FIĽAKOVO: Deťom zo znevýhodneného prostredia má pomôcť inkluzívne vzdelávanie

FIĽAKOVO – Samospráva Fiľakova požiadala o regionálny príspevok vo výške 100 000 eur z Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec. Tie chce investovať do spustenia inkluzívneho vzdelávania na Základnej škole (ZŠ) Lajosa Mocsáryho, v ktorej 96 percent žiakov pochádza z marginalizovaných komunít. V rámci projektu chcú dievčatá a chlapcov zo znevýhodneného prostredia naučiť základným zručnostiam zameraným na domácnosť.

Ako priblížila zástupkyňa riaditeľa ZŠ Ildikó Kotlár, pre tieto deti je nevyhnutné vytvárať špecifické podmienky vzdelávania s individuálnym prístupom. „Pri nástupe detí do školy je u nich badateľná absencia skúseností s knihou, ceruzkou a papierom či konštrukčnými a didaktickými hrami. Ich sociálne prostredie im neposkytuje dostatok podnetov pre rozvoj ich osobnosti, ich telesný, psychický či rečový vývin,“ vysvetlila zástupkyňa.

Podľa jej slov deťom chýbajú aj hygienické a pracovné návyky či rebríček spoločnosťou uznávaných hodnôt. „Nie sú zvyknuté ani samostatne riešiť úlohy a individuálne sa rozhodovať, čo im spôsobuje problémy pri samostatnej práci a úlohách rozvíjajúcich ich tvorivosť,“ dodala.

V rámci projektu chce mesto týmto deťom pomôcť nadobudnúť základné zručnosti a nasmerovať ich na pokračovanie štúdia na stredných školách. „Vidíme, že aj tu v miestnych fabrikách je práca, ktorá môže byť pre túto skupinu zaujímavá. Avšak, častokrát chýba práve stredná škola k získaniu týchto pozícií,“ doplnil primátor Attila Agócs. Projekt inklúzie má deti predovšetkým motivovať, pričom úlohu rodiča by mala suplovať škola.

Samospráva dala na vlastné náklady vypracovať projektovú dokumentáciu, s ktorou sa uchádzala o regionálny príspevok z Úradu vlády SR v rámci akčného plánu okresu. Najbližšie tri roky by malo mesto vyčerpať postupne 100 000 eur. Z nich zrekonštruuje štyri učebne, do ktorých nakúpia potrebné pomôcky a nástroje, zároveň pokryjú náklady na zvýšenú spotrebu energií a na odmeny pre projektových manažérov a štyroch pedagógov školy, ktorí sa nad rámec svojich bežných povinností budú venovať inklúzii detí.

Sociálne znevýhodnení žiaci vo veku 13 až 16 rokov budú rozdelení do dvoch skupín: Varíme, pečieme a Rodina, domácnosť. Dvakrát týždenne sa budú venovať činnostiam ako oprava domácich spotrebičov, varenie, pečenie, šitie, starostlivosť o dieťa či základná hygiena. K dispozícii k tomu budú mať z projektu nakúpené kuchynské a domáce spotrebiče ako chladničky, sporáky, mikrovlnné rúry, kuchynské roboty či šijacie stroje.

Chlapci sa naučia pracovať s vŕtačkami, pílkami, kladivami či nožnicami na plech. Chýbať nebudú ani figuríny novorodencov či prebaľovacie pulty. „Obsiahneme všetky oblasti života, ktoré by mali deti ovládať k tomu, aby mohli žiť plnohodnotný život a mať šancu na lepšiu budúcnosť, ako ich rodičia,“ zakončil primátor.

Verejné obstarávanie sa v súčasnosti chýli ku koncu. S prácami by sa malo začať už v najbližších dňoch.

Zdroj: Klaudia Kovácová, hovorkyňa mesta, Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár