konečným rozhodnutím v tejto veci počkať do nasledujúceho volebného obdobia, kedy bude nový mestský parlament a možno aj primátor). Investícia za zhruba 4 milióny eur, ktorú údajne plánuje maďarská strana vložiť do rimavskosobotského futbalu, je tak aj po viac ako štyroch mesiacoch stále neistá.

Zástupcovia občanov takisto stiahli bod, týkajúci sa návrhu na odpredaj budovy bývalého Domova mládeže na Školskej ulici, v ktorom mali vzniknúť nové byty. Vedenie mesta budovu chcelo ponúknuť na predaj formou verejnej obchodnej súťaže za minimálnu cenu 674 000 eur. „Stiahli ste z rokovania budovanie 130 bytov pre mladé rodiny s deťmi. Ja vám nerozumiem,“ konštatoval na margo rozhodnutia poslancov primátor Jozef Šimko.

Podľa materiálov k zasadnutiu je budova Domova mládeže, ktorá bola daná do užívania v roku 1965, pre mesto nadbytočným majetkom. „Stavbu mesto dostalo do majetku už v devastovanom stave, nakoľko sa už pred prevodom roky nevyužívala. Prvky krátkodobej životnosti (okná, dvere, podlahy, inštalácie) v prevažnej časti chýbajú a sú poškodené. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú vonkajšie znaky porúch na obvodovom múre, avšak strecha zateká, strešná krytina si vyžaduje opravu,“ uvádza sa v materiáloch.

V rámci majetkoprávnych otázok poslanci odsúhlasili odpredaj mestských pozemkov mimo zastavaného územia Národnej diaľničnej spoločnosti. V budúcnosti má po nich viesť úsek rýchlostnej cesty R2 Zacharovce – Bátka.

Odhlasovali tiež postupný výkup nevysporiadaných pozemkov, na ktorých sa nachádza cintorín v mestskej časti Bakta. „V blízkej budúcnosti sa cintorín v Bakte dostane do správy mesta,“ prisľúbil v tejto súvislosti primátor.

Ďalším bodom bola správa o stave mestských lesov, s ktorou vystúpil lesný hospodár Juraj Hronec. Vo svojej reči spomenul poškodzovanie výsadby stromov zverou či slabé zalesňovanie v uplynulých rokoch. Informoval, že tohto roku plánujú v mestských lesoch vysadiť 60 000 sadeníc duba, keďže ide o cennú drevinu, ktorá je pre rimavskosobotské lesy typická. Avizoval tiež, že budúci rok plánujú predať zhruba 7000 kubíkov dreva, z čoho by mesto mohlo mať čistý zisk okolo 300 000 eur. „V globále je stav mestských lesov uspokojivý, treba ho udržať a zveľaďovať,“ dodal Hronec.

Podľa primátora má mesto v súčasnosti v porovnaní s predchádzajúcim obdobím za menej vyťaženého dreva viac peňazí. „Spoločnosť Leskorp ťažila ročne 7000 kubíkov dreva a platila nám vtedajších päť miliónov slovenských korún, čo podľa devalvácie vychádza na 200 000 eur. V tomto roku vyrúbeme 5500 kubíkov a získame za to 280 000 eur,“ podotkol Šimko.

Zástupcovia občanov schválili tiež aktualizáciu Štatútu mesta, ktorý bol v platnosti od roku 2006. Ako pripomenul prednosta Mestského úradu R. Sobota Štefan Szántó, odvtedy sa zmenila legislatíva a štatút jej bolo potrebné prispôsobiť.

Bezproblémovo ďalej odsúhlasili i návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku komisií MsZ, návrh tretej zmeny tohtoročného rozpočtu mesta, ako aj predĺženie čerpania kontokorentného úveru na obdobie do 30. septembra 2023 vo výške 200 000 eur. Ide vlastne o akýsi prekleňovací úver a tieto peniaze môže samospráva využiť napríklad na vykrytie výdavkov v prípadoch, keď čaká na prevedenie podielových daní od štátu (nejde teda ďalšie zvýšenie úverového zaťaženia mesta).

Ako ďalší bod v poradí bolo prerozdelenie finančných prostriedkov kultúrnym subjektom a športovým klubom v druhom polroku, ktoré dostanú spolu 20 000 eur. Z toho dostane hokejový klub polovicu, druhá najvyššia suma, 2500 eur pôjde pre volejbalistov. Z ďalších podporených športových subjektov je to Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia Kurinec vo výške 500 eur, občianske združenie Tenisová akadémia 600 eur a kolkársky klub 1000 eur.

V kultúrnej oblasti si prilepší Spoločnosť Lajosa Pósu – Pósa Lajos Társaság o 300 eur, Spoločnosť Rimavská Sobota a okolie – Rimaszombat és vidéka polgári társulás o 1200 eur, ako aj Reformovaná kresťanská cirkev o 1100 eur a Gemer-malohontský muzeálny spolok o 1500 eur.

Zdroj: MsZ   Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár