Fiľakovo podáva ďalší projekt na obnovu hradu. Vzniknúť by mohla aj unikátna vyhliadková veža

FIĽAKOVO – Fiľakovo ide podávať nový projekt na komplexnú obnovu hradu. O viac ako 400-tisíc eur sa bude uchádzať na Ministerstve kultúry SR. Projekt bude zameraný na obnovu častí stredného a horného hradu. Vďaka nemu by sa mohli sprístupniť ďalšie časti pamiatky, vzniknúť by mohla aj netradičná vyhliadková veža.

V decembri 2017 sa Fiľakovský hrad zaradil do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (NKP) s prioritou ochrany a obnovy. Vďaka tomu sa môže mesto, ako vlastník hradu, uchádzať o dotáciu na jeho komplexnú obnovu prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6, ktorý je určený len pre pamiatky na zozname.

V obnove hradu, ktorý je našou pýchou, chceme neustále napredovať. Vďaka jeho zaradeniu medzi pamiatky s prioritou obnovy sa teraz môžeme uchádzať o väčšie balíky peňazí, než doposiaľ. Preto by mohla rekonštrukcia hradu postupovať rýchlejšie,“ vysvetlil primátor Attila Agócs.

Projekt, ktorý samospráva podá v najbližších týždňoch, bude zameraný na obnovu stredného a horného hradu a sprístupnenie doteraz uzavretých častí pamiatky. „Doposiaľ máme projekt na revitalizáciu podhradia, ktorý zahŕňa aj obnovu a zastrešenie malej delovej bašty. Nový projekt bude na tieto práce nadväzovať,“ dodal.

Práce na strednom a hornom hrade

Na strednom hrade budú práce zamerané na odstránenie vlhkosti pivnice v tzv. zwingri. K tomu je však podľa predpokladov potrebné odvodniť vyššie položené delové strielne, tzv. kazematy. Tie by mesto chcelo po ich obnove a úprave terénu verejnosti sprístupniť. Preškárovať by sa v rámci projektu mala aj južná hradba hradu (medzi Perényiho a Bebekovou baštou), ktorá dlhodobo podlieha erózii spôsobenej vlhkosťou.

Nové škárovanie, spolu s prácami na odvodňovacom systéme, by znamenali záchranu hradby, o ktorú sa mesto usiluje dlhé roky. V strednej časti hradu ďalej plánujú obnoviť drevené pódium a na piatom poschodí Bebekovej bašty by sa mali vytvoriť nové skladové priestory pre dočasné výstavy.

Na hornom hrade budú práce sústredené v dvoch lokalitách. Prvou sú pozostatky múrov najstaršej časti hradu. V rámci Slovenska sú unikátne tým, že sú vybudované z opracovaných románskych kvádrov. Zásahy vyžaduje aj tzv. Hajdúcka veža – obranná veža zo 16. storočia s bývalou vstupnou bránou románskeho hradu.

Podľa Eriky Anderkovej, vedúcej referátu stratégie a rozvoja mesta, je potrebné zakonzervovať múry veže, nakoľko z nich, najmä počas zimy, odpadávajú veľké kusy skál. Druhou lokalitou bude polkruhová (tzv. Hodinová) veža, ktorú chcú po prvýkrát sprístupniť verejnosti. Vzniknúť by k nej mal moderný prístup z kovových schodísk a roštov. „Bude to najvyšší sprístupnený bod na hrade a vznikne tu unikátna nezastrešená vyhliadková veža. Ako zábradlie chceme pri nej využiť už existujúci hradný múr,“ doplnila.

V prípade úspešnosti projektu by mali práce prebiehať v rokoch 2020 a 2021. Samospráva naň od ministerstva bude žiadať viac ako 400-tisíc eur, ktoré bude spolufinancovať piatimi percentami.

Zdroj: Klaudia Kovácsová, Foto: Sobotnik.sk

Pridaj komentár