R. SOBOTA: Poslanci schvaľovali komisie, hovorili aj o internáte na Školskej

RIMAVSKÁ SOBOTA – Rimavskosobotskí mestskí poslanci zasadajú v poslednom období ako draci. Dnes (8. 1. 2019) sa zišli za posledných pár týždňov už piatykrát, keď mali na programe pokračovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva (MsZ) z 31. 12. 2018. Hovorili o zložení mestských komisií, možnosti zriadenia domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v internáte na Školskej, ale aj o harmonograme zasadnutí MsZ.

V úvode zasadnutia primátor Jozef Šimko informoval, že od 1. januára vymenoval za druhú viceprimátorku mesta Andreu Andrášiovú. Mesto tak bude mať, podobne ako v minulom volebnom období, plateného viceprimátora Ladislava Rigóa s platom 1950 eur a druhú viceprimátorku v osobe spomínanej poslankyne.

Prvým hlavným bodom malo byť podľa programu potvrdenie uznesenia č. 15 z 21. decembra 2018 o zmene počtu členov komisií pri MsZ, ktoré ho výkon primátor pozastavil. „Teraz vás chcem informovať, že som toto uznesenie podpísal, to znamená, že platí,“ uviedol primátor a o tomto bode sa preto nerokovalo.

Pri MsZ bude 13 komisií

Nasledovala voľba mestských komisií, ktorých bude nakoniec 13 (ich zoznam aj s členmi nájdete na konci článku). Ako informoval viceprimátor Ladislav Rigó, koncom minulého roka bol zmenený Štatút mesta Rimavská Sobota, v rámci ktorého je maximálny počet členov komisií deväť.

Zároveň hlavný kontrolór Mikuláš Csirmaz upozornil na nesúlad v názvoch v poslaneckom návrhu na zloženie komisií, keďže podľa platného uznesenia MsZ v minulosti zriadilo komisiu Gemerských zvestí/Gömöri Hírlap (GZ/GH), ale v predloženom materiáli je komisia redakčnej rady GZ/GH.

Poslanci Roman Vaľo a Jaroslav Matzenauer však podotkli, že takéto textové znenie bolo uvedené v materiáloch, predložených zo strany mesta Rimavská Sobota. Na návrh prvého menovaného ale MsZ tento orgán neschvaľovalo a bude sa ním zaoberať nabudúce.

Keby som nebol to uznesenie podpísal, zase poviete, že Šimko trucuje. Ale nechal som to tak. Jednoznačne bol porušený zákon, ale vy sa to naučíte, priatelia urýchľovači, to je v poriadku,“ adresoval primátor posolstvo príslušnému poslaneckému klubu.

Zároveň navrhol zriadenie tzv. jednorazovej komisie, ktorá by riešila ďalší osud internátu na Školskej ulici. „Tá budova nám nemôže chátrať. Vy by ste teda zvolili ďalších komisie členov a rozhodli, či z internátu bude domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (DD a DSS), alebo byty pre mladé rodiny s deťmi,“ poznamenal Šimko.

Budú v starom internáte byty pre mladé rodiny a členov ZVJS?

Doplnil, že o byty v areáli už prejavil záujem Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). „Do roku 2022 by väznica mala byť hotová. Tým pádom oni počítajú s 85 až 100 bytmi,“ informoval Šimko, podľa ktorého je to vhodnejšie využitie objektu, než na účely DD a DSS. „Pretože ja sa vás potom pýtam, kde tých 300 dôchodcov budeme na Školskej ‘venčiť‘“, dodal primátor.

Ako mu odpovedal poslanec Vaľo, ide o závažnú problematiku, ktorej by sa poslanci mohli venovať samostatne. Zároveň podľa neho netreba osobitnú komisiu, ale lepšie by bolo zriadiť pracovnú skupinu.

Viac zasadnutí MsZ

Poslanci rozhodli aj o zvýšení počtu zasadnutí MsZ v aktuálnom roku. Pôvodne ich bolo navrhnutých šesť a jedno mimoriadne, nakoniec ich však bude až desať. Poslanci tak budú rokovať každý posledný utorok v mesiaci, okrem júla a augusta. Výnimkou bude i december, kedy zasadnú už v pondelok 16. 12.

Zhustením plánu práce sa takto vytvorí predpoklad na včasné prerokovanie všetkých potrebných otázok, týkajúcich sa chodu mesta, ako aj predpoklad na promptnejšie reagovanie na požiadavky občanov mesta prostredníctvom interpelácií či majetkovoprávnych otázok. Vieme takýmto spôsobom relatívne okamžite reagovať na otázky, týkajúce sa závažných požiadaviek súvisiacich s chodom mesta bez potreby zvolávania zastupiteľstiev mimo schváleného plánu práce,“ objasnil poslanec Vaľo.

Zmena podľa neho nebude mať z pohľadu poslancov žiadny negatívny dopad na rozpočet mesta, keďže odmena poslanca je paušálna bez ohľadu na počet zasadnutí MsZ.

Interpelácie o asfaltovaní, kontajneroch i moste lásky

V rámci interpelácií bol najaktívnejší poslanec Ján Jurkemik, ktorý sa na primátora obrátil až so štyrmi požiadavkami. „Poprosil by som vás o odpoveď na otázku, aké boli náklady spojené s opravou a údržbou verejných cestných komunikácií a chodníkov, realizovaných v rokoch 2018 a 2019. Ktoré ulice a koľko metrov štvorcových bolo zahrnutých do danej údržby, v akej hrúbke obrusnej vrstvy, aký typ obrusnej vrstvy bol použitý, akú záruku na vykonané práce poskytuje dodávateľ a ako bol likvidovaný odpad zo starej vrsty?“ opýtal sa Jurkemik.

Ako pokračoval, ich poslanecký klub Odvážme sa zrýchliť bol kontaktovaný vo veci vybudovania ochrany odpadových kontajnerov, hlavne na sídlisku Západ. Opýtal sa, či má mesto nejaké plány na vybudovanie takýchto zariadení, zamedzujúcich vysýpanie smetí pri prehrabávaní sa v nich občanmi zo slabších sociálnych vrstiev.

Jeho ďalšie interpelácie sa týka nejasností ohľadom faktuácie montáže mosta s mólom v Mestskej záhrade a existencie jeho stavebného povolenia, keďže ide aj o vodnú stavbu, ktorú by mal povoľovať špeciálny stavebný úrad a nie mesto. Opýtal sa tiež na možnosti samosprávy pri prípadnom zriadení pobočky pošty na Rožňavskej ulici, zavedení kamerového systému v tejto lokalite a osadení bankomatu.

Zloženie mestských komisií

Prvý je vždy predseda, nasledujú členovia.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Andrea Andrášiová, Ivan Hazucha, Jaroslav Bagačka, Štefan Baláž, Michal Demeter, Ján Jurkemik, Štefan Danko, Peter Juhász, Jozef Tóth, Anna Zsóriová

Komisia finančná:
Michal Demeter, Daniel Csúr, Ivan Hazucha, Dušan Hlinka, Aneta Vargicová, Jaroslav Matzenauer st., Róbe rt Básti, Róbert Szőkovács, Anna Zsóriová

Komisia školstva a kultúry:
Ladislav Rigó, Lukáš Kvietok, Jaroslav Bagačka, Miriam Szántoová, Roman Slanina, Ján Jurkemik, Mária Páková, Štefan Orozs, Zoltán Cziprusz

Komisia ochrany verejného záujmu, poriadku a prevencie kriminality:
Jozef Tóth, Eva Bornayová, Gabriel Szántó, Ján Caban, Ján Karas, Katarína Baboľová, Jana Kišová, Csaba Kusza, Viliam Vaš

Komisia pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu:
Pavol Zvara, Radovan Ceglédy, Andrej Boros, Jaroslav Matzenauer, Dušan Hlinka, Daniel Csúr, František Tóth, Monika Drugdová, Anna Zsóriová,

Komisia sociálny ch vecí, rodiny a rómskej problematiky:
Štefan Baláž, Erika Juhászová, Alena Okošová, Radovan Kováč, Danica Köbölová, Zoltán Danyi, Ida Melichová, Ľubomír Mikláš, Juraj Farkaš

Komisia výstavby, dopravy a územného plánovania:
Roman Vaľo, Eva Bornayová, Erik Klaubert, Branislav Veselko, Róbert Kuvik, Milan Kocka, Tomáš Básti, Zoltán Máté, Tomáš Máté

Komisia Zboru pre občianske záležitosti:
Erika Juhászová, Ľugica Varjúová, Gabriela Sabová, Eva Čarnoká, Aneta Cvachová, Elvíra Povinská, Mária Páková

Komisia bytová:
Roman Slanina, Zoltán Koós, Jaroslav Matzenauer, Iveta Ferenczová, Štefan Tankó, Branislav Bukviar, Andrea Andrášiová, Elena Tóthová, Tomáš Sliva

Komisia mládeže a športu:
Tibor Figei, Pavol Zvara, Jaroslav Dóbi, Gabriel Szántó, Michal Slovák, Ondrej Bakša, Tibor Lévay, Juraj Svoreň, Ferencz Auxt

Komisia pôdohospodárstva, lesného hospodárstva a životného prostredia:
Štefan Tankó, Ladislav Sedmák ml., Michal Demeter, Radovan Slocík, Valér Cmorík, Ivan Hazucha, Štefan Szőke, František Tóth, Vojtech Kovalčík

Komisia na riešenie sťažností:
Jaroslav Matzenauer, Ján Jurkemik, Štefan Tankó, Pavel Zvara

Poznámka: Zloženie redakčnej rady GZ/GH. ktorá je de facto 13. komisiou, budú schvaľovať poslanci na zasadnutí koncom januára.

Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár