R. SOBOTA: Mestský park je príjemným miestom, zaslúžil by si však viac pozornosti

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mestská záhrada v Rimavskej Sobote je známym a v poslednej dobe vďaka revitalizácii aj veľmi využívaným miestom. Trochu v úzadí je však Mestský park, ktorý je situovaný pri Cintorínskej ulici, medzi železničnou traťou a cintorínom. Ide o skutočne príjemné miesto, ktoré by si však zaslúžilo od samosprávy trochu viac pozornosti.

Mobiliár, teda vybavenie parku, je v súčasnosti viac než skromné. Nájdeme v ňom len dve „minimalistické“ lavičky s poslednými pár doskami. Jedna z nich je preto už prakticky nepoužiteľná, na druhej občas vídať sedávať hlavne mladé páriky.

Okrem lavičiek sa v parku nachádzajú už iba dva odpadkové koše. Z nich je ale jeden bezodný. V tomto prípade doslova, nemá totiž dno:-)

V zlom stave je aj schodisko, ktoré do parku vedie z Jesenského ulice. Ak aj nepovieme, že je v havarijnom stave, tak od neho už rozhodne nemá ďaleko. Betón je značne zdegradovaný a vidieť už i vytŕčajúcu kovovú armatúru (výstuž).

Od schodiska vedie parkom smerom k hlavnému vchodu do cintorína jediný chodník, ktorý by potreboval nový podklad. Z chodníka sú na pár miestach badateľné odbočky, ktoré mali tvoriť jeho ďalšie vetvy, zanikajú však v tráve.

Jediným novým prvkom v parku je vysadený stromček – katalpa bignóniovitá. Podľa informačnej tabule do parku pribudla v roku 2017 a vysadená bola v rámci projektu Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej.

Keďže do parku chodievame často, vieme, že pôvodný stromček postihol smutný osud – v lete pri kosení parku bol vykosený aj s vysokou trávou. Prakticky hneď však bol na mieste vysadený nový stromček.

Zaujímavosťou Mestského parku je akási improvizovaná posilňovňa v jeho kúte. Niekto si na tomto mieste zhlobil lavičku na cvičenie, bradlá i rebrinu. Nechýba ani veľká činka z dvoch starých kolies:-) Neznámy autor prírodnej činkárne myslel aj na životné prostredie a na mieste nechýba plastové vrece na odpadky, za čo ho chválime. Menej však už za pílenie a klincovanie do živých stromov.

K revitalizácii zatiaľ napriek sľubu nedošlo

Na neutešený stav parku upozorňoval na jednom z posledných zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec Zsolt Főző. Na jeho interpeláciu odpovedal primátor Jozef Šimko, ktorý prisľúbil, že do parku presunú staršie lavičky z Mestskej záhrady, ktoré sa tam po inštalácii nových stali nepotrebnými. Zatiaľ však k tomu nedošlo.

Obnova tohto príjemného kúta Rimavskej Soboty tak zostáva podnetom do ďalšieho volebného obdobia. Nebude si žiadať veľké náklady a toto miesto, ktoré vyhľadávajú zaľúbené páry, ľudia so psami či proste milovníci pokoja, spraví krajším.

Kedysi starý cintorín

Zrejme nie všetci Soboťania vedia, že Mestský park mal kedysi úplne inú určenie – šlo totiž o súčasť cintorína, respektíve starší mestský cintorín. V druhej polovici 20. storočia však na základe rozhodnutia kompetentných došlo k výstavbe Cintorínskej ulice a časť cintorína jej musela ustúpiť. V tejto dolnej časti preto došlo k exhumácii tiel a takisto aj k demolácii peknej hrobky, na ktorú si starší obyvatelia mesta ešte pamätajú.

Cintorín spomína vo svojej knihe Rimavská Sobota na starých pohľadniciach aj riaditeľka Gemersko-malohontského múzea Oľga Bodorová. „Za železničnou traťou sa nachádzal druhý, starší mestský cintorín. Zrušený bol v 80. rokoch 20. storočia. Tu boli pochovaní mnohí obyvatelia mesta, medzi inými aj riaditeľ Zjednoteného protestantského gymnázia a prvý riaditeľ Gemerského stoličného múzea János Fábry (1830 – 1907),“ uvádza autorka.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár