Vo Fiľakove chcú vybudovať nový cyklochodník pomocou akčného plánu

Samospráva Fiľakova chce vystavať nový cyklochodník. Spojiť by mal železničnú stanicu s priemyselnou zónou. Na tento účel mesto žiada z akčného plánu regionálny príspevok vo výške 175 000 eur.

Ako priblížil primátor mesta Attila Agócs, nový cyklochodník by mal v dvoch etapách nadväzovať na už existujúci 588-metrový cyklochodník prechádzajúci mestským parkom. „Našim zámerom je vystavať jednu časť, ktorá spojí cyklochodník v parku so železničnou stanicou a druhú časť, ktorá sa naň napojí pri autobusovej stanici a bude prechádzať cez železničné priecestie až k priemyselnej zóne. V súčasnosti je plán potiahnuť ho k tej časti zóny, ktorú chceme zrevitalizovať prostredníctvom cezhraničného projektu INTERREG,“ ozrejmil s tým, že v budúcnosti sa budú usilovať o pokračovanie jeho výstavby až po koniec priemyselnej zóny. Nový koridor by mal podľa neho zjednodušiť prístup zamestnancov tamojších závodov do práce.

Podľa prednostky mestského úradu Andrey Mágyelovej mesto na projekt žiada príspevok z Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec, ktorý chce dofinancovať sumou takmer 2500 eur. Podľa jej slov sa tieto prostriedky použijú na vypracovanie projektovej dokumentácie oboch pripravovaných častí cyklochodníka, pasportizáciu dotknutých pozemkov, geodetické práce, inžinierske činnosti a na samotnú realizáciu.

Prvá časť cyklochodníka, ktorá bude spájať park so železničnou stanicou, by mala mať dĺžku 228 m a šírku 5 m, v celkovej rozlohe 1140 metrov štvorcových. Druhá časť, smerujúca k priemyselnej zóne pozdĺž Šávoľskej cesty, bude dlhá 250 m a široká 2 m, s celkovou rozlohou 500 metrov štvorcových,“ konkretizovala prednostka s tým, že výsledná dĺžka novovybudovaného cyklochodníka však bude závisieť od priemernej ceny obstarania.

Ako dodala, druhá časť cyklochodníka, slúžiaceho peším aj cyklistom, tiež zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na frekventovanej Šávoľskej ceste. „Túto cestu využíva množstvo osobných áut, ale aj kamióny zabezpečujúce prepravu pre podniky sídliace v priemyselnej zóne. V súčasnosti je tam chodník v nevyhovujúcom stave, preto je pohyb cyklistov a  peších na tejto trase veľmi nebezpečný,“ doplnila.

Podľa primátora už zámer mesta prešiel cez Výbor pre rozvoj okresu Lučenec a tiež cez rozvojovú radu pri Úrade vlády SR. „Teraz čakáme na definitívny verdikt. V prípade schválenia je výstavba plánovaná na najbližšie dva roky,“ uzavrel.

Zdroj a foto: Klaudia Kovácsová, hovorkyňa Fiľakova

Pridaj komentár