R. SOBOTA: Poslanci odobrali primátorovi vedenie rokovania, ten z neho odišiel

RIMAVSKÁ SOBOTA – Schvaľovanie mestského rozpočtu na rok 2019 bolo najdôležitejším bodom dnešného (29. 1.) zasadnutia mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Schvaľovať mali aj redakčnú radu novín Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap (GZ/GH). Celé rokovanie však napokon dospelo k nečakanému koncu.

V úvode na návrh poslanca Romana Vaľa radní stiahli informatívnu správu o hospodárení v mestských lesoch a presunuli ju na február, aby mohla byť prerokovaná v príslušnej komisii. Následne primátor Jozef Šimko informoval, že na mestský úrad prišlo sedem žiadostí o informácie od poslanca Jána Jurkemika a štyri od R. Vaľa. „Mnohé z tých informácií, ktoré chcete, nájdete aj na stránke mesta,“ podotkol primátor.

Nasledoval spomínaný bod o rozpočte. K pôvodnému návrhu, ktorý predložilo vedenie mesta, predniesol rozsiahly pozmeňujúci návrh poslanec Michal Demeter. Týkal sa sociálnej oblasti, infraštruktúry, financií, zníženia rozpočtu Technických služieb, zníženia počtu zamestnancov Turistického informačného centra a mnohých ďalších oblastí.

Primátor však oponoval, že takto sa rozpočet nepripravuje a neschvaľuje a na základe rýchlo prečítaného množstva návrhov na zmeny ich nie je možné dobre posúdiť. „Ak tento rozpočet schválite, podpíšem ho, ale na jeseň si sadneme a zistíme, že toto je brzda rozvoja R. Soboty,“ avizoval Šimko.

V internáte byty alebo domov dôchodcov

Veľká časť následnej vyše dvojhodinovej diskusie sa točila okolo budovy bývalého internátu na Školskej. Primátor by ho chcel prebudovať na nájomné byty pre mladé rodiny a zamestnancov väznice, naopak, poslanec Vaľo argumentoval, že vhodnejšie by bolo zriadiť v ňom domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, kde by sa vytvorilo vyše sto pracovných miest.

Do jeho areálu navrhol prípadne zakomponovať aj vznikajúce dopravné ihrisko na Družstevnej ulici, ktoré by tak okrem detí slúžilo na oddych jeho klientom. Tento zámer však podľa Šimka nie je realizovateľný, pretože mesto by si na DD a DSS muselo vziať úver šesť miliónov eur, ktorý by v súčasnosti nezvládlo.

Po približne hodinu a pol trvajúcej diskusii poslankyňa Anna Zsóriová navrhla schvaľovanie rozpočtu z programu stiahnuť. Väčšina zástupcov občanov s tým však nesúhlasila. Po ďalšom diskutovaní prebrala prítomných slovná prestrelka medzi primátorom a poslancom Jurkemikom, ktorý dal procedurálny návrh, aby bolo Šimkovi odobraté vedenie schôdze, keďže opakovane skáče do reči.

Poslanci tento návrh odsúhlasili a rokovanie krátko viedla viceprimátorka Andrea Andrášiová. Tá sa však po krátkom čase vzdala vedenia schôdze a druhý viceprimátor Ladislav Rigó vedenie odmietol. Spolu s primátorom a niektorými poslancami i pracovníkmi mestského úradu následne rokovanie opustil.

Neoprávnené odobratie vedenia schôdze

Podľa hlavného kontrolóra mesta Mikuláša Csirmaza však poslanci pre spomínaný dôvod nemali právo odobrať primátorovi vedenie schôdze. V rokovacom poriadku sú podľa neho presne stanovené pravidlá, na základe čoho môže poslanec požiadať o tento úkon a skákanie do reči medzi ne podľa kontrolóra nepatrí.

Rokovaním schôdze bol nakoniec poverený poslanec Peter Juhász. „Nemyslím si, že je správne, že vedenie mesta takýmto spôsobom opustilo sálu. Na druhej strane si myslím, že sa dosť vyhrotila situácia. Preto po konzultácii s pánom prokurátorom, prítomným v sále, navrhujem dve veci – aby sme sa zamysleli nad týmto rokovacím poriadkom, ktorý nespĺňa potrebné atribúty. Súčasne navrhujem, aby táto schôdza bola prerušená,“ povedal Juhász.

Poslanci jeho návrh schválili a rokovania tak bude pokračovať iný deň. Termín však ešte nebol stanovený.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár