Ocenenia na podujatí Hasiči hasičom 2018 dostali aj dobrovoľní hasiči z Hrachova

POLTÁR – Medzi ocenenými na slávnostnom podujatí Hasiči hasičom 2018 boli aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Hrachovo a Martina Červočová, príslušníčka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Modrom Kameni. Oceňovanie sa konalo v piatok 18. januára 2019 v Poltári.

Členovia DHZO Hrachovo v zložení Pavel Rapčan, Tomáš Keder a Róbert Zachar získali ocenenie v kategórii preventívno-výchovné pôsobenie kolektívu. „Venujú sa príprave detí na hry Plameň, vedeniu krúžku Mladý hasič pri Základnej škole s materskou školou Sama Vozára v Hrachove, ako aj príprave dorastencov na súťaže dobrovoľných hasičských zborov, ukážkam techniky počas osláv sv. Floriána, dňa detí, ale tiež prípravám vlastných i okresných súťaží a ďalších podujatí,“ uviedla na margo ocenených Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ.

Doplnila, že pod ich vedením vzniklo v Hrachove výcvikové stredisko pre mladých hasičov „Plameniakov“, kde sa venujú nielen hrachovským deťom, ale aj ostatným zborom z okresu Rimavská Sobota.

Ďalšie ocenenie si odniesla Martina Červočová, príslušníčka OR HaZZ v Modrom Kameni, ktorá sa aktívne podieľa na plnení úloh preventívno-výchovného pôsobenia na úseku ochrany pred požiarmi v rámci celého územia okresu Veľký Krtíš.

Aktivity zameriava hlavne na deti predškolského a školského veku, avšak v roku 2018 venovala pozornosť aj vzdelávaniu dospelých a seniorov, keď absolvovala besedu a prednášku v stacionári pre seniorov a publikovala sedem článkov v regionálnom denníku,“ podotkla Farkasová.

Červočová okrem toho spracovala informatívny leták pre širokú verejnosť so zameraním na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období a taktiež v období vykurovacej sezóny, ktoré boli v spolupráci s DPO SR a obecnými úradmi distribuované občanom okresu V. Krtíš.

Zdroj: Erik Piater, HaZZ B. Bystrica, Foto: Prezídium HaZZ

Pridaj komentár