R. SOBOTA: Poslanci dlhšie hovorili o internáte, bod z rokovania nakoniec stiahli

RIMAVSKÁ SOBOTA – Na poslednom zasadnutí pred komunálnymi voľbami sa dnes (31. 10. 2018) stretli poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva (MsZ). Na programe mali iba štyri hlavné body, ale už úvod rokovania dával tušiť, že dnes to rýchle nebude.

Zástupcovia občanov sa totiž trochu „zasekli“ hneď pri schvaľovaní programu zasadnutia, z ktorého požadoval poslanec Ján Čeman stiahnuť bod o vypísaní verejnej obchodnej súťaže na budovu bývalého domova mládeže na Školskej ulici.

Zároveň sa posťažoval, že v Gemerských zvestiach mu neuverejnili článok, v ktorom vysvetľoval svoj zamietavý postoj k predaju. Tvrdil, že hoci článok poslal poštou a doniesol ho do redakcie aj osobne, neuverejnili mu ho. Podotkol tiež, že samospráva by namiesto premeny internátu na byty mala v ňom zriadiť domov dôchodcov a domov sociálnych služieb. „Mesto je už dosť prestarlé, urobme niečo aj pre seniorov,“ apeloval Čeman.

Je to utópia, tento Váš návrh nikdy nikto nezrealizuje, nebudú na to peniaze,“ odpovedal mu primátor Jozef Šimko. Podotkol tiež, že podľa pôvodného zámeru Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý predtým internát vlastnil, v ňom nemalo vzniknúť nové sociálne zariadenie. „Chceli tam len presunúť okolo 105 psychicky narušených jedincov z Veľkého Blhu,“ tvrdil primátor.

Poslanec Robert Kuvik v rámci diskusie prečítal negatívne stanovisko Výboru mestskej časti Rožňavská, Družstevná a Šibeničný vrch, v ktorom členovia žiadajú zvolanie schôdze o tejto veci a stiahnutie príslušného bodu z rokovania MsZ. „Nechceme tam mať druhé Čierne mesto, berte do úvahy názor občanov,“ apeloval Kuvik, podľa ktorého ľudia odmietajú odpredaj budovy.

Nejde o klasický predaj. Dnes by sme schválili len verejnú obchodnú súťaž, aby sa mohla prihlásiť akákoľvek firma,“ objasnil primátor s tým, že mesto má v súčasnosti dve ponuky od firiem, ktoré chcú prebudovať budovu na byty pre mladé rodiny. Samospráva navyše podľa neho budovu nepredáva natrvalo, pretože hneď po rekonštrukcii byty odkúpi späť. „Ak to teraz neurobíme, tak tá budova bude ešte desaťročia chátrať,“ zdôraznil.

Poslanci však nakoniec napriek Šimkovmu presviedčaniu rozhodli o stiahnutí tohto bodu z rokovania. Naopak, na návrh Miroslava Bitalu budú opäť hovoriť o futbalovej akadémii.

Pred poštou bude fontána

V rámci majetkoprávnych otázok poslanci dlhšie diskutovali o pozemkoch pred poštou, ktoré chcela samospráva odkúpiť zo súkromného vlastníctva v rámci prebiehajúcej rekonštrukcie tohto priestranstva. Zástupcovia občanov nakoniec schválili ich kúpu v cene 50 eur za meter štvorcový. Celkovo mesto za pozemky zaplatí vyše 4300 eur.

Vážení kolegovia, práve ste rozhodli, že pri pošte bude aj fontána,“ poznamenal na margo rozhodnutia primátor. Mimochodom, podľa pôvodného návrhu mala byť fontána priamo v strede námestia. Keďže však tadiaľ podľa Šimka vedie množstvo káblov a rozvodov, bude posunutá trochu nabok.

Poslanci nakoniec zmluvu o spolupráci na zriadení futbalovej akadémie schválili

Témou, ktorá sa rimavskosobotským zastupiteľstvom vlečie takmer celý aktuálny rok, je zriadenie futbalovej akadémie v meste v spolupráci s maďarskými partneri (športový klub DVTK Miškovec v zastúpení spoločnosťou Borsodsport Invest KFT Miškovec). Poslanci sa ňou okrem iného zaoberali aj na mimoriadnych zasadnutiach počas letných prázdnin, prakticky nikam sa však neposunula.

Dnes však konečne došlo k zmene. Prepracovanú zmluvu o spolupráci medzi mestom Rimavská Sobota a Mestskou futbalovou akadémiou, do ktorej má vstúpiť maďarský partner, radní schválili. Nejde, pochopiteľne, ešte o definitívne potvrdenie zriadenia akadémie, len o deklarovanie, že obidve strany majú záujem o jej vytvorenie a podniknú k tomu spoločné kroky.

V rámci siahodlhej diskusie viacerí poslanci najprv hovorili, že zmluvu treba určite podporiť a dať maďarskej strane najavo, že mesto má záujem na zriadení akadémie. Niektorí však mali k zámeru aj pripomienky, napríklad podľa Ivana Hazuchu je zámerom projektu okrem iného zvyšovanie vplyvu Maďarska na slovenskom území. Dodal však, že to, ak je niekto proti akadémii, neznamená, že je proti futbalu vo všeobecnosti.

Poslanec Štefan Baláž zase podotkol, že v pôvodnom návrhu mu prekážala klauzula, podľa ktorej by sa napríklad rimavskosobotský futbalový štadión stal majetkom novovytvorenej spoločnosti a je rád, že v novom návrhu ide len o prenájom.

V navrhovanej zmluve nakoniec poslanci zmenili ešte jednu klauzulu, na základe ktorej budú mať zmluvné strany po skončení zmluvného vzťahu predkupné právo na zvyšný podiel v spoločnosti. Zmluvu však ešte musí podpísať primátor a následne ju schváliť aj maďarská strana.

Ak nakoniec bude táto zmluva, plánovaná na 30-ročné obdobie, podpísaná všetkými stranami a platná, v Rimavskej Sobote by mala maďarská strana preinvestovať zhruba štyri milióny eur z prostriedkov maďarskej vlády. Za tie by mal byť okrem iného zrekonštruovaný futbalový štadión v R. Sobote, pričom má byť zbúraná stará „A“ tribúna a postavená úplne nová. Zrekonštruovaný štadión má mať tri hracie plochy s prírodnou trávou, dve s umelou a jednu celoročne využívanú halu.

Základné financovanie futbalovej akadémie, v ktorej bude mať mesto 49% podiel a maďarská strana 51 %, je naplánované z dvoch strán. Mesto Rimavská Sobota bude na chod prispievať každoročne 200 000 eurami a maďarský partner 160 000 eurami.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár