Fiľakovo podáva projekt na zriadenie denného stacionára

Fiľakovo úspešne prešlo prvým kolom výzvy na vytvorenie denného stacionára pre seniorov a imobilných. V priebehu marca preto predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu IROP. Výsledky žiadosti by mali byť známe koncom leta.

Samospráva už v minulosti avizovala svoj záujem zriadiť denný stacionár pre seniorov a imobilných klientov v časti budovy bývalej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Koháryho námestí. V najbližších týždňoch sa preto zapojí do výzvy cez IROP, v rámci ktorej bude požadovať dotáciu vo výške okolo 373-tisíc eur, pričom celkový rozpočet projektu predstavuje sumu približne 393-tisíc eur. V rámci projektu by mal vzniknúť stacionár s kapacitou pre 10 osôb.

Dotácia pôjde na vybavenie i rekonštrukciu

Ako priblížila Erika Anderková, vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta, dotáciu chce mesto využiť na nákup materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukciu priestorov. „Vo vnútri objektu sa vytvoria spoločenská miestnosť, zázemie kuchynky na výdaj jedál, sklady a miestnosť kancelárie pre vedúcu prevádzky. Kľudovú zónu stacionára vytvoria dve oddychové miestnosti. Priestory budú sprístupnené spoločnou chodbou,“ opísala Anderková s tým, že na chodbu bude nadväzovať aj hygienická zóna s kúpeľňami.

Budú oddelene pre mužov, ženy, imobilných klientov a pre zamestnancov. Chýbať nebudú ani šatne, všetky miestnosti budú riadne odvetrané,“ dodala. Vstup do zariadenia bude z južnej strany, z ktorej sa vybuduje aj nový prístupový chodník. Projekt zároveň ráta aj so znížením energetickej náročnosti budovy. „Zateplia sa obvodový plášť, strecha, strop i podlahy a vymenia sa všetky okná a dvere. Budova dostane novú elektroinštaláciu a sanitnú inštaláciu, nové ústredné vykurovanie a vetranie s rekuperáciou tepla,“ doplnila.

Výhody pre klientov

Prevádzkovateľom stacionára má byť nezisková organizácia Nezábudka, ktorá v meste prevádzkuje aj domov sociálnych služieb. Podľa riaditeľky Márie Velikej ide v stacionári o ambulantnú službu, ktorá pre klientov nepredstavuje taký stres, ako pri umiestnení do pobytového zariadenia. „Klient ostáva v svojom prirodzenom prostredí, v rodine alebo vo svojom byte, a iba počas dňa je v stacionári, kde je oňho postarané a rodina môže pokojne odísť do práce a venovať sa svojim povinnostiam. V prípade osamelo žijúcich osôb pobyt v stacionári znamená vytrhnutie zo samoty, trávenie času v prítomnosti známych, ale aj poskytnutie jedla a možnosti základnej hygieny,“ vysvetlila riaditeľka.

Doposiaľ podľa nej v meste podobnú službu poskytovať nevedeli. „Viacerí občania boli zisťovať, či máme takúto službu alebo či im vieme odporučiť, na koho sa majú obrátiť. Niektoré obce prezentovali, že majú službu stacionára, ale väčšinou sa jednalo o rôzne kluby dôchodcov, prípadne denné centrá. Denný stacionár je druh sociálnej služby, ktorá vyžaduje starostlivosť odborných zamestnancov a musí byť poskytovaná minimálne štyri hodiny denne jednému občanovi,“ povedala riaditeľka.

Stacionár bude prínosom

Dodnes vedia poskytovať okrem pobytovej len opatrovateľské služby. „Stacionár pre nás bude znamenať odľahčenie opatrovateľskej služby, nakoľko sa jeden zamestnanec bude môcť starať o viac osôb počas celého dňa.“ Preto iniciatívu mesta privítala. „Máme dostatok skúseností s prácou v sociálnej oblasti, takže možnosť rozšírenia pomoci ďalším odkázaným občanom je výzva, s ktorou sa radi popasujeme.“ Ako doplnila, poskytujú tiež prepravnú službu, takže klientov budú môcť do stacionára a naspäť domov aj voziť autom. „Tiež im zabezpečovať stravovanie z našej jedálne,“ ukončila.

Zdroj a foto: Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Pridaj komentár