ROŽŇAVA: Vláda zasadne na výjazdovom rokovaní, okresu dá milión eur

ROŽŇAVA – Vláda SR v stredu 24. októbra 2018 zasadne na výjazdovom rokovaní v Rožňave. Na programe bude mať priebežnú informáciu o realizácii akčného plánu rozvoja okresu a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Rožňavský okres si tak prilepší, podobne ako predtým aj ďalšie tzv. najmenej rozvinuté okresy, o rovný milión eur.

Viac ako štvrtina tejto sumy poputuje priamo do okresného sídla. Za 250 000 eur budú zrekonštruované časti chodníka vo východnej časti Námestia baníkov. Ďalších 50 000 eur pôjde na úpravu priestranstva pred Fontánou pri baníckych kahancoch, a 15 000 eur na rekonštrukciu oplotenia školského ihriska Základnej školy (ZŠ) Juraja Hronca.
Rekonštrukcie za vládne peniaze sa dočká aj telocvičňa ZŠ Zeleného stromu Rožňava, na ktorú pôjde 5000 eur. Za 3000 eur bude v domove sociálnych služieb Jasanima Rožňava vytvorená stolárska dielňa.

Druhé mesto v okrese, Dobšiná, dostane 35 000 eur na vybudovanie polopodzemných kontajnerov na komunálny a separovaný odpad na území celého mesta. V tomto meste vláda prispeje 2000 eurami aj na rekonštrukciu strechy fary a hospodárskej budovy na Zimnej ulici, a rovnakou sumou i na rekonštrukciu strechy katolíckeho kostola.

Športový klub Dobšiná dostane 7000 eur na svoje materiálno-technické zabezpečenie a 2000 eur na rovnaký účel poputuje miestnej organizácii Slovenského zväzu telesne postihnutých. Stolní tenisti z Mestského športového klubu budú podporení 3000 eurami na materiálno-technické vybavenie a miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu dostane 3000 eur na obstaranie elektrického agregátu na výlov rýb.

Podpora na rekonštrukcie i vytvorenie múzea

Z ďalších obcí v okrese pôjde najviac financií do Gočova – rekonštrukcia chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty bude podporená sumou 35 000 eur. Slavošovce dostanú 30 000 eur na rekonštrukciu javiska aj sociálnych zariadení v kultúrnom dome a vybavenie jeho sály.

Nižnej Slanej vláda odklepla 28 000 eur na rekonštrukciu bývalej ľudovej školy pre zriadenie baníckeho múzea. Rakovnica dostane 24 000 eur na rekonštrukciu strechy materskej škôlky a Rožňavské Bystré rovnakú sumu na rekonštrukciu strešnej krytiny na dome smútku.

Rožňava je posledným okresom našich regiónov, ktorému sa vláda ešte nevenovala v rámci aktualizácií akčného plánu. Koncom minulého roka najprv zavítala do Revúcej, v tomto roku postupne nasledovala Hnúšťa, Fiľakovo (pre okresy Lučenec i Poltár) a Veľký Krtíš.

AKTUALIZOVANÉ 24. októbra 2018: Vláda nakoniec Rožňavskému okresu priklepla až 1,4 milióna eur. Nad rámec pôvodne plánovaného príspevku dal kabinet mestu Rožňava ešte 300 000 eur na revitalizáciu tzv. Póschovej záhrady a mestu Dobšiná 100 000 na projekt polopodzemných kontajnerov. Poslednou položkou je 10 000 eur pre dva miestne folklórne súbory.

Zdroj: rokovania.sk, Sobotnik.sk Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár