HNÚŠŤA: V komisiách mesta chce pracovať rekordný počet občanov, samospráva zakladá aj výbory mestských častí

Mesto Hnúšťa sa viac otvára občanom. Dôkazom sú aj verejné výzvy na členov mestských komisií či výborov mestských častí. Tieto zmeny samospráva zavádza pod vedením nového primátora Romana Lebedu.

Do komisií mestského zastupiteľstva (MsZ) sa mohli odborníci z radov občanov prihlásiť sami v reakcii na verejnú výzvu mesta. „V minulosti členov do komisií navrhovali politické strany za zatvorenými dverami. Odborníci, ktorí nemali kontakty na politické strany, pre mesto pracovať nemohli. Toto sme chceli zmeniť,“ uviedol primátor.

Počet prihlásených podľa neho predstihol očakávania. „Prihlásilo sa nám až 66 občanov, čo považujem za vynikajúce číslo. Je to rekordný záujem o dianie v meste,“ podotkol Lebeda, podľa ktorého sa inšpirovali napríklad aj v Trnave, kde pred štyrmi rokmi takúto novinku zaviedol nový primátor Peter Bročka.

Tam sa im vtedy prihlásilo 100 ľudí, u nás 66. Vzhľadom na to, že Trnava má 65-tisíc obyvateľov a my iba 7-tisíc, to považujem za fantastické číslo. Vnímam ho aj ako prejav nadšenia občanov zo zmien, ktoré sa v meste po 16 rokoch dejú. Berieme moc z rúk politických strán a vraciame ju do rúk občanom,“ poznamenal primátor Hnúšte.

Mestských komisií v Hnúšti bolo doteraz sedem a do každej bolo zvolených päť členov z radov neposlancov. V tomto volebnom období k nim pribudla Komisia cestovného ruchu, čo je podľa Lebedu dôkazom, že mesto chce byť aktívnejšie aj v tomto smere.

Zároveň chce chce navrhnúť, aby vzhľadom na zvýšený záujem občanov o veci verejné zvýšili počet členov komisií z radov neposlancov o dvoch členov. Šancu by tak dostalo až 49 obyvateľov. Odmena za zasadnutie komisie je pritom len symbolická, vo výške desať eur.

Novinkou sú výbory mestských častí

Okrem spomínaného kroku v súčasnosti prebieha ďalšia verejná výzva, v ktorej sa aktívni občania môžu prihlásiť do výboru svojej mestskej časti (VMČ), čím zosilnie aj hlas sídlisk a vzdialenejších mestských častí. Podľa návrhu sa mesto rozdelí do desiatich menších obvodov, ktoré budú mať vlastný výbor zložený z aktívnych občanov.

Výbory sa budú stretávať s primátorom a poslancami mesta spravidla jeden krát za štvrťrok. Na stretnutiach sa bude pripomienkovať aktivita mesta v konkrétnej mestskej časti, členovia výboru budú užšie komunikovať s primátorom a poslancami, aby boli vypočuté aj najmenšie mestské časti a jednotlivé sídliská. V Hnúšti tak vzniknú tieto VMČ:

  • VMČ Hačava (Hačava, Hačava – Skálie, Mútnik, Polom)
  • VMČ Brádno
  • VMČ Maša
  • VMČ Skalica – Kotlište (Francisciho, 1.mája 523 – 622, Kotlište, Fučíkova, Skalica, Rad, Kotlišská, Jilemnického, Kraskova),
  • VMČ Klokočova (Klokočova a Francisciho 731),
  • VMČ 1.mája (1. mája 514-520, 624-642, 907-909, Mierová, Banícka, Poľná)
  • VMČ Hliny (Sinecká, Hurbanova, Pokroku, Budovateľov, Mládeže, Vansovej, Š.M.Daxnera)
  • VMČ Nábrežie (Hlavná, Cintorínska, Križanova, Železničná, Nám. J. Francisciho, Rumunskej armády, M.R.Štefánika, SNP, Hrebendova, Partizánska, Nábrežie Rimavy, Športová)
  • VMČ Kolónia (Vansovej, J. Kráľa, Bottova, Kpt. Nálepku, Zápotockého, Školská, V. Clementisa, Štúrova, Švermova, Jesenského, Sládkovičova, Bakulíniho)
  • VMČ Likier (Horná, Dolná)

Účasť na stretnutiach je dobrovoľná a členstvo vo výboroch nebude honorované. Cieľom zriadenia výborov je, aby aj najmenšie mestské časti a jednotlivé sídliská mali silnejší hlas pri riadení mesta a členstvo odporúča samospráva hlavne občanom, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoje okolie.

Do výborov sa môžu obyvatelia Hnúšte prihlásiť na stránke mesta.

Zdroj: tlačová správa, mesto Hnúšťa, Foto: ilustračné, Sobotnik.sk

Pridaj komentár