R. SOBOTA: Volebné plagáty nájdeme aj na autobusových zastávkach a dopravných značkách

RIMAVSKÁ SOBOTA – Blížiace sa komunálne voľby a kampaň pred nimi priniesli aj zvýšené množstvo reklamných predvolebných materiálov. Zatiaľ čo niektorí kandidáti na poslancov a primátorov majú svoje volebné plagáty umiestnené dôsledne v súlade s platnou legislatívou, iní si nerobia ťažkú hlavu z toho, kam ich oni alebo ich štáb vylepí.

Typické príklady môžeme nájsť už pri krátkej prechádzke mestom. Volebné plagáty s podobizňami nádejných predstaviteľov samosprávy vidíme na stĺpoch verejného osvetlenia, prístreškoch pri autobusových zastávkach a dokonca aj na dopravných značkách. Tam naozaj nemajú čo hľadať a len odpútavajú pozornosť vodičov.

Mimochodom, úroveň „búdok“ pri autobusových zastávkach v Rimavskej Sobote by vydala na samostatný článok. Je až na zaplakanie, v akom stave sa mnohé z nich nachádzajú. Zároveň je tiež počudovanie, že nikomu neprekáža skutočnosť, že si z nich „vylepovači“ plagátov (nielen volebných) drzo a arogantne spravili bezplatný priestor na svoje reklamné materiály. A nehovorme, že sa to nedá ustrážiť, pretože to nie je pravda. Pre porovnanie, pozrite sa, ako vyzerajú prístrešky na zastávkach napríklad v Trenčíne.

Prístrešky na autobusovej zastávke v R. Sobote a Trenčíne. Nájdite desať rozdielov

Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane upravuje aj všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 134/2015. To však hovorí len o takzvaných vývesných skrinkách na Hlavnom námestí (ide vlastne o čierne panely či tabule pri katolíckom kostole). Iné umiestňovanie plagátov na pevne zabudovaných informačných, reklamných a propagačných zariadeniach nie je predmetom jeho úpravy. V tomto prípade je to však jedno, pretože stĺpy osvetlenia, značky a prístrešky nie sú takýmito zariadeniami a reklamné plagáty na nich preto nemajú čo hľadať.

Mnohí z kandidátov sa vo svojich materiáloch oduševnene oháňajú sľubmi, čo všetko pre toto mesto urobia. Na začiatok by stačilo úplne málo – neumiestňovať svoje reklamné materiály mimo vyhradených miest a nezvyšovať tak mieru vizuálneho smogu a znečistenia v meste.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár